Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Mes, lietuviai, esam mįslinga tauta. Mes vis dar savo dvasioje tebesiblaškom tarp buvusių valdovų imperinės pilies ant Gedimino kalno ir susmegusios į žemę vargdienio lūšnos, vis dar nedrįsdami praverti langų ir mesti drąsų žvilgsnį į Lietuvos rytojaus viziją." Vytautas Alantas (1902 - 1990)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Slovakijos patirtis Lietuvai
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Šarmaitis
Posted 2009-09-29 19:30 (#69170 - in reply to #69156)
Subject: RE: V.Landsbergis numovė kelnes istorikams!Veteran

Posts: 279
2005010105
Visų pirma tamsta truptį ne į temą. Basanavičius tikriausiai Rusijos imperiją turėjo galvoje, o ne bolševikus. 


Įskaitant ir bolševikus. Bolševikams mažai rūpėjo nacionaliniai klausimai, o lenkai buvo apimti agresyvaus nacionalizmo - norėjo sunaikinti visa, kas ne lenkiška. Dar labiau už lietuvius nuo lenkų nukentėjo žydai - jie buvo išvaromi iš namų, jų parduotuvės išgrobstomos ir padegamos, nusiaubiamos sinagogos. Lenkai užėmę Vilnių elgėsi kaip tikri okupantai - viską plėšė ir degino. Matyt, jie neistikėjo, kad Vilnių pavyks išlaikyti ilgesnį laiką, o gal tiesiog jų tokia "europietiška" kultūra?

Antra vertus, tvirtinti, kad lietuvių padėtis vokiečių okupacijos metu(1915-1918) buvo geresnė negu Lenkijos valdžios laikotarpiu(1920-1939)(Vilniaus krašte) būtų ko gero visiška nesąmonė, turint galvoje negailestingas rekvizicijas, prūsų feldfebelių patyčias, cenz0rą ir visišką judėjimo suvaržymą. Lenkijoje nei 1919-1926, kol dar buvo demokratija, nei vėliau Sanacijos režimo metu tokių suvaržymų, kaip kaizerinės okupacijos metu, tikrai nebuvo. 


Vokiečiai skatino lietuviškų laikraščių ir knygų leidybą, kultūrinių ir visuomeninių lietuvių draugijų veiklą. Dėl Vokiečių liberalios politikos lietuvių atžvilgiu ir susidarė galimybė paskelbti Vasario 16-osios aktą. 1917-ųjų metų Vilniaus lietuvių konferencija buvo sušaukta vokiečių iniciatyva. Tik, žinoma, vokiečiai nesitikėjo, kad lietuviai paskelbs visišką nepriklausomybę. Atėję lenkai uždraudė daugelį lietuvių organizacijų, laikraščių, uždarė muziejų, jo fondus išgrobstė, užgrobė lietuvių fabriką. Problemų turėjo net lietuvių našlaičių prieglauda ir labdaringa valgykla. Žmonės buvo kišami į kalėjimus vien už rašymą lietuvių kalba.


Edited by Šarmaitis 2009-09-29 19:42
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software