Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Anybody can make history. Only a great man can write it." Oscar Wilde
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Kokia istorijos mėgėjų nuomonė: griauti ar ne?
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Apie viską... Message format 
 
tikras lietuvis
Posted 2009-09-29 14:52 (#69145 - in reply to #69137)
Subject: RE: Kokia istorijos mėgėjų nuomonė: griauti ar ne?50050050050050050050020020010101010
Aštrusis_dantis - 2009-09-29 10:23 AM

Pasakykite nors vieną. 


Rinkitės.
8. Negyvenamieji pastatai skirstomi į pogrupius:
8.1. viešbučių paskirties pastatai. Reikalavimus šio pogrupio pastatams nustato Statybos įstatymas [4.2], Turizmo įstatymas [4.4] ir kiti teisės aktai. Trumpalaikio (viešbučio tipo) apgyvendinimo pastatų pogrupiui priskiriami šie pastatai [4.4]:
8.1.1. viešbutis – apgyvendinimo paslaugas teikti skirtas (pritaikytas) pastatas (ar jų grupė) su specialiai suplanuotomis patalpomis – kambariais (numeriais) ir bendrojo naudojimo patalpomis, taip pat inžinerine įranga bei kita reikiama įranga apgyvendinimo paslaugoms teikti. Viešbutis turi turėti ne mažiau kaip 10 vienviečių ir (ar) dviviečių kambarių (numerių);
8.1.2. motelis – viešbučio tipo pastatas (ar jų grupė), skirtas (pritaikytas) teikti apgyvendinimo paslaugas, turintis geras autotransporto privažiavimo sąlygas ir pritaikytas papildomai teikti transporto priemonių saugojimo bei aptarnavimo (autoserviso) paslaugas. Motelis turi turėti ne mažiau kaip 5 kambarius (numerius);
8.1.3. svečių namai – viešbučio tipo pastatas (ar jų grupė), skirtas (pritaikytas) teikti tik apgyvendinimo paslaugas ir patarnavimus, reikalingus turistams priimti. Svečių namai turi turėti ne mažiau kaip 5 kambarius (numerius);
8.2. administracinės paskirties pastatai – pastatai (ar jų grupės) (bankai, paštas, valstybės ir savivaldybės įstaigos, ambasados, teismai, biurai, kontoros, kiti įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai), skirti administravimo veiklai, kuria užtikrinamas valstybės, vietos savivaldos ar įmonės konkrečios institucijos, įstaigos, tarnybos ar organizacijos savarankiškas funkcionavimas (struktūros tvarkymas, personalo valdymas, turimų materialinių-finansinių išteklių valdymas ir naudojimas, projektų rengimas, raštvedybos tvarkymas ir pan.), kad jos galėtų tinkamai vykdyti joms priskirtus administravimo ar kitos veiklos uždavinius.
Gamybiniame, prekybos ar kitos paskirties pastate gali būti įrengtos administracinės ar kitos paskirties patalpos, nekeičiant pastato pagrindinės paskirties;
8.3. prekybos paskirties pastatai – skirti didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės, parduotuvės-operatorinės, vaistinės, knygynai, prekybos paviljonai ir kiti pastatai), tarp jų ir laikini statiniai (palapinės, kioskai ir pan.);
8.4. paslaugų paskirties pastatai – skirti paslaugoms (iš jų buities) teikti: pirtys, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, remonto dirbtuvės, priėmimo-išdavimo punktai, autoservisai, plovyklos, laidojimo namai, krematoriumai ir kiti pastatai [4.13];
8.5. maitinimo paskirties pastatai – skirti žmonėms maitinti: valgyklos, restoranai, kavinės, barai ir kiti pastatai [4.13];
8.6. transporto paskirties pastatai – skirti transporto reikmėms – susiję su transportavimu (oro uosto, jūros ir upių laivyno, geležinkelio ir autobusų stočių pastatai, judėjimo postų, dispečerinių, iešmų postai, uosto terminalai, signalų perdavimo, švyturių, muitinių pastatai ir kiti pastatai) [4.13];
8.7. garažų paskirties pastatai – pastatai, skirti transporto priemonėms laikyti ir (ar) remontuoti: automobilių, autobusų garažai, lokomotyvų vagonų ir troleibusų depai, orlaivių angarai, atviros ar uždaros požeminės, antžeminės automobilių saugyklos, elingai ir pan.
Garažas, esantis namų valdoje, yra pagalbinio ūkio paskirties pastatas;
8.8. gamybos ir pramonės paskirties pastatai – gamybai skirti pastatai (gamyklos, dirbtuvės, produkcijos pramonės perdirbimo įmonės, energetikos pastatai, kalvės, skerdyklos, gamybinės laboratorijos, kūrybinės dirbtuvės ir pan.). Kūrybinės dirbtuvės, skirtos savo ar savo šeimos reikmėms ir (ar) kuriose vienu metu dirba ne daugiau kaip 5 žmonės ir nenaudojami potencialiai pavojingi įrenginiai, nepriskiriamos gamybos ir pramonės paskirties pastatų pogrupiui;
8.9. sandėliavimo paskirties pastatai – pastatai, kurių tiesioginė paskirtis – ką nors laikyti (sandėliuoti): saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti pastatai, naudojami produkcijai laikyti;
8.10. kultūros paskirties pastatai – skirti kultūros reikmėms: viešųjų pramoginių renginių pastatai (teatrai, kino teatrai, kultūros namai, klubai), bibliotekos, muziejai, archyvai, parodų rūmai, planetariumai, radijo ir televizijos pastatai ir kiti pastatai;
8.11. mokslo paskirties pastatai – skirti švietimo ir mokslo reikmėms: institutai ir mokslinio tyrimo įstaigos, observatorijos, meteorologijos stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines laboratorijas), bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai ir kiti pastatai;
8.12. gydymo paskirties pastatai – skirti gydymo reikmėms; juose teikiama medicinos pagalba sergantiems žmonėms ar gyvūnams, jie ten prižiūrimi (ligoninės, klinikos, poliklinikos, sanatorijos, reabilitacijos centrai, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatai, gydyklų pastatai, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namai, veterinarijos gydyklų pastatai ir kiti);
8.13. poilsio paskirties pastatai – skirti žmonių visaverčiam fiziniam bei dvasiniam poilsiui. Šiam pastatų pogrupiui priskiriami:
8.13.1. turizmo centrai – apgyvendinimui bei poilsiui pritaikyti (skirti) statiniai, kuriuose turistai apgyvendinami atskiruose nameliuose ar kambariuose, o maitinimo, higienos ir kitos paslaugos teikiamos centralizuotai paslaugų komplekse [4.4];
8.13.2. poilsio namai – pastatas ar pastatai, kuriuose kambariai (ar nameliai) yra pritaikyti trumpalaikiam apgyvendinimui ir poilsiui organizuoti šeimoms ar pavieniams asmenims [4.4];
8.13.3. jaunimo nakvynės namai – apgyvendinimui pritaikyti pastatai, kuriuose sudarytos sąlygos tenkinti nakvynės ir higienos poreikius [4.4];
8.13.4. kempingų pastatai – apgyvendinimo paslaugoms teikti skirti mobilūs (laikini) ar stacionarūs pastatai (nameliai), esantys apgyvendinimo paslaugoms teikti suplanuotoje aikštelėmis ir įrengtoje teritorijoje (kempinge), kurioje turistai apgyvendinami palapinėse, mobiliuose (laikinuose) ar stacionariuose nameliuose, ir yra sudarytos sąlygos transporto priemonėms parkuoti [4.4];
8.13.5. kaimo turizmo pastatai – tai turistams apgyvendinti pritaikyta sodyba ar atskiri pastatai (atitinkantys kaimo turizmo paslaugos teikimo sąlygas), esantys kaimo gyvenamojoje vietovėje ar mieste, kuriame gyvena ne daugiau kaip 3000 gyventojų, ūkininko sodyboje, kuriuose apgyvendinimui skirtų kambarių (numerių) yra ne daugiau kaip 20;
8.13.6. medžioklės nameliai – trumpalaikiam apgyvendinimui pritaikyti pastatai, skirti medžiotojų apgyvendinimo bei kitiems poreikiams tenkinti;
8.13.7. kiti pastatai, atitinkantys poilsio (rekreacinių) pastatų apibrėžimą ir nepriskirti kitoms pastatų grupėms (pogrupiams);
8.14. sporto paskirties pastatai – skirti sportuoti: sporto salių, teniso kortų, baseinų, čiuožyklų, jachtklubų, šaudyklų, stadionų, maniežų ir kiti pastatai [4.13];
8.15. religinės paskirties pastatai – skirti religiniams tikslams: bažnyčios, cerkvės, koplyčios, sinagogos, maldos namai, katedros ir kiti pastatai [4.13];
8.16. specialiosios paskirties pastatai – skirti specialiesiems tikslams (karinių vienetų pastatai, kalėjimai, pataisos darbų kolonijos, tardymo izoliatoriai, policijos, priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų pastatai, slėptuvės, pasienio kontrolės punktai ir kiti pastatai) [4.13];
8.17. pagalbinio ūkio paskirties pastatai – tai namų ūkio pastatai, esantys privačiame namų valdos žemės sklype, ūkininko sodybos žemės ūkio paskirties žemės sklype, sodo sklype ir skirti pagelbėti name gyvenantiems žmonėms tenkinti jų būtiniausias nuolatines reikmes:
8.17.1. sandėlis (žr. 8.9 punktą);
8.17.2. garažas – pastatas, skirtas automobiliams, traktoriams, motociklams ir jų priekaboms laikyti;
8.17.3. dirbtuvės – pastatas, skirtas daiktams gaminti ir taisyti. Dirbtuvės priskiriamos namų ūkio pastatams, jei jos skirtos savo ar savo šeimos reikmėms ir (ar) kuriose vienu metu dirba ne daugiau kaip 5 žmonės ir nenaudojami potencialiai pavojingi įrenginiai;
8.17.4. pirtis (sauna) – pastatas arba patalpa su pagalbinėmis patalpomis ar be jų, skirta higienos poreikiams tenkinti. Pirtyje (saunoje), be kaitinimosi patalpos (garinės), gali būti įrengta persirengimo patalpa, dušinė ar prausykla, prieangis (tambūras), kieto kuro sandėlis (malkinė), baseinas;
8.17.5. kieto kuro sandėlis (malkinė) – statinys (pastatas) ar patalpa, skirta kieto kuro (malkų, anglies, durpių) laikymui (sandėliavimui). Kieto kuro sandėlis (malkinė) yra gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio paskirties pastato ar kitos paskirties pastato priklausinys;
8.17.6. vasaros virtuvė – vieno aukšto pastatas, skirtas maistui gaminti, kurio užstatytas plotas – ne didesnis kaip 25 m2. Vasaros virtuvėje gali būti įrengta maisto gaminimo patalpa, valgomasis ir maisto produktų sandėlis;
8.17.7. tvartas;
8.17.8. šiltnamis – dengtas daržas augalams auginti;
8.17.9. daržinė – pastatas pašarui, javams ir kt. laikyti;
8.17.10. lauko tualetas – išvietė su išgriebimo duobe bet kurios paskirties žemės sklype. Lauko tualetas yra gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato priklausinys ir gali būti pastatytas kaip atskiras pastatas;
8.17.11. pavėsinė (altana) – nedidelis lengvų konstrukcijų dekoratyvinis pastatas ar inžinerinis statinys (priklausomai nuo konstrukcijos) su ištisomis ar ažūrinėmis sienomis per visą ar dalį jų aukščio;
8.17.12. kiti pastatai, skirti pagalbinio ūkio reikmėms;
8.18. kitos (fermų) paskirties pastatai. Fermų paskirtis gali būti tikslinama, atsižvelgiant į juose laikomus gyvulius, žvėris ir paukščius (kiaulidės, karvidės, arklidės, veršidės, paukštidės ir pan.);
8.19. kitos (ūkio) paskirties pastatai, skirti žemės ūkiui tvarkyti:
8.19.1. daržinė (žr. 8.17.9 punktą);
8.19.2. svirnas – pastatas, skirtas grūdams laikyti;
8.19.3. garažas (žr. 8.7 punktą);
8.19.4. kiti pastatai, skirti žemės ūkio reikmėms;
8.20. kitos (šiltnamių) paskirties pastatai:
8.20.1. šiltnamis (žr. 8.17.8 punktą);
8.20.2. žiemos sodas (oranžerija) – šiltnamis auginti pietų kraštų augalams ar gėlėms, daržovėms;
8.20.3. kiti pastatai, skirti augalams auginti;
8.21. kitos (sodų) paskirties pastatai – pastatai, esantys sodininkų bendrijose (sodo namai ir kiti statiniai) [4.15];
8.22. kitos paskirties pastatai – kitos paskirties pastatai (lošimų namų pastatai ir pan.), kurių negalima priskirti prie jokių kitų šiame Reglamente išvardytų pastatų grupių (pogrupių).
 

Deja, jaunuoli, žydai, nors patys nežada mokėti, bet reikalauja išlaikyti vidaus ir lauko autentiškumą (kad galėtų lankytis jų delegacijos, apžiūrinėti ir verkauti: kokie blogi tie lietuviai - jie mus išžudė, pinigų neduoda ir t. t. pagal visą programą ), ko pasekoje visi Jūsų pasiūlymai netinka. Tiktų Viginto, bet, kol kas, įdėjus į juos milijonus, vargu ar apsimokėtų. Taigi: kas mokės ir kaip naudosi, kad būtų nenuostolinga? Nėra tokio atsakymo. Jei būtų, tai būtų kompetetingi žmonės ir atsakę. O kol kas, pvz., Joniškyje, šneka apie jas kaip būsimas sales, nors, kaip minėjau, jų yra ir žymiai geresnių. Todėl išeitis būtų tokia: apgriuvusias nugriauti, o nedaug įdėjimų reikalaujančias (tokių būtų tikrai nedaug) - atstatinėti. Jei kokia savivaldybė, tiksliau meras, kuris būna trumpą laiką, nori prieš kažką pavizginti uodega ir todėl būtinai nori užsikabinti šį akmenį po kaklu, prašom, tik, pageidautina, iš savo asmeninių lėšų. Joniškyje, jei liktų viena, Baltoji, kur išsilaikė, tai užtektų ir būtų dar per daug (vistiek nebūtų kur panaudoti, nebent, kaip sakė Vigintas, parduoti, bet kas pirks už tokias baisias kainas, kiek sukiš?). Taip, kad, jaunuoli, valstybinių lėšų taip lengvai nemėtykite - jų niekada nebus per daug. Tarp kitko, Joniškyje vietoj sugriuvusios žmonės siūlo statyti apmokamą, pvz., mašinų laikymo aikštelę. Pinigų, iš minėtų, nors 100 000 galėjo skirti sodų keliukams taisyti, bet ne: gyvi žmonės nereikalingi - kaip nori, taip tegul gyvena. O tokių dalykų reikia miestiečiams. ŽMONES REIKIA MYLĖTI TADA, KADA JIE YRA GYVI - kas vyksta po to, yra tik jausmų demonstracija, skirta savo paties pasitenkinimui.
P.S. pasiūlymus rašėte negalvodamas - įsivaizduokite, kad jų šventą vietą paverstum išviete (tokio statinio, beje, mieste nebėra)? Arba tvartu. O žiemos sodas, Jūsų žiniai, turi būti persišviečiamomis sienomis - kad į vidų patenkanti saulė augintų augalus. Retkarčiais siūlau pamąstyti - tai padės Jūsų išsivystymui ateityje.

Edited by tikras lietuvis 2009-09-29 15:07
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2019 PD9 Software