Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Events in the past may be roughly divided into those which probably never happened and those which do not matter." William Ralph Inge (1860 - 1954)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Kita mėnulio pusė – partizanų kova su kolaborantai
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
viestaras
Posted 2009-09-30 17:59 (#69357 - in reply to #69351)
Subject: RE: KalniškėElite Veteran

Posts: 922
5002002001010
kaip ten bebūtų, bet du batalionai juos įveikinėjo visą dieną.  

Todėl, kad sovietai nesiėlgė kaip jus vaizduojat- puolė ant šaukdami "ura". Apsupimas i, judėjimas priedangoje, palaikant vizualinį kontaktą, parengiamoji ugnis "trukdžiams" pašalinti.
didžioji lietuvių dalis tuo metu buvo kaimiečiais ir juos taip pat sėkmingai mobilizuodavo į kariuomėnę 
butent, kur buvo išeidavo standartini apmokymą- išsivalyti batus, šautuvą, žygiuoti ir išsikasti apkasus, bei kitų dalykų, kurie naudingi reguliariojoje armijoje, kariaujančioje normalų karą. Visa tai ( išskyrus mokymus su šautuvu ) šiuo atvėju neturi jokios naudos, dėl ko bėje Kalniškės mūšis ir įvyko- Neifaltas neatsižvelgė, kad jo dalinis neįsitvirtines, neturi kur atsitraukti, sparnai neginami- trumpai tariant apiėmė veti fronto kautynes, nepaisydamas, kad to fronto tiesiog nėra.
jie ėjo savanoriais  

Kautis prieš Raudonąją armiją, kuri tuomet savo organizacija ir išvaizda butų užtraukusi gėdą hunų ordoms. Prieš pakrikusius vokiečius..
Be to, vadovaujant profesionaliems karininkams savanoriai iš karto buvo suburti į daugmaž normalius karinius junginius.
1944 m. analogijų reikia ieškoti ne 1919 m., bet 1863 m.
Ir plaukti, ir dviračiu važiuoti, ir t.t. užtenka išmokti vieną kartą. 

Šaudyti- gal but. Bet dar reikia ir pataikyti. Be to šiuo atvėjų kalbame ne apie šaudyma, bet ir apie žiedynę gynybą. Pora šuviu paleistu prieš kelis metus gerokai per mažai, kad laikytum ką nors pasiruošusių dalyvauti fronto kautynėse.
Esmės tai nekeičia - jūs gal iš pavardžių įskaitėte partizanų amžių ir tai buvo jie praėję apmokymą ar ne? 
Taip, sąrašas esmės nekeičia- aš čia radau proga jį prisegti, kad nereikėtu toli ieškoti, kai galiausiai prieisim prie partizanų skaičiaus.
Nors iš jūsų ironijos supratau, kad tikslenių duomenų nebuvimą šiame sąrašę,h jus laikotę įrodymų,kad visi jie- liktiniai puskarininkiai . O esmė- tai ką sakiau prieš nuorodą- gal kai kurie iš jų, prieš kelis metus ir buvo išėję pradinį apmokymą. O gal ir ne.
Dėl įsitvirtinimo nebuvimo vėlgi jūsų nuomonė niekuo neparemta, nes likęs gyvas partizanas aiškiai sako, kad buvo iš anksto paruoštos pozicijos, suskirstyta skyriais, paruošti kulkosvaidžiai.  

Pozicijų išdestymas- tai naturalus dalykas, kuri karinis dalinis daro lauko stovykloje, ir tai nėra įtvirtinimai ( jeigu veteranas tai laiko įtvirtinimais, tai tik pailiustruoja karinio pairengimo lygį ).
Štai čia ir pravers "neesminė" nuoroda. Vienas iš mūšio partizanų parašė prisiminimus. Pažiurėkit kaip jie vadinasi. Jie tiesiog buvo aukštumoje. Neįsitvirtine.
Je
igu Adomaičio porininkas dar spėjo nubėgti pas žmoną ir grįžti (primenu nubėgo tada kai partizanai sužinojo, kad rusai supa apylinkę) tai vaizdas visiškai nesutampa su ataskaitos nupieštuoju. 

Kodėl?
Ir naujokai ne naujokai, bet, kad kulkosvaidžius puolanti kariuomenė netektų viso 3 kareivių (priminsime pagal ataskaitą vienas žuvo dar pamiškėje) atrodo labai neįtikinamai.  

Dar kartą sakau- ant kulkosvaidžių ugnies jie nepuolė, todėl ir kruvos lavonų nebuvo.
Juo labiau, kad ta pati ataskaita kalba ir apie gegutes medžiuose ir apie stipriai tukdžiusią judėjimui sunkiųjų kulkosvaidžių ugnį. 

įsakiau: trims sunkiesiems kulkosvaidžiams, išsidėsčiusiems skirtingose aukštumos pusėse, nuslopinti pagrindines priešininko pasipriešinimo priemones - sunkiuosius ir rankinius kulkosvaidžius, ypatingai trukdantiems judėjimui, ugnimi prašukuoti medžių viršūnes, kuriose sėdėjo "gegutės".  
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software