Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "This only is denied to God: the power to undo the past." Agathon (448 BC - 400 BC), from Aristotle, Nicomachean Ethics
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Kita mėnulio pusė – partizanų kova su kolaborantai
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Aštrusis_dantis
Posted 2009-09-30 19:09 (#69363 - in reply to #69357)
Subject: RE: Kalniškė


Expert

Posts: 1270
500500200501010
Todėl, kad sovietai nesiėlgė kaip jus vaizduojat- puolė ant šaukdami "ura". Apsupimas i, judėjimas priedangoje, palaikant vizualinį kontaktą, parengiamoji ugnis "trukdžiams" pašalinti. 


Taigi jūs norite pasakyti, kad Adomaitis išsigalvojo? Ir tai, kad partizanai turėjo laiko pasitarti kaip elgtis, užimti pozicijas, susodinti į medžius "gegutes", kurios turbūt ne medžių viršūnėmis grožėjosi jeigu teko kulkosvaidžių ugnimi šukuoti medžių viršūnes. Ir tai, kad rusai kelis sykius puolė ir jiems teko kelis sykius trauktis? Kažkaip jūsų argumentai labai jau pritemti ir paremti asmenine nuomone apie tai, kad "kaimiečiai nelabai žinojo už kurios vietos šautuvą laikyti".

butent, kur buvo išeidavo standartini apmokymą- išsivalyti batus, šautuvą, žygiuoti ir išsikasti apkasus, bei kitų dalykų, kurie naudingi reguliariojoje armijoje, kariaujančioje normalų karą. Visa tai ( išskyrus mokymus su šautuvu ) šiuo atvėju neturi jokios naudos, dėl ko bėje Kalniškės mūšis ir įvyko- Neifaltas neatsižvelgė, kad jo dalinis neįsitvirtines, neturi kur atsitraukti, sparnai neginami- trumpai tariant apiėmė veti fronto kautynes, nepaisydamas, kad to fronto tiesiog nėra. 


Nelabai suprantu ką jūs norite pasakyti - šaudyti mokėjo, apsupti užėmė žiedinę gynybą ant kalvos. Kokie dar sparnai neginami užėmus žiedinę gynybą?

Šaudyti- gal but. Bet dar reikia ir pataikyti. Be to šiuo atvėjų kalbame ne apie šaudyma, bet ir apie žiedynę gynybą. Pora šuviu paleistu prieš kelis metus gerokai per mažai, kad laikytum ką nors pasiruošusių dalyvauti fronto kautynėse. 


Šaudant iš sunkųjų kulkosvaidžių užtenka šaudyti tik į tą pusę kur yra priešas ir jei tik jis nesulindęs į apkasus aukos iš jo pusės garantuotos. Be to iš ataskaitos matyti, kad nebuvo ten tokie jau nemokšos jei sugebėjo mėtydami granatas (net ir ataskaitoje pabrėžiama, kad mėtė labai efektyviai) prasiveržti iš apsupties.

Pozicijų išdestymas- tai naturalus dalykas, kuri karinis dalinis daro lauko stovykloje, ir tai nėra įtvirtinimai ( jeigu veteranas tai laiko įtvirtinimais, tai tik pailiustruoja karinio pairengimo lygį ).
Štai čia ir pravers "neesminė" nuoroda. Vienas iš mūšio partizanų parašė prisiminimus. Pažiurėkit kaip jie vadinasi. Jie tiesiog buvo aukštumoje. Neįsitvirtine. 


Matau mes nesusišnekame - aš ir nešneku apie pozicinio karo įtvirtinimus, turiu omenyje, kad turėjo pakankamai laiko užimti pozicijas ir pasiruošti puolimui.

Kodėl? 


"16 val. 00 min., šukuojant mišką, 1-asis batalionas aukštumoje 2 km į pietryčius nuo Krasnianų aptiko nenustatyto žmonių skaičiaus gaują, kuri, pastebėjusi mūsų karius ir pajutusi, kad yra blokuota, aukštumoje užėmė žiedinę gynybą ir į aukštumos link judančius dalinius atidengė intensyvią ugnį iš sunkiųjų, rankinių kulkosvaidžių, automatų ir šautuvų."

Jums tai nieko nesako kartu su Adomaičio pasakojimu:

"Tai štai, pas tą ūkininką truputį nusnaudėme, o paryčiais, švintant, jau mus žadina – rusai supa visą apylinkę."

Pirma problemos su laiku. O antra neįtikėtino klišumo partizanai pasitaikė - šaudydami iš visko ką turi į du batalionus nukovė 3 kareivius... Baikite bairius. Sunkiųjų kulkosvaidžių serijos į judančius link aukštumos dalinius...

Dar kartą sakau- ant kulkosvaidžių ugnies jie nepuolė, todėl ir kruvos lavonų nebuvo. 


O vis tik puolė:
"Tam, kad išvengtų nuostolių išsisklaidžiusi smulkiomis grupėmis po 10-15 žmonių iš rytinės, vakarinės ir šiaurinės pusių (pietinis šlaitas liko atviras tam atvejui, jei gauja, neišlaikiusi atakos, mestųsi į pietinį šlaitą, kurios papėdėje tuo laiku buvo sutelktos pagrindinės mūsų pajėgos), 9-oji užkarda pradėjo judėti į aukštumą.
Banditai, sumažinę savo aktyvumą ir patyrę nuostolių vienos valandos apšaudymo metu, nesugebėjo atkakliai pasipriešinti į aukštumą judančioms šturmo grupėms. Ir kai šturmo grupės įsiveržė į aukštumą, banditai, apimti panikos, netvarkingai atsišaudydami, palikdami žuvusiuosius, mesdami sunkiuosius ginklus ir vežimus, pradėjo trauktis pietų kryptimi"

O štai Adomaičio prisiminimas:
Visą stovyklą rusai ėmė supti. Daug partizanų žuvo ryte bandydami praeiti į stovyklą. Buvo tokių nuomonių, kad reikia susiskirstyti į mažesnius būrius ir bandyti prasiveržti, bet galų gale nutarėme visi kartu užimti pozicijas mišku apaugusio kalno ir laikytis. Na ir laikėmės. Kažin ko paties mūšio metu nemačiau. Jie rėkia „ura”, puola mus ir šaudo – mes atsišaudome. Po to viskas lyg ir aprimsta, praeina kokia valanda ir vėl viskas iš naujo. Ir taip visą dieną. Į vakarą ėmė mums baigtis šoviniai. Ką daryti? Nusprendėme veržtis. Metėme granatas, kiek galėdami šaudėme – kurie prasiveržėm, tie prasiveržėm. Kiti krito…

Nepamirškite, kad būtent Adomaitis ir šaudė iš vieno iš kulkosvaidžių ir nepaisant
"Matydamas, kad esant tokiam priešininko pasipriešinimui atakuojantys daliniai patirs didelių nuostolių, įsakiau: trims sunkiesiems kulkosvaidžiams, išsidėsčiusiems skirtingose aukštumos pusėse, nuslopinti pagrindines priešininko pasipriešinimo priemones - sunkiuosius ir rankinius kulkosvaidžius, ypatingai trukdantiems judėjimui"

liko gyvas ir prasiveržė su kitais mėtydami granatas kai baigėsi šoviniai. Jei nematote akivaizdžių neatitikimų tai ką galima pasakyti.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software