Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Anybody can make history. Only a great man can write it." Oscar Wilde
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Kita mėnulio pusė – partizanų kova su kolaborantai
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
viestaras
Posted 2009-10-01 02:41 (#69413 - in reply to #69363)
Subject: RE: KalniškėElite Veteran

Posts: 922
5002002001010
Todėl, kad sovietai nesiėlgė kaip jus vaizduojat- puolė ant šaukdami "ura". Apsupimas i, judėjimas priedangoje, palaikant vizualinį kontaktą, parengiamoji ugnis "trukdžiams" pašalinti.  

Taigi jūs norite pasakyti, kad Adomaitis išsigalvojo? Ir tai, kad partizanai turėjo laiko pasitarti kaip elgtis, užimti pozicijas, susodinti į medžius "gegutes", kurios turbūt ne medžių viršūnėmis grožėjosi jeigu teko kulkosvaidžių ugnimi šukuoti medžių viršūnes. Ir tai, kad rusai kelis sykius puolė ir jiems teko kelis sykius trauktis? Kažkaip jūsų argumentai labai jau pritemti ir paremti asmenine nuomone apie tai, kad "kaimiečiai nelabai žinojo už kurios vietos šautuvą laikyti". 

Šioje vietoje aš kalbėjau apie sovietus, apie kuriuos Adomaitis nieko nesakė.
Nelabai suprantu ką jūs norite pasakyti - šaudyti mokėjo, 

Tai, kad tik šaudyti ir temokėjo. O to gerokai per mažai, kad stotum į kovą su profesionaliais reguliariųjų pajėgų daliniais.
Šaudant iš sunkųjų kulkosvaidžių užtenka šaudyti tik į tą pusę kur yra priešas ir jei tik jis nesulindęs į apkasus aukos iš jo pusės garantuotos. 

Nebent šaudytojas antrą kartą gyvenimę rankose laiko kulkosvaidį.
Be to iš ataskaitos matyti, kad nebuvo ten tokie jau nemokšos jei sugebėjo mėtydami granatas (net ir ataskaitoje pabrėžiama, kad mėtė labai efektyviai

Neatidžiai skaitėte, apie granatas pasakyta tik tiek:
Kartu su intensyvia šautuvų-kulkosvaidžių ugnimi gauja intensyviai naudojo granatas, kurių metimai dėl stačių aukštumos šlaitų (iki 60°) siekdavo 60-70 m. 

Matau mes nesusišnekame - aš ir nešneku apie pozicinio karo įtvirtinimus, turiu omenyje, kad turėjo pakankamai laiko užimti pozicijas ir pasiruošti puolimui.
Cituoju tamstos žodžius, nes regis pamiršote- "Dėl įsitvirtinimo nebuvimo vėlgi jūsų nuomonė niekuo neparemta". Kalbame, kaip tik ar buvo partizanai įsitvirtine, ar ne. Akivaizdu, kad ne.
"16 val. 00 min., šukuojant mišką, 1-asis batalionas aukštumoje 2 km į pietryčius nuo Krasnianų aptiko nenustatyto žmonių skaičiaus gaują, kuri, pastebėjusi mūsų karius ir pajutusi, kad yra blokuota, aukštumoje užėmė žiedinę gynybą ir į aukštumos link judančius dalinius atidengė intensyvią ugnį iš sunkiųjų, rankinių kulkosvaidžių, automatų ir šautuvų."

Jums tai nieko nesako kartu su Adomaičio pasakojimu:

"Tai štai, pas tą ūkininką truputį nusnaudėme, o paryčiais, švintant, jau mus žadina – rusai supa visą apylinkę."

Pirma problemos su laiku. 

Kokios problėmos? Aiškinu paprastai. Perskaitykite ataskaitos pradžią:
1945 m. gegužės 14 d. iš Simno rajono NKVD skyriaus viršininko gauti duomenys apie tai, kad Seminiškių miško rajone, 37 km į vakarus nuo Alytaus, 8 km į pietvakarius nuo Simno, slepiasi iki 70 žm. gauja,  
.
Taigi, dalinis ryte atvyko į vietą ir pradėjo "bandos" paieškas, vietiniai pastebėje kareivius, pranešė partizanams. O kautynės, aprašytos poskyryje "Kovinių veiksmų eiga", prasidėjo pavakare.
O antra neįtikėtino klišumo partizanai pasitaikė - šaudydami iš visko ką turi į du batalionus nukovė 3 kareivius... Baikite bairius. Sunkiųjų kulkosvaidžių serijos į judančius link aukštumos dalinius... 

NKVD kariai judėjo priedangoje ir vengdami nuostoliu, antra, pradėjus aukštumos šturmą, jie jau nesutiko rimto pasipriešinimo.
Tam, kad išvengtų nuostolių išsisklaidžiusi smulkiomis grupėmis po 10-15 žmonių iš rytinės, vakarinės ir šiaurinės pusių (pietinis šlaitas liko atviras tam atvejui, jei gauja, neišlaikiusi atakos, mestųsi į pietinį šlaitą, kurios papėdėje tuo laiku buvo sutelktos pagrindinės mūsų pajėgos), 9-oji užkarda pradėjo judėti į aukštumą.
Banditai, sumažinę savo aktyvumą ir patyrę nuostolių vienos valandos apšaudymo metu, nesugebėjo atkakliai pasipriešinti į aukštumą judančioms šturmo grupėms

Dar kartą sakau- ant kulkosvaidžių ugnies jie nepuolė, todėl ir kruvos lavonų nebuvo.  

O vis tik puolė: 

Kad puolė, tai puolė,del to niekas nesiginčija, bet tas puolimas nebuvo toks idiotiškas kaip jus vaizduojat.
Primenu-mūsų diskusiją prasidėjo nuo jūsų žodžių:"Paimkime tik vieną pavyzdį - Kalniškės mūšį. Jis truko visą dieną, miške ant kalvos įsitvirtinusius partizanus iš lauko išsirikiavę grandine ir šaukdami ura puolė rusai, partizanai atrėmė tris atakas, prieita buvo iki to, kad besibaiginėjant amunicijai vakare jau granatomis gynėsi ir po to randame skaičius, kad nukauta 44 partizanai ir 7 rusų kareiviai..."
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software