Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Anyone who believes you can't change history has never tried to write his memoirs." David Ben Gurion
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Kita mėnulio pusė – partizanų kova su kolaborantai
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Arvydas
Posted 2009-10-02 00:01 (#69439 - in reply to #69432)
Subject: RE: Kalniškė


Regular

Posts: 79
5010105
Štai mano analizė.
Atsiskaitydami savo vadovybei pulkų vadai nurodydavo mažesnius žuvusiųjų skaičius, nors žinodavo, kad kai kurie mirs nuo partizanų kulkų padarytų žaizdų. 
Matomai vadai turėjo praeiti ir privalomą medicininį išsilavinimą?
Jei rimtai - net ir itin sunkiai sužeistas karys bus grafoje "sužeisti". Kai jis mirs, bus formuluotė "mirė nuo patirtų žaizdų".
Vetrovo divizijos 25-asis pulkas iki 1946 m. sausio 30 d. išsiuntė 204 pranešimus žuvusiųjų artimiesiems, o iki metų pabaigos – dar 39 
Jau ir anksčiau klausiau - nuo kada tie 204 pranešimai išsiųsti? Nuo 1946 sausio 1? Nelogiška, nes per kitus 11 mėnesių išsiųsti tik 39 tokie pranešimai. Tai gal nuo 1945 sausio 1? Ar dar nuo kažkada? Kalbėti apie kažkokį laikotarpį, nurodant tik laikotarpio pabaigą, bet nnurodant to laikotarpio pradžios - daugiau nei nekorektiška.
bet oficialiose ataskaitose nurodytas žuvusių šio pulko enkavėdistų skaičius nesudarė nė trečdalio minėtųjų skaičių. 
Ponas A.Anušauskas rašo, kad sėdėjo archyvuose, sklaidė dokumentus. Ir tas ataskaitas matė. Tai kodėl nenurodoma konkretus žuvusiųjų pagal ataskaitas skaičius, o tik abstraktus trečdalis? Kiek konkrečiai tas trečdalis?
Pavyzdžiui, rašoma apie 25-ojo pulko 17 žuvusių ir 16 sužeistų kareivių (1945 m. birželio mėn.–1946 m. gegužės 1 d., iš jų per keturis 1946 m. mėnesius žuvo 10 ir 9 buvo sužeisti),  
Klausimas - kur, kokiame dokumente, apie tai rašoma?
tuo tarpu iš vardinio sąrašo aiškėja, kad vasario 15 d. Panevėžio apskrityje žuvo vienas NKVD leitenantas ir šeši kareiviai, dar du vėliau mirė nuo žaizdų, vasario 23 d. žuvo trys kareiviai, kovo 8 d. - du žuvo ir vienas mirė nuo žaizdų. 
Kaip jau miėjau, "žuvo" ir "mirė nuo žaizdų" yra du skirtingi terminai. Todėl itin didelio skirtumo tarp šių duomenų nematau. Vienu atveju "žuvo 10", kitu atveju "žuvo 12" plius "3 mirė nuo žaizdų". Jei kategoriją "mirė nuo žaizdų" priskiriame kategorijai "žuvo", tokiu atvejuatitinkamai turėtų mažėti kategorija "sužeisti".

Ir dar. Ataskaitos apie vyresnybei apie žuvusius per X mėnesį nebūtinai turi sutapti su per tą patį X mėnesį išsiųstų pranešimų artimiesiems skaičių. Reikia žiūrėti į tuos konkrečius pranešimus - žinomi atvejai, kai vienu ypu būdavo siunčiami pranešimai už kelis praeitus mėnesius.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software