Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Any fool can criticize, condemn, and complain - and most fools do." Dale Carnegie
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Laurinavičiaus sąmonės srautas
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Žygeivis
Posted 2009-11-05 15:36 (#71349 - in reply to #71342)
Subject: RE: geriau nei anonimo burnojimasExtreme Veteran

Posts: 515
500105
Location: Ignalina
incognito - 2009-11-05 11:56 AM
Tuo tarpu miesteliuose ir lietuviukai ir žydukai mokėsi nuo mažens kartu, tik per tikybos pamokas žydams būdavo "langas". Visi vieni kitus bent iš matymo pažinojo, prekes pirkdavo žydų parduotuvėse. Tai va, ir tokie iš matymo pažįstami lietuviai žudė savo kaimynus žydus... šlykštu. 


Parašysiu tai, kas vyko mūsų būtent mūsų kaime ir apylinkėje. Ir ką labai gerai atsimena daugybė vietinių žmonių.

Ir juos 1939-1941 m. labiausiai sukrėtė būtent tai, kad gyvenę greta ir gerai savo kaimynus pažįstantys žydai, jau 1939 m. rugsėjo mėn., iškart, kai tik atėjo į Rytų Lietuvą sovietų armija ir NKVD-OGPU, pradėjo masiškai įskundinėti savo kaimynus lietuvius, suformavę visą valsčiaus valdžią tik iš vietinių žydų. O po to jie labai aktyviai dalyvavo suimant "liaudies priešus" ir vežant į Sibirą tuos pačius savo kaimynus lietuvius - visų pirma mokytojus, valdininkus, policininkus ir visus kitus, kas tik galėjo bent jau teoriškai pasipriešinti sovietizacijai.

Pas mano paties senelius ne bet kas, o būtent žydai - mūsų kaimynai - 1940 m. atėjo surašinėti mūsų pasėlių ir turto. Ir, beje, būtent visi vietiniai žydai ir keli išsigimę latrai-lietuviai 1939 m. su gėlėmis bėgo pasitikti sovietų tankečių, kai jos įvažiavo į mano senelių kaimą.

Vietinėje kompartijos "kuopelėje" buvo 9 žydai, 2 rusai ir vienas lietuvis. Ir nieko keisto, jog 1941 m. birželio 22 d. sukilėliai sugavo juos visus ir sušaudė paežerėje, nesirinkdami, kas iš jų žydas, kas rusas, o kas lietuvis.

Nes šaudė visai ne todėl, jog jie buvo žydai ar rusai, o todėl kad visi šitie "raudonieji" išsigimėliai dalyvavo suimant ir išvežant vietinių mokytojų ir ūkininkų šeimas. Ir sugavo juos visai ne beginklius, o apsiginklavusius ir besitraukiančius link Rusijos. Beje, atlikus jų namuose kratas, rado maišus prikimštus vadinamųjų popierinių "červoncų" - mano tėvas pats matė, kaip sukilėliai radę nešė tuos maišus ir rodė visiems.


Visų likusių žydų niekas, beje, sukilimo metu nelietė (nors - nėra ko slėpti - vietinių lietuvių požiūris į juos po sovietinės okupacijos dviejų metų buvo, švelniai tariant, neigiamas - net vietiniai rusai-sentikiai (kurių pas mus buvo daug) nekentė sovietų "golodrancų" ir jų valdžios, ir tik vietiniai žydai, beveik be išimčių, buvo pagrindiniai apylinkės "raudonieji"), kol neatėjo vokiečiai ir po kelių mėnesių surinko visos apylinkės žydus.

O po to juos pervežė į apskrities getą. Ir štai ten juos saugojo visai ne lietuviai, ne rusai ir netgi ne vokiečiai, o patys žydai - vadinamoji žydų policija. Tik gerokai vėliau visus žydus, įskaitant ir tuos pačius žydų policininkus, iš čia išvežė į Panerius ir ten sušaudė.

P.S. Beje, Panerių zoderkomandos sudėtis (vardinė ir tautinė) gerai žinoma - ir toli gražu ne vien lietuviai sudarė šią komandą.

Edited by Žygeivis 2009-11-05 15:46
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2020 PD9 Software