Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "The real hero is always a hero by mistake; he dreams of being an honest coward like everybody else." Umberto Eco (1932 - ), Travels in Hyperreality
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Laurinavičiaus sąmonės srautas
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Linas Kondratas
Posted 2009-11-06 12:15 (#71380 - in reply to #71373)
Subject: RE: Ar nusikaltėliai turi tautybę?


Elite Veteran

Posts: 954
50020020050
Labai neteisingas palyginimas. Pilsudskis buvo Lenkijos vadovas, tai yra veikė visos Lenkijos (lenkų tautos) vardu. Hitlerininkai, suorganizavę žydų žūdynes, buvo išrinkti vokiečių tautos. Tuo tarpu lietuviai, prisidėję prie žūdynių, nebuvo kieno nors įgalioti, ir jokia lietuvių vyriausybė tokių įsakymų nedavė. Jie veikė individualiai, įtakojami tik savo turtinių ar panašių interesų. Ir net nesijautė nusikaltėliais, nes tuo metu šalyje galiojo vieninteliai įstatymai - okupacinės vokiečių vyriausybės, nusikaltėliais jautėsi tik tie, kurie žydus gelbėjo (o buvo ne ką mažiau, nei žūdžiusių). 


Būtų tai girdėję "baltaraiščiai", būtų matyt be galo nustebę ir pasipiktinę, kad jų "patriotinės pastangos" apvalyti Lietuvą nuo "bolševikiškai žydiško gaivalo" įvertintos kaip individualūs išpuoliai, siekiant pasiplėšti. Patys jie tikrai taip nemanė. Ir aišku, jie buvo šventai įsitikinę, kad veikia turėdami organizuotų lietuvių tautos dalių - Lietuvos Aktyvistų Fronto ir Laikinosios Vyriausybės mandatą.

Aukščiau buvo išsakyta mintis, kad piliečiai lietuviai žūdė piliečius žydus. Retorika - o kas yra pilietis? Pirmiausia tas, kuris lojalus savo valstybei. Žydai tokiais nebuvo, jie vienintele tėvyne laikė Izraelį. Lietuvoje buvo kuriamos "Mažosios Palestinos", kuriose žydai mokėsi gyventi Izraelyje - ruošėsi emigruoti. Lietuvoje masiškai mokėsi ivrito, Izraelio žydų kalbos - ruošėsi emigruoti. Lietuvoje žydiškuose universitetuose buvo ugdomi busimieji Izraelio politikai ir ekonomistai - ruošėsi emigruoti. Ir nemažai jau buvo spėję emigruoti. Ar piliečiai tie, kurie ruošiasi nebebūti piliečiais? 


Reikėtų tamsta žinoti, kad ne visi Lietuvos žydai buvo sionistai. Taip pat kaip ir ne visi buvo marksistai. Dauguma nebuvo nei tie, nei tie. Antra vertus, tie žydai, kurie mokėsi savo protėvių kalbos ir ruošėsi išvykti į istorinę tėvynę, skirtingai nuo žydų-marksistų, berods lyg ir nepadarė nieko blogo Lietuvai. Įdomu, kodėl tamsta laikai, kad tai pateisina susidorojimą?

Dar įdomi detalė. Pašom mane apšviesti, kurgi Lietuvoje veikė "žydiški universitetai"? O aš kažkaip buvau įsitikinęs, kad Lietuvoje veikė vienas Vytauto Didžiojo Universitetas, o pasirodo buvo dar ir žydiškų universitetų . Tikrai man pasidarė smalsu, kur tų universitetų būta. Jei tamsta turi galvoje ješivas, tai juk politikų ir ekonomistų jos nerengė.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2020 PD9 Software