Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Use soft words and hard arguments." English Proverb
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Laurinavičiaus sąmonės srautas
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Žygeivis
Posted 2009-11-06 15:07 (#71388 - in reply to #71380)
Subject: RE: Ar nusikaltėliai turi tautybę?Extreme Veteran

Posts: 515
500105
Location: Ignalina
Linas Kondratas - 2009-11-06 9:15 AM

Labai neteisingas palyginimas. Pilsudskis buvo Lenkijos vadovas, tai yra veikė visos Lenkijos (lenkų tautos) vardu. Hitlerininkai, suorganizavę žydų žūdynes, buvo išrinkti vokiečių tautos. Tuo tarpu lietuviai, prisidėję prie žūdynių, nebuvo kieno nors įgalioti, ir jokia lietuvių vyriausybė tokių įsakymų nedavė. Jie veikė individualiai, įtakojami tik savo turtinių ar panašių interesų. Ir net nesijautė nusikaltėliais, nes tuo metu šalyje galiojo vieninteliai įstatymai - okupacinės vokiečių vyriausybės, nusikaltėliais jautėsi tik tie, kurie žydus gelbėjo (o buvo ne ką mažiau, nei žūdžiusių). 


Būtų tai girdėję "baltaraiščiai", būtų matyt be galo nustebę ir pasipiktinę, kad jų "patriotinės pastangos" apvalyti Lietuvą nuo "bolševikiškai žydiško gaivalo" įvertintos kaip individualūs išpuoliai, siekiant pasiplėšti. Patys jie tikrai taip nemanė. Ir aišku, jie buvo šventai įsitikinę, kad veikia turėdami organizuotų lietuvių tautos dalių - Lietuvos Aktyvistų Fronto ir Laikinosios Vyriausybės mandatą.

 


Ponas akivaizdžiai neskiria, "kas yra kas" ir kitus klaidina.

Sovietinė propaganda "baltaraiščiais" vadina lietuvių sukilėlius, kurie kovojo su sovietų armija, NKGB ir NKVD daliniais bei vietiniais "raudonaisiais" kolaborantais. Tai vyko sukilimo metu 1941 m. birželio 22-28 d. Sukilimą organizavo Lietuvių Aktyvistų Frontas (LAF).

Be to sovietinė propaganda tyčia neaiškiu terminu "baltaraiščiai" bando į vieną krūvą "suplakti" ir 1941 m. sukilėlius, vadovaujamus Lietuvių Aktyvistų Fronto, ir žymiai vėliau įsteigtą pagalbinę policiją, pavaldžią vokiečių okupacinei valdžiai.


Sukilėliai sukilimo metu nukovė mūšiuose arba sugavo ir sušaudė keletą tūkstančių sovietų armijos, NKVD kareivių ir karininkų, komunistų-komjaunuolių-sovietinių "aktyvistų".

Štai tarp šių enkavedistų ir komunistų-komjaunuolių-sovietinių "aktyvistų" absoliučią daugumą sudarė žydai - ir vietiniai, ir atvykę iš Sovietijos.

Tačiau sovietinė propaganda jau daugybę metų būtent šiuos "raudonuosius" žydus bando paskelbti genocido aukomis, prilygindama juos žydams, kurie buvo sunaikinti žymiai vėliau jau vokiečių valdžios įsakymu ir jiems vadovaujant.


Niekas - nei sukilėliai, nei kas nors kitas, nei patys vokiečiai - birželio sukilimo metu nešaudė žydų todėl, kad jie žydai.

Masinis eilinių žydų naikinimas Lietuvoje prasidėjo žymiai vėliau, kada Vokietijos okupacinė valdžia įsitvirtino ir pradėjo įgyvendinti savo oficialią politiką.

Apskritai, nepamirškite, kad netgi aukštiems nacių funkcionieriams tik 1942 m. sausio 20 d. buvo išaiškintas "galutinis žydų klausimo sprendimas", o jis pradėtas įgyvendinti dar vėliau.Edited by Žygeivis 2009-11-06 15:16
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2020 PD9 Software