Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Историк - это нередко журналист, обращенный вспять." Карл Краус
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Laurinavičiaus sąmonės srautas
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Bolia
Posted 2009-11-07 02:27 (#71422 - in reply to #71380)
Subject: RE: Ar nusikaltėliai turi tautybę?500500500500200100101010
Patys jie tikrai taip nemanė 


Iš tėvų atsiminimų. Vietinis miestelio banditėlis, ryte dalyvavęs žydų šaudyme, jau prieš pietus atbėgo pasidemonstruoti naujų batų. Senelis pastebėjo, kad batai priklausė žydui, kuris iš jo pastoviai pirko kiaušinius. Banditėlis atšovė, kad jam labiau tinka, kaip ir laikrodis, kurio neberodys - ir išėjo burnodamasis, kad reikia šaudyti ir žydų draugus.
Galite burti burtus apie "patriotus" baltaraiščius, apie šventus jų įsitikinimus, gal net apie "šventą karą prieš bolševikiškai žydišką gaivalą", bet Jūs smarkiai pasiankstinote. Galbūt po pusės amžiaus, kai išmirs visi gyvi liūdininkai ir jų vaikai, bus įmanoma laisvai interpretuoti faktus ir kurpti legendas apie žydšaudžių tautą. Dabar kolkas mėtote žirnius į sieną.

Įdomu, kodėl tamsta laikai, kad tai pateisina susidorojimą? 


Tai nepateisina susidorojimo. Tik buvo paprieštarauta minčiai, kurios prasmė tokia: pilietis žūdė pilietį. Kaip bežiūrėsim, žydų etninė bendrija nebuvo lygi lietuvių ir nelietuvių etninėms bendrijoms. Kuo skyrėsi lietuvis nuo lenko ar ruso? Tik kalba ir tikyba. Ir vienų ir kitų buvo turtingų ir biednų, mokytų ir tamsių. O visi žydai buvo... žydais!
Paimkim eilinį tuometės Lietuvos miestą. Žydai sudaro trečdalį ar mažiau gyventojų, tačiau kontroliuoja daugiau nei 90 procentų prekybos. Beveik visi gydytojai, vaistininkai, kirpėjai - žydai. Teisininkai ir bankininkai - žydai. Fabrikantai ir smulkūs verslininkai - žydai. Net gaisrininkai žydai. Ar čia buvo įmanoma rasti terpę ir ne žydams? Praktiškai labai sunkiai. Kai koks lietuvis sugalvodavo atsidaryti krautuvėlę, aplinkiniai žydai numušdavo kainas iki didmeninių ir kantriai laukdavo. Ilgai nereikėdavo - lietuvis akimirksniu bankrutuodavo. Čia turiu pastebėti, kad žydai nenoromis patys skatino konfrontaciją su kitomis etninėmis bendruomenėmis ir sudarė terpę plįsti įvairioms baisioms legendoms apie juos.

Jei tamsta turi galvoje ješivas, tai juk politikų ir ekonomistų jos nerengė 


Šiaip kalbėjau daugiau abstrakčiai, turėdamas galvoje ir jašyvas, ir gimnazijas ir visą kitą bendrai. Politikai ir ekonomistai - tokių profesijų tada dar neegzistavo, tačiau būtent išeiviai iš Lietuvos sudarė pokarinio Izraelio politikų ir ekonomistų elito branduolį.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2020 PD9 Software