Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Dar ir šiandien mes mėgstame pasididžiuoti garsiąja lietuviška tolerancija, kuri betgi pražudė imperiją ir vos nepražudė pačios tautos." Vytautas Alantas (1902 - 1990)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Vel grįžtant prie gotų
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
R.D.
Posted 2009-10-19 21:40 (#70431 - in reply to #70418)
Subject: RE: Vel grįžtant prie gotų


Member

Posts: 6
5
Labai šaunu kad prasidėjo diskusija:)). Pabandysiu atsakyti dėl Černiachovo kultūros. Visų pirma gotų užimama teritorija nesutapo su šios kultūros teritorija (sutapo tik iš dalies). Buvo dar ir Vilenbergo kultūra. Černiachovo kultūra apėmė dakų, rytinių germanų (jei tiksliai atsimenu svebų), juodosios jūros pakrantės sarmatų, ir pietinių baltų. Kultūros paplitimo teritorija nustatoma pagal kapuose randamus buities reikmenis, gyvenimo būdą, statinius ir panašiai. Taigi jei kokiame nors mieste kelis amžius (tarp 3 ir 5) gyvavo meistrai puikiai apdorojantys žalvarį ir jų dirbiniai buvo paplitę aplinkinėse teritorijose, ateities archeologai pagal tuos bendrus gaminius pavadins šias teritorijas kokia nors kultūra. Tokiu būdu pats kažkokios kultūros buvimo faktas nieko nepasako apie tautinę tų teritorijų gyventojų sudėtį. Galime įžvelgti tik tam tikrus elementus būdingus germanams ar baltams.
Aš pilnai sutinku, kad kalbėti apie tiurkus (mano nuomone be avarų) be 6 amžiaus yra neteisinga. Lygiai taip pat kaip ir kildinti gotus iš iranėnų. Tačiau pas mane susiformavo šiek tiek kitoks vaizdas. Mano nuomone karališkieji skitai ir skitai žemdirbiai, europiniai sarmatai (būtina atskirti nuo azijinių, kuriems priklausė alanai) ir gotai yra skirtingi tų pačių genčių sąjungų pavadinimai. Nors net šis teiginys nebūtų tikslus, nes gotai net nebuvo genčių sąjunga, o įvairių genčių karių ir jų šeimų samplaika. Be jokios abejonės tarp jų buvo tiek germaniškų, tiek baltiškų elementų. Visas mūsų ginčas susiveda į tai, kokie elementai buvo vyraujantys. Taigi pabandykim sugrupuoti visus argumentus dėl vyraujančio baltiškojo elemento.
Už:
1. Žinomi gotų vadų vardai- Knyva, Alarikis, Auregis, Augis, Amalų dinastija, Baltonių dinastija- akivaizdžiai baltiškos kilmės. Knyva ir dabar egzistuojantis žodis. Sudurtiniai vardai baltiška tradicija (tie patys Mindaugas, Vytautas ir t.t.) Žodis rikis išlaikė savo pirmapradį skambėjimą ir reikšmę tik lietuvių kalboje. Kadangi žinome, jog lietuvių kalba yra seniausia iš indoeuropiečių tai bet kokios spekuliacijos apie žodžio rikis atvykimą iš skandinavijos atkrenta. Tačiau šis argumentas pats savaime nieko nereiškia, nes atskiri vadai galėjo būti baltiškos kilmės, o karių dauguma ir vėliau besiformuojanti tauta labiau germaniška.
2. Vietovardžiai- jau minėta Galicija klasikinis pavyzdys. Tačiau ir šiuo atveju vietovardžiai tik parodo, kad toje konkrečioje vietoje buvo baltų kilmės tautų (kompaktiškai gyveno kažkoks didesnis skaičius galindų). Tačiau tai nereiškia, kad tie baltai buvo vyraujantis elementas.
3. Germanų kalbos įtakos ispanijoje nebuvimas. Tiesą sakant lygiai taip pat ir baltų kalbų įtaka ispanijoje nėra jau labai ryški. Kai kurie Statkutės nurodyti pavyzdžiai atrodo labai jau pritempti. Kad ir kastilijos kildinimas iš karalijos.
4. Karaliaus Alfonso XII raštai. Argumentas rimtesnis, bet atsižvelgiant į juose esančius kai kuriuos netikslumus vien šio argumento buvimas nėra lemiantis ginče.
5. Loginis argumentas. Gotai pradėjo savo ekspanciją nuo Vyslos, tačiau ten jau kelis tūkstantmečius gyveno baltai (prūsai). Nėra jokių įrodymų (vietovardžių, archeologinių), kurie pagrįstų jog toje teritorijoje kelis šimtus metų viena šalia kitos gyveno dvi skirtingų tautų grupės. Jei negalime įrodyti, kad toje pačioje teritorijoje gyveno dvi skirtingų tautų grupės, galima teigti, kad tiesiog ta pati tauta buvo vadinama skirtingais vardais. Lygia tas pats taikytina pvz. 2-4 amžius Europinių sarmatų (pagal žemėlapius), gotų ir baltų gyvenamiesiems arealams. Jie iš dalies sutampa (turiu omenyje ten kur dėl baltų arealo nesiginčijama, ginčytinų teritorijų nenagrinėju), tačiau juose likę tik baltiški vietovardžiai. Ar tai įmanoma?
6. Žinomi gotų kalbos žodžiai- šuo, šarvai, sūnus, alus, kurie skamba kaip šiuolaikiniai lietuviški. Be abejo jie galėjo atsirasti bendraujant su baltais.
7. Vokietės minėti archeologiniai tyrimai. Apie juos nieko tiksliau nepasakysiu. Kalbėjausi tik valandžiukę Frankfurto knygų mugėje tai naudokimės tik straipsniu. Žinoma, kad Gotlande buvo Kuršių kolonijos. Gal mes tas liekanas vadiname kuršiškomis, o Vokietijoje jos vadinamos gotiškomis. Šiam argumentui išplėtoti trūksta duomenų.
8. Kapai Ispanijoje ir Pietų prancūzijoje kur aiškus nurodymas į priklausymą sembams (prūsiškai genčiai). Vėl gi tai tik rodo atskirų baltų buvimą, bet ne jų vyraujantį elementą tarp visų gotų.
Prieš:
1. Vyskupo W. biblija, kurioje randami germaniški, baltiški ir slaviški žodžiai. Tačiau šis argumentas jau paneigtas išsiaiškinus kas tokie buvo "Mažieji gotai" ir kad jie su tikrais gotais neturėjo jokio tiesioginio ryšio.
2. Jordano raštai. Apie juos kalbėjo Statkutė, nors taip ir neišaiškino kaip ten su 40 tamsių dienų ar stingdančiu šalčiu.
Taigi kol kas galiu konstatuoti, kad galimas hipotezės dėl gotų kaip baltų genčių atstovų su atskirais germanų prisiplakėliais kėlimas, tačiau to įrodymui trūksta duomenų. Kaip ir trūksta duomenų to paneigimui. Kas dar turite ar žinote kokių nors neaptartų duomenų ar argumentų patvirtinančių tiesioginį gotų ryšį su baltais ar tai paneigiančių?
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software