Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Dar ir šiandien mes mėgstame pasididžiuoti garsiąja lietuviška tolerancija, kuri betgi pražudė imperiją ir vos nepražudė pačios tautos." Vytautas Alantas (1902 - 1990)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Vel grįžtant prie gotų
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Žygeivis
Posted 2009-10-24 04:47 (#70682 - in reply to #70675)
Subject: RE: Klausimas JūrateiExtreme Veteran

Posts: 515
500105
Location: Ignalina
Ronja - 2009-10-23 11:59 PM

Prisiskaičiau maištingų teorijų, tai pasidalinsiu mintimis. Mes vis diskutuojame baltiška - germaniška. Kas tas kalbas skiria? Pagal oficialią lingvistų nuomonę - pirmasis garsų pasistūmimas, kurį suformulavo J. Grimmas. Indoeuropietiški p,t,k pas germanus isvirto i p, th, h ir t.t. Pvz. pėda - foot, trečias - third, canis - Hund. Tuos fonetinius dėsnius dar papildė K. Verner, bet skaitoma, kad K. Vernerio dėsniai įsigalėjo vėliau ir nėra germanų kalbų atsiskyrimo požymis, o yra tik vėlesnė vystymosi pakopa. Pvz. K. Vernerio dėsniai didžiąja dalimi gotų kalboje neatsispindi. Bet J. Grimmo pasistūmimas yra - todėl gotų kalba yra germaniška, tik mažiau išsivysčiusi. Tas pasistūmimas atseit įvyko 500 metų prieš mūsų erą ir taip germanų kalbos atsiskyrė nuo kitų indoeuropietinių kalbų. Deja, prieš pat mūsų eros pradžią rašytiniuose šaltiniuose vis dar minimos germanų gentys kimbrai ne himbrai, tenkterai ne thenkterai, vakarinėse germanų teritorijose upė Vacalus ne Vahalus ir t.t. Tai reikštų, kad garsų pasistūmimas įvyko ir germanų kalbos atsiskyrė tik mūsų eros pradžioje. Gal K. Vernerio dėsniai suveikė anksčiau negu J. Grimmo dėsniai? Bet tai reikštų, kad pvz. vokiečių kalba po to vystėsi nežmoniškai greitai - seneliai nebesusikalbėjo su savo anūkais. Taip negali būti. Be to J. Grimmo dėsnis tada neberodo germanų kalbos atsiskyrimo. Darosi iš viso nebeaišku, kada germanų kalbos atsiskyrė nuo kitų ir kuo tai konkrečiai pasireiškė. Ar gotų kalba iš viso buvo germaniška kalba, jei K. Vernerio dėsniai joje neveikia, o J. Grimmo dėsniai germaniškumo neįrodo? Hmmm ? :sm38: 


Jau esu siūlęs hipotezę, kad vadinami "rytų germanai" ("senieji" "gentiniai" gotai, vandalai, burgundai ...) gal būt kalbėjo kalbomis, kurios buvo tarpinės tarp germanų ir baltų (visų pirma vakarų) ir tuometinių slavų (tada labai artimų vakarų baltams ir geografiškai, ir kalbiniu požiūriu).

Bet, žinoma, tegu tai nagrinėja specialistai.

Edited by Žygeivis 2009-10-24 05:12
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software