Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Kaip ir Gyvenimo logikos partiją, Reformų partiją galima laikyti "vilnietiškomis" marginalijomis, kurie nuo "kaunietiškų", dažniausiai propaguojančių nacionalizmą, skiriasi potraukiu tiesiog nusišnekėti." Vitalijus Kanapeckas, "OMNI laikas" (2002)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Vel grįžtant prie gotų
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
R.D.
Posted 2009-11-01 15:31 (#71129 - in reply to #71126)
Subject: RE: MES GUDAI !


Member

Posts: 6
5
Aš pradėjau diskusiją, aš ją ir pabaigsiu. Reziumuojant supratau, kad Lietuvoje "verdama savo sultyse". Taip ir neišgirdau pagrindinio germanizmo teorijos šalininkų argumento,kuris labai populiarus Švedijoje- vietovardžiai prietų švedijoje daug kur susije su gotais. Štai Helsinkio universitete prieš porą metų radau knygą švedų kalba "Gotų palikimas". Ten būtent akcentuojama, kad pietų Švedijos vietovardžiai nurodo ten gyvenus gotus, paskiau po analizės daroma išvada kad skandinavijoje gyvenusių germanų kalbos tarpusavyje nesiskyrė ir tada daroma išvada, kad gotai šnekėjo lygiai taip pat kaip kiti senovės germanai skandinavijoje ir arčiausiai jų savo kalba turėtų būti dabartiniai islandai. Gal kam ir nuostabu, bet užsienyje taip pat yra istorikų kurie domisi įvairiomis problemomis ir kai kurie klausimai, kuriuos čia gvildename ten jau išnagrinėti. Pvz. manau, kad daugiausiai literatūros apie gotus yra vokiečių ir ispanų kalbomis. Kas nors iš germanizmo teorijos šalininkų ar skaitėte ką nors vokiškai? Pvz. Ulfilos biblija išnagrinėta skersai išilgai. Bet kurio universiteto bibliotekoje po penkias knygas apie ją surasite. Tereikia tik susirasti perskaityti. Pasirodys, kad mažųjų gotų klausimas senokai išspręstas ir nereikės fantazuoti, kad apie juos pirmas prabilo Gedgaudas (perfrazuojant - knygas reikia skaityti, padeda). Tada nereikės tarp nurodomų šaltinių, kurie pagrindžia gotų germaniškumą pateikti frankų teisynus. Lygiai taip pat nereikės šnekėti, kad 5-1 pirmauja germanizmo teorija. Diskusijoje nebuvo nė vieno argumento pagrindžiančio šią teoriją, bet už tai buvo labai daug bandymų paneigti baltiškos kilmės mintis. Dar vienas perliukas: "prūsų tuo metu nebuvo". Be abejo buvo tik gentys, kurias vėliau pavadinome prūsais, kaip tuo metu nebuvo baltų (nes šis pavadinimas sugalvotas 19 amžiuje). Negi tikrai atrodo, kad toks beprasmis teiginys ką nors įrodo? Aš minėjau apie archeologinius tyrimus kurie rodo, kad gotai migravo ir į šiaurę. Visa tai nesunku patikrinti, nes jei apie tai rašoma vokiškame žurnale, reiškia apie tai jau buvo rašyta vokietijos istorikų ar archeologų moksliniuose straipsniuose. Tereikia susirasti. Kokią moralinę teisę kas nors turi kalbėti, kad vokiškame žurnale rašomos nesąmonės, jei net nebando tuo pasidomėti. O kalbos apie žalius žmogeliukus rodo visišką savęs kaip specialisto negerbimą.
Labai gerą įspūdį paliko p. Statkutė. Matosi, kad žino tai kuo domisi, stengiasi argumentuoti ir nesižemina iki chamiškų įžeidinėjimų, kurie sklinda jos atžvilgiu. Pas oponentus akivaizdžiai trūksta kalbotyros žinių, todėl jie dažniausiai ištraukia populiarų buitinį argumentą: "tu durnas". Bent jau skaitant diskusiją taip ir atrodė.
Dėl T.B. Paradoksali situacija. Prieš tris metus fakulteto, kuriame aš dėstau, kalėdiniame baliuje dalyvavo trys istorikai. Tarp jų buvo labai žinomas profesorius, dažnai vadinamas vienu iš dviejų piarinių istorikų. Tuo metu ką tik buvau perskaitęs T.B. knygą apie Lietuvos valstybės formavimasį ir prie stalo to profesoriaus paklausiau kaip jis vertina T.B. mintis. Švelniausia kas buvo pasakyta apie ankstyvesnio valstybės formavimosi teoriją - sapalionės, o apie patį T.B.- diletantas. Dabar matau žavų pasikartojimą, tik epitetais kitų atžvilgiu svaidosi pats T.B. (kaip galima sau leisti tyčiotis iš dvigubai už save vyresnės moters?). Tai ir pagalvoji žmogus ar istorijos eina mokytis vien chamai ar jau istorijos fakultete yra privalomas kursas kaip tapti chamu?
Paskutinis: Vilniaus Universiteto Senate periodiškai kyla diskusija, kad istorija nėra mokslas, o tik spėlionių ir interpretacijų rinkinys. Kažkoks girtas raštininkas kžką užrašė ir kažkas jau daro išvadą, kad nuo 1183 metų susiformavo centralizuota valstybė Lietuvoje, nes smarkiai padaugėjo lietuvių žygių prieš kaimynus. Tai spėlionė ir nieko daugiau. Kaip galima ramia širdimi visus argumentus, kurie teikiami dėl gotų baltiškos kilmės, vadinti nesąmone, jei elementarių fantazijų pakanka kildinti Lietuvos vardą nuo menko išdžiūstančio upelio, ar vieno po kelių dešimtmečių kažkieno kažkokiais tikslais užrašyto atsiminimo apie misionieriaus kelionę ir jo galą pas prūsus pakanka tam, kad teigti, jog Lietuvos vardui 1000 metų.
Bet kokiu atveju visiems dėkui už diskusiją.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software