Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Працуй пільне, будзе дома Вільня." Беларуская прыказка
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Vel grįžtant prie gotų
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Arūnas Armonas
Posted 2009-11-02 15:23 (#71213 - in reply to #71210)
Subject: RE: Eterpamara


Elite Veteran

Posts: 1041
50050010101010
Bolia - 2009-11-02 11:45 AM

"Eterpamara" ir "Ermanarikas" manau nesisieja niekuo - labai jau skirtingi, o užrašyti viename šaltinyje.

Matom Kad šaknis alm- / arm- išlikusi daugely to vardo užrašymo versijų. Baltų vardai su tokiu pirmuoju nariu labai gausūs 


Man pirmiausia į galvą šauna Armonas


Kad kartojasi vienam šaltiny, manau nieko nuostabaus, juk Jordanis ne pats sugalvojo, o sukompiliavo iš Casiodoro, kuris sukompiliavo iš a, b ir c, kurie sukompiliavo iš...

Beveik neabejoju kad visi tie "Erpamarae, Analae, Frithigerni, Widigojae et aliorum" yra giminių vardai, ir apie jų šlovę čia kalbama.

Baltų vardyne nėra amal-, tik arm- ir alm-, kas iš esmės yra tik skirtingai ištarti to paties vardo variantai. Toks l-r šokinėjimas būdingas ir gudams, pvz:
http://en.wikipedia.org/wiki/Gesalec
Gesalic (in Spanish Gesaleico, in Catalan Gesaleic, in Portuguese Geserico)

Puikus pavyzdys su l ir r tame pat varde. Plg. lietuvių -reikis, -leikis:
Valeikis, Vareikis

Reikia turėt omeny kad gudiški vardai iš pradžių buvo rašomi ne lotyniškai o gudiškai. Kap pastebėjau gudų varduose jei eina iš eilės 2 priebalsiai, paprastai rašomas tik antrasis. Taip Almaliai, Armaliai ir pavirto Amaliais.

Galbūt ir priebalsių suskardinimas ispanų kalboje , apie kurį rašo Jūratė, yra ne gudų kalbos, bet transskribavimo iš gudų į lotynų pasėkme.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software