Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Будущее археологии лежит в руинах." Эрих фон Деникен
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Gardino pavadinimo kilmė
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
tikras lietuvis
Posted 2009-11-23 05:43 (#72032 - in reply to #71949)
Subject: RE: Gardino pavadinimas-daržas50050050050050050050020020010101010
Kriwis - 2009-11-20 7:53 PM

Bolia - 2009-11-20 9:15 PM

Jūs nevalgysit iš visokio medžio žardyje( paraštėje darže


Visgi čia kalba eina apie rojų. Nežinia iš kur žardis atsirado 1931 metų leidime, nes pirmtakuose (pvz. 1895 metų leidime) jo nėra. Greičiausiai leidėjai persistengė su cenzūra (rojus - iš pagoniškų terminų). Žardais vadindavo aptvarus gyvuliams, ir mažai abejotina, kad pastarasis žodis kilo iš to pačio gardo. Tvoras tverdavo pindami ar surišdami kartis, tai žardais ir kartis ėmė vadinti, ir dar visokias konstrukcijas iš jų. Taigi gardo ir žardo prasmės jei ne vienodos, tai labai artimos. Tačiau su daržu, apart sąskambio, surišti kažkaip neina. Manau daržas sietinas su žodžiais, [pa]dargas, darganuoti (laistyti) ir kt.
Manau keistai stengiatės surišti į vieną vietą augalininkystę ir gyvulininkystę, kas buvo pakankamai atskiros srytys (prisiminkim Kainą ir Abelį...). 


Nežinau kaip galima būtų atskirti tą augalininkystę nuo gyvulininkystės. Pakankamai ilgai gyvenome natūriniame ūkyje. Gal tik tarpukario Lietuva gali pasigirti kažkokia specializuotų ūkių pradžia. Be to ir dabar vargu ar išsilaikysite gyvulių ūkyje, jeigu pats nesirūpinsite pašarais, tai yra neišmanysite augalininkystės. Bet tai gal ir ne ši tema. Mano reakcija su daržais buvo į jūsų mintį, kad neturime veiksmažodžio su gardas. Toptelėjo mintis,kad tam sumaišyti galėjo daržo savoka. Juo labiau, kad kaip aukščiau minėta, kitose europinėse kalbose šios savokos ir neišsiskyrė, o sakykime pas slavus daržas- ogorod, kai gardas yra žerd. Pas kitus slavus dabar jau dominuoja gardas-stoilo. Be abejo reikėtų vėlgi nagrinėti senąsias reikšmes. Dabar ir pas germanus gardas verčiamas kaip stall.
Galime tik pasidžiaugti lietuvių kalbos archaiškumu. Beje noriu atkreipti dėmesį į dar vieną fenomeną: daržinė Tai galima įvardinti ir kaip hibridą tarp gardo ir daržo, nes senosios daržinės galėjo būti paprasčiausia gardo modifikacija jį pakankamai sutankinant. Yra budas ir šieną sukrauti tarp keturių statmenai įkastų karčių, viršuje padarant stogą. reikėtų pasidomėti kaip tai tarmiškai vadinasi.

Taigi niekaip negaliu sutikti, kad vienareikšmiškai šųias sąvokas galima atskirti.

Tačiau su gardas veiksmažodį turime: gardyti-tverti tvorą :sm37: 
Įsiterpsiu: Statkutė randa žodį gard'as Ispanijoje.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2020 PD9 Software