Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Use soft words and hard arguments." English Proverb
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Gardino pavadinimo kilmė
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
dzukas
Posted 2009-11-27 19:38 (#72292 - in reply to #72266)
Subject: RE: Garda-laivas


Extreme Veteran

Posts: 412
20020010
Bolia - 2009-11-27 3:10 AMGalbūt susidaro keblumų, kai kalbama apie smulkius etninius vienetus, pavyzdžiui atskiras nedideles gentis, tačiau tokiu atveju šalia mokslinių išvadų visada išlieka prierašas hipotetiškai arba panašiai. Bet kalbant apie tokius stambius junginius kaip baltai ar ugrofinai duomenų yra pakankamai, ir ne vien rašytiniai šaltiniai, bet ir kalbotyros duomenys, archeologinių kultūrų perimamumo tyrymai, etnoinstrumentologijos tyrymai, antropologiniai duomenys, odontologijos duomenys, etnologinio palikimo tyrymai, netgi tautosaka. Visko ir nesuminėsi. Genetikai visus šiuos duomenis ignoruoja, nes pagrindu stato dabartinę etninę situaciją. 


Tai jau taip, tokie smulkūs tie etniniai vienetai, kad pavyzdžiui dabar suomiai persvarsto savo atsikraustymo į dabartinę Suomiją istoriją ir abejoja dėl tam tikrų archeologinių kultūrų priskyrimo finougrams (konkrečiai dėl šukelinės keramikos). Tarpdiscipliniai tyrimai papildo vienas kitą tik reikia žvelgti kompleksiškai.


Ir kaip pagal mutacijas galima nustatyti, kad pvz kokiame XIII amžiuje lietuviai surengia žygį į Estiją ir iš ten parsiveda kokius 500 belaisvių. Juk tų belaisvių dauguma pasilieka gyventi, o jų jei ne vaikai, tai anūkai jau kalba tik lietuviškai. 


Žinoma, niekas nenustatys, jog buvo karo žygis ir pan., bet galima daryti tam tikras prielaidas (jei dar yra kokių tą pagrindžiančių priežasčių- pvz.: kronikose minimi žygiai į Estiją). Bet šiaip labai nesudėtinga nustatyti, kad Estijoje turėtų būti genetinių giminaičių, su kuriais turėtas bendras protėvis apytiksliai prieš 800 metų ir šiaip didelė dalis tavo etninių giminaičių turėtų būti estai.

Pabrėžtina, jog daugumos finougrų kilmės lietuvių atžvilgiu taip nėra. Jie atsiskyrė anksčiau nuo finougrų masės.

Be abejo, kad jie kalbės lietuviškai ir turbūt, jau po kelių kartų net nežinos kas tokie buvo, bus lietuviai, bet genai liks finougriški ir bus perduodami iš kartos į kartą (čia vyriškąja linija).


Manau nuo 5000 metų pr. Kr. gyvavusi Narvos kultūra buvo pirmieji indoeuropiečiai. Taigi Estijoje (kaip pvz.) tuo metu kalbėta panašia į lietuvių kalba. Iki 3000 metų pr. Kr. mongoloidinių bruožų turintys šukinės - duobelinės keramikos žmonės finizavo Narvos kultūrą, esančią į šiaurę nuo Dauguvos. Pietuose susidarė Vėlyvoji Narvos kultūra, kurių gyventojus jau galime pavadinti prabaltais. Estijoje tuo metu pradėta kalbėta panašia į finų kalba. Tiek apie protėvius.
http://www.istorija.lt/la/girininkas2000ru.html 


Visiškai panašu į spekuliaciją:)
Deja, indoeuropiečiai iš kurių kilo baltai atėjo į regioną gerokai vėliau. Kokiais 2500 metų:) Dėl kalbos apskritai sunku kažką spręsti visiška spekuliacija. Galima sakyti, jog jie kalbėjo indoeuropiečių kalba (labai bendras terminas). Su kuo susiesim kovos kirvius, kurie skverbėsi ir į Suomiją?:)
Pasirodo, jog, buvo keletas indoeuropiečių bangų.


O į klausimą taip ir neatsakėte, nors tas atsakymas sudėliotų daug taškų. Taigi, kuo remiantis N1c1 geno nešiotojai priskirti proto-finougrų kalbinei grupei? Ar tik ne dabartine etnine situacija? 


Nežinau kiek kartų galima aiškinti:) Iš principo niekas nepriskiria N1c1 genų rinkinį nešiojantį žmogų (tai galite būti ir Jūs:) kažkuriai tai etninei grupei. Mes priskiriame protėvius, o tai remiasi ne tik genetine informacija, bet lyginamąja kalbotyra. Sakykime, tos Finougrų kilmės etninės grupės, kurios genetiškai nėra labai susimaišiusios (nors man nepatinka toks terminas, bet pavadinkime jas "genetiškai grynomis":) šneka finougrų kalbomis, t.y. visos kalbos kilo iš tos pačios prokalbės.

Dabartine etnine situacija apskritai nelabai galima remtis, nes XX a. viskas labai persimaišė. Akivaizdu, kad pvz. Rusijos ar Latvijos genetinis rinkinys gerokai pasikeitė:)


Pavieniai atvejai. Jokiais platesniais tyrymais net nekvepia. Iš principo aš ne prieš genetiką, aš prieš skubotas ir nepasvertas išvadas. 


Be abejo, pavieniai, bet už tad mes pvz. galime užtikrintai pasakyti, kad indoeuropiečiai buvo Europoje prieš 4600 metų, nes pagal atliktus tokio amžiaus palaikams tyrimus buvo nustatyta, kad jo genetinė grupė sutampa su daugumos centrinės Europos gyventojų. Tai yra seniausias kol kas indoeuropietis Europoje.

Kritika visuomet yra sveika ir sveikintina, bet pirma reikia gerai susipažinti su išvadomis prieš jas kritikuojant, nes kritika kartais irgi gali būti nepagrįsta
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2020 PD9 Software