Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "История учит, используя запрещенные педагогические приемы." Веслав Брудзиньский
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Ar galima panaikinti privačią nuosavybę?
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
juresmares
Posted 2009-12-12 11:34 (#72975 - in reply to #72961)
Subject: RE: Kulak-seredniak-bedniak


Veteran

Posts: 107
1005
"Kultūra" Nr.6-7, 1930 06-07
"Lietuvos kooperacija, nors visai dar jauna, kaip apskritai imant yra visai patenkinamai išsiplėtojusi. Jau yra 1000 su viršum kooperatinių bendrovių Lietūkis -52 nariai, Liet. Koop. Benr. Sąjunga-236 skyriai, Pienocentras-252 nariai, Spaudos Fondas, Kauno Vartotojų bendrovė "Parama"-726 nariai, Kooperacijos Bankas-266 nariai (iš jų 178 smulkaus kredito bankeliai) [...]" ir dar kelios spaudos ir draudimo koop bendrovės. Reikia pastebėti, kas didžia dalimi visų bendrovių steigėjas buvo LR vyriausybė.

"Daug kooperacijai kenkė jos susiskaldymas ideologiniu atžvilgiu. Visą laiką ėjo kova tarp laisvosios ir krikščioniškosios kooperacijos. Pastaraisiais metais krikščioniškoji kooperacija dėl ankstybesnių jos veikėjų suklydimų (visa eilė bylų) ir vis mažiau (nuo 1926) bepalaikant vyriausybei [...]" (Smetonos faktorius) "[...] susilpnėjo ir beveik visai likvidavosi."

"Žemės reforma siaurąja prasme, t.y. parceliacija, iš pradžios buvo užsimota plačiau, bet per paskutiniuosius dvejus metus vis siaurinama, eina galop. Nuo 1919 m iki 1930 m sausio 1 d. iš dvarų išduota žemės 34.299 bežemiams, 21.822 mažažemiams, 6.217 tarnautojams ir sklypukai darbininkams namams pasistatyti, 1.120 pradžios mokykloms."

"[...] Dvarų žemės, iš kurios bežemiai gavo 322.537 ha (56.8 prc.) ir mažažemiai 78.607 ha. [...]" (12 prc.). Taigi Lietuvos dvarai savo kumečiams atidavė apie 80 prc. žemės. Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad 1930 m. balandžio 16 d. nutarimu žemės parceliavimas buvo pristabdytas, paliekant neliečiamos žemės norma nuo 80 iki 150 ha. (neregėtas dalykas-grįžtama į 1919-1922 m.!!!!). Toks posūkis įvyko dėl to, kad naujieji žemės savininkai sunkiai vertėsi (tai ne šautuvu mojuoti prieš Bermontininkus) prasiskolino bankams, neturėjo technikos, trūko agro žinių, mokslo ir kultūros. Tie, kas išsilaikė, t.y. buožės pradėjo augti savo nusigyvenusių kaimynų sąskaita. Tokiu būdu ėmė rastis naujieji "dvarininkai", kurių parceliavimas dar tebevyko. Žodžiu gavosi ekonominis-politinis prieštaravimas. Tą laikotarpį aš vadinu komuna, nes augantis negalėjo viršyti LR vyriausybės nustatytos kartelės arba jį vėl "apkarpys"!
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software