Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Прошлое - родина души человека. Иногда нами овладевает тоска по чувствам, которые мы некогда испытывали. Даже тоска по былой скорби." Генрих Гейне
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Ar galima panaikinti privačią nuosavybę?
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Kriwis
Posted 2009-12-12 12:37 (#72978 - in reply to #72975)
Subject: RE: Kulak-seredniak-bedniakExpert

Posts: 1941
50050050020020010101010
juresmares - 2009-12-12 11:34 AM

"Kultūra" Nr.6-7, 1930 06-07
"Lietuvos kooperacija, nors visai dar jauna, kaip apskritai imant yra visai patenkinamai išsiplėtojusi. Jau yra 1000 su viršum kooperatinių bendrovių Lietūkis -52 nariai, Liet. Koop. Benr. Sąjunga-236 skyriai, Pienocentras-252 nariai, Spaudos Fondas, Kauno Vartotojų bendrovė "Parama"-726 nariai, Kooperacijos Bankas-266 nariai (iš jų 178 smulkaus kredito bankeliai) [...]" ir dar kelios spaudos ir draudimo koop bendrovės. Reikia pastebėti, kas didžia dalimi visų bendrovių steigėjas buvo LR vyriausybė.

"Daug kooperacijai kenkė jos susiskaldymas ideologiniu atžvilgiu. Visą laiką ėjo kova tarp laisvosios ir krikščioniškosios kooperacijos. Pastaraisiais metais krikščioniškoji kooperacija dėl ankstybesnių jos veikėjų suklydimų (visa eilė bylų) ir vis mažiau (nuo 1926) bepalaikant vyriausybei [...]" (Smetonos faktorius) "[...] susilpnėjo ir beveik visai likvidavosi."

"Žemės reforma siaurąja prasme, t.y. parceliacija, iš pradžios buvo užsimota plačiau, bet per paskutiniuosius dvejus metus vis siaurinama, eina galop. Nuo 1919 m iki 1930 m sausio 1 d. iš dvarų išduota žemės 34.299 bežemiams, 21.822 mažažemiams, 6.217 tarnautojams ir sklypukai darbininkams namams pasistatyti, 1.120 pradžios mokykloms."

"[...] Dvarų žemės, iš kurios bežemiai gavo 322.537 ha (56.8 prc.) ir mažažemiai 78.607 ha. [...]" (12 prc.). Taigi Lietuvos dvarai savo kumečiams atidavė apie 80 prc. žemės. Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad 1930 m. balandžio 16 d. nutarimu žemės parceliavimas buvo pristabdytas, paliekant neliečiamos žemės norma nuo 80 iki 150 ha. (neregėtas dalykas-grįžtama į 1919-1922 m.!!!!). Toks posūkis įvyko dėl to, kad naujieji žemės savininkai sunkiai vertėsi (tai ne šautuvu mojuoti prieš Bermontininkus) prasiskolino bankams, neturėjo technikos, trūko agro žinių, mokslo ir kultūros. Tie, kas išsilaikė, t.y. buožės pradėjo augti savo nusigyvenusių kaimynų sąskaita. Tokiu būdu ėmė rastis naujieji "dvarininkai", kurių parceliavimas dar tebevyko. Žodžiu gavosi ekonominis-politinis prieštaravimas. Tą laikotarpį aš vadinu komuna, nes augantis negalėjo viršyti LR vyriausybės nustatytos kartelės arba jį vėl "apkarpys"! 


Du pastebėjimai:

1.Komuna- daugelyje šalių suvokiamas žodis kaip tam tikras administracinis šalies padalinimo vienetas. Priklausomai nuo šalies skirtingai. Kaip jūs čia tą žodį įsimilėjote ir kokia prasme, suvokti labai nelengna. Galima įtarti,kad komunizmas jums ramybės neduoda.
Kaip galima spėti iš jūsų pavyzdžio (Lietuvos vykdyta žemės reforma), jums kliūva valstybės kišimasis į privačią nuosavybę. Širdyje aš liberalas. Tačiau teisybės dėlei reikia pasakyti, kad praktiškai visos Europos šalys įvairiais laikotarpiais vykdė tokias reformas ir dar tebevykdo. Įskaitant ir EU mąstu, kaip pavyzdžiui visokiausi antimonopoliniai įstatymai. Taigi jūs griebiate itin plačią temą ir bandote ją spręsti "savo žodyno" pagalba. Nuoširdžiai užjaučiu....

Tokie įstatymai turi dvi pagrindines dedamąsias: a.Socialiniai klausimai, b. ekonominiai klausimai. Ir dažnai dominuoja būtent socialiniai-politiniai interesai, kurie kenkia šaltai ekonominio išskaičiavimo logikai.

2. Kooperacija- nėra savitikslis. Yra paprastas visada tvarus ekonominis dėsnis:
Pinigai geriausiai dalinasi iš vieneto.
Jeigu tas dėsnis ignoruojamas, jokia ekonominė forma neišsilaikys. Kooperacija-tik viena iš veiklos formų. Ir net ne pati efektyviausia. Ji pasiteisina tik kaikuriose veiklos srityse .
Beje šių dienų Lietuvoje kooperacija taip pat silpnai juda. Ir vienas iš pagrindinių stabdžių yra EU
Lyginant šalis pagal kooperacijos išsivystymo lygį reikia lyginti ir daug kitų veiksnių, įskaitant ir "vietinio mentaliteto".

Edited by Kriwis 2009-12-12 12:54
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software