Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Everyone is necessarily the hero of his own life story." John Barth (1930 - )
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Žalgirio, Dubrovno, Tanenbergo, Griunvaldo mūšis?
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Lietuvos istorijos forumas Message format 
 
VirginijusD
Posted 2009-12-07 00:02 (#72678 - in reply to #72567)
Subject: RE: "Lietuviška" taktika500500500500200200
Lietuviai buvo įgudę kariai, ir panašu, kad lenkai bus kai ką perėmę iš "pagonių":  

Drįstu daryti dar vieną prielaidą...
-----------------
"Vagenburgai".

Juos V. Europoje ypač "išpopuliarino" ir patobulino1415 m. Konstanco bažnyčios susirinkimo nuteisto myriop J. Huso pasekėjai husitai, tarp kurių ir garsusis Žalgirio mūšio dalyvis Janas Žižka...
"Vagenburgus" lietuviai galėjo perimti iš rusų ("гуляй город"), pastarieji - iš totorių.
A galėjo būti ir grynai lietuviškas "know-how". Juk yra kronikose minima, kaip lietuviai mūšio metu iš rogių susiorganizuodavo užtvaras?

"P. Duisburgietis yra užsiminęs apie 4 arklių traukiamus vežimus ir "šiaip vežimus". P. Dundulienė yra nurodžiusi, kad XII-XIII a. lietuvių kariuomenė turėjo vežimų karo grobiui, vadams vežti, kad plačiai žinomi gurguoliniai vežimai. Neteko užtikti literatūros, kurioje būtų rašoma apie kaimynų karių naudotus vežimus". (V. Terleckas "Dlugošiški A. Nikžentaičio prasimanymai apie pagoniškosios Lietuvos kariuomenę").

Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software