Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "If you have knowledge, let others light their candles at it." Margaret Fuller (1810 - 1850)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


"Žaysle"
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Sakmius
Posted 2010-01-03 00:16 (#73690 - in reply to #73664)
Subject: RE: "Žaysle"


Extreme Veteran

Posts: 487
200200501010105
Kad Jėzuitų užuominoje nieko informatyvaus nėra, Beresnevičius daugmaž viską pacitavo, žaidynės vyksta jau 18 a. kuomet bažnyčios mokymas daro vis didesnę įtaką, taigi Žaislė ko gero yra senasis žaidynių pavadinimas, o Velnio turgelis ko gero čia taikomas turint omeny krikščionišką velnią, nes rašoma, jog vyrai pradeda kapotis kirviais, prasideda kruvinos skerdynės.
Hetitų dvikovoje įdomu, jog vieni naudoja bronzą - kiti nendres. Bronza galėtų simbolizuoti dangiškus kultūrinius dievus, o nendrės žemės/požemio gaivališkus dievus, tačiau Žaislės atveju nieko panašaus nematyti.

Turgus turi triukšmo, betvarkės prasmę:
5. DŽ1, Jnš, Ktk, Kbr prk. triukšmas: Vaikai tur̃gų kelia NdŽ. Prejo girtų, tai pasikėlė toks tur̃gus, kad nei apsiklausyt Sb. Bobų tur̃gus prie namų DrskŽ. Pašalėj vištos ir kiti paukščiai kėlė turgų: kvaksėjo, pešėsi dėl grūdo, tampė kojas, plasnojo sparnais A.Rūt.
Turgumi vadinamos paukščių kolonijos.
Taigi velnio turgelis ko gero reiškia kruviną, triukšmingą, kraupų šiurpų susibūrimą.

Nors žodyne yra įdomios turgaus semantikos:

ãklas tur̃gus mušimas pridengus mušamojo galvą: Iš ãklo tur̃gaus džiaukis sveika nosia išėjęs Bgt.
ãklą tur̃gų (pa)darýti (pri)mušti užmetus ką ant galvos: O ko jis nėjo karvių išvaryt iš javų, dėl to jam ir padãrėm ãklą tur̃gų Lš. Tam bernu, katris pirmąroz naktigonėn, tai dãro ãklą tur̃gų: uždeda gunčę an galvos ir visi muša – kas kūloku, kas pančiu DrskŽ.

Čia ryškėja ta turgaus kaip susispietimo prasmė, kur mušamasi.

Labiau su karyba indoeuropiečių mitologijoje siejamas Perkūnas. Nors įdomu kad lietuvių sakmėse triksterio poziciją dažnai pakeičia Šventas Petras, tačiau jam dažnai nesiseka, pvz. jis gauna lazdų nuo moterų ir tt... Kažkurioje stebuklinėje pasakoje Petras kaip vartų saugotojas bando suklaidinti žmogų keliaujantį į pomirtinį pasaulį, o kitur velniai saugo mirusiųjų pasaulį jog iš jo neišeitų vėlės.

Pats turgus yra tam tikras chaosas, amorfiška netvarkinga būklė, irgi lyg reprezentuotų folklorinį Velnią.

Žaislės vyksmo vieta nurodoma "prie Jodės (Jodzia) upės, miškuose, vidutinio aukščio kalnelyje.
Žodyne jodinti, joda susiję su karyba, taip pat galima sieti su "juodas" (jodis-juodis). Miškas velnio mėgstama vieta kur jis dažnai pasirodo sakmėse, nors šventi miškeliai būdavo apskritai visų dievų šventvietės.

Girtavimo faktas rodytų apeiginį gėrimą susijusį su dievų pagerbimu, tačiau nėra konkretus. Tautosakoj su velniu dažnai siejamas kisielius, nors alus randamas staluose, į kuriuos kviečiama "Veliona(s?)", taip pat Livonijoje garbinamas dievas Blukas (kuris labiausiai siejasi su velniu). Taigi labai sunku pasakyti kažką konkretaus.

Vėlius chtoniškojo velnio paveiksle neužčiuopia karybos funkcijos, nors būtų šiuo požiūriu įdomu pasigilinti į prūsiškąjį Patulą.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software