Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Anybody can make history. Only a great man can write it." Oscar Wilde
- (Added by: Tomas Baranauskas)


"Žaysle"
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Kriwis
Posted 2010-01-08 20:45 (#73939 - in reply to #73936)
Subject: RE: "Žaysle"-KalevelisExpert

Posts: 1941
50050050020020010101010
Ronja - 2010-01-08 6:35 PM

Teko skaityti nuomonių, kad visi šitie Pikulai yra gana vėlyvi ir daugiau sėtini su slavais ir pvz. jų pekla. Antra vertus, susidaro įspūdis, kad slavų, germanų ir baltų bei keltų mitologijos kartais yra kur kas glaudžiau susipynusios, negu atrodo iš pirmo žvilgsnio. Buvo laikai, kai labai stengtasi griežtai atskirti slaviškumą (čia buvo labai labai norima įkišti ir baltiškumą) ir germaniškumą. Bet kai kurios peripetijos yra gana keistos. Paimkim, kad ir pagrindinį germanų dievą Odiną. Jis priklausomai nuo tarmės buvo vadinamas Odenu, Wodenu, Wudenu. O pavyzdiniai germanai frysai ( nors jų germaniškumas taip pat abejotinas) jį vadino tiesiog Wide arba Wite. Porą kilometrų už sienos gyvenę Elbes slavai garbino dievą Vitą arba Jarovitą. Bet tai ateit slaviškas dievas. Kodėl? Įdomu, kad net pats pavadinimas Wodenas arba Odinas yra siejamas su vokišku žodžiu Wut, kas atitinka slavišką jaryj. Einant toliau pajūriu įdomus yra ir prūsų legendinis herojus Wide-wutas arba Waide-wutas ( i - ai kitimas Baltijos pietineje pakrantėje labai tipiškas). O kaip ten su tuo Wite, einant dar toliau į rytus ir dar turint galvoje, kad germanai Odiną dažnai vaizduodavo, kaip baltą raitelį ant balto žirgo raudoname fone? Būtų įdomu sužinoti, ar dar kas nors yra matęs ir pagrindęs tokias paraleles, ar čia man asmeniškai "stogas pavažiavo" ir visa tai neturi jokio pagrindo?
Arba dar: frysai buvo ingveonai, t.y. garbino ugnį ir vienas pagrindinių jų dievų buvo Frey. Pilnas to dievo vardas buvo Frey Ingwis, t. y. ponas ugnis. Be germaniško garsų pasislinkimo, tai skambėtų peer (iš čia ir angliškas titulas) ugnis. Darosi įdomu, ar Perun tikrai buvo slavų dievas, ar tik tarmiška dievo Frey atmaina? 


Jaan Puhvel "Lyginamoji mitologija" :
Daugelypės Indros-karių dievo, drakono nugalėtojo, audros dievo, o todėl- ir vandens dievo funkcijos daro jį centrine indijos mitų figūra. Išsamiame ir kūribingai nutapytame mitiniame šio didžio dievo paveiksle matome jau nebe pakirus ,užsilikusius senovinius bruožus, o visą įvairiopų svybių ir inovacijų rinkinį....
... su indra sudaroma daugybė dvandva porų....Indra-Marutas, Indra-Vayu, Indra- Višnų.... ("formulių viešpats"-divas burtininkas).  


Tai yra ,kad išspręsti kylančius klausimus Indra poroje su "porininku"be problemų įgauna tam tikrų reikalingų savybių.

Vayu- arba Vata- "Vėjas" yra grynai atmosferinės kilmėsaudro dievas, kurio senumą rodo svarbesnis iranėnų atitikmuo Vayu. Parjanyja pavartotas ir daugiskaita yra panašaus pobūdžio lietaus dievas, kurio vardas giminingas baltų (lietuvių) audros dievui Perkūnui ir slaviškam (senovės rusų) jo atitikmeniui Perunu, matyt jis yra senesnis tokio tipo atstovas vėliau užgožtas vedose įsigalėjusio Indros 


Iš pateiktų citatų galima daryti prielaidas, kad Vayu, Vata, Weland, Welent, Velis, Velinas ir t.t turi labai seną klodą. Arijai indijoje, Iranėnai, germanai ,lietuviai. Ir vargu ar tai galima pavadinti skolinimusi. Čia jau bendros kalbinės ir pasaulėžiūros-senovės mito šaknys.

Todėl man įtikinamiau, kad Televelis yra sudurtinis žodis, kurio antroji dalis yra -Veli, -Velis, -Velinas, -Velnias. Gi pirmoji dalis Tele, o gal yra taip kaip ir teigia Būga Kale-, bet tarmiškai gal ir Kala-. Remigijus teigia, kad tai gali būti ir tikras, neiškraipytas Telia- . Bet sakykime ar negali skambėti originaliai ir Patalas-Pakalas.

O apie Velino kovą su Perkūnu, mes galime įžvelgti ir tam tikų modernėjimo elementų. Kažkada visagalis Velinas būdamas individualistas, viešpats, sulaukė konkurencijos iš savo gyzelio Perkūno. Kai viešpats Velinas uždarė Saulę tame stebuklingame bokšte ar kalne, Perkūnas, lyg "prometėjas" kūju sudaužo bokštą ir pagrobia Saulę, perduda ją žmonėms. Taip Velinas nuvainikuojamas. Čia ir Perkūno-Kalvio sureikšminimas, nors prieš jį galėjo būti ir Velinas-Kalvis, tai yra Kalevelis. O istorinius užrašymus kaip ten bebūtu reikia laikyti jau gana vėlyvais, kai lietuvių religija jau taip pat išgyveno tam tikrą krikščionybės spaudimą. Ir užrašyta jau galėjo būti mišrainė, kuri realiai ir neegzistavo. O ar užrašinėtojai-perrašinėtojai suvokė savo užrašų prasmę, taip pat negalim būti tikri. Todėl netikslumų taip pat gali būti. Beje užrašinėti galėjo ir koks mokytas graikas, kurio žinios apie Egiptą ir Graikiją yra akivaizdžios.


Edited by Kriwis 2010-01-08 20:57
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software