Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Events in the past may be roughly divided into those which probably never happened and those which do not matter." William Ralph Inge (1860 - 1954)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


"Žaysle"
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Remigijus
Posted 2010-01-17 16:32 (#74263 - in reply to #74246)
Subject: RE: "Žaysle"-Kalevelis


5002002001010
Vaidevučio vėliava reiktų rinktis atsargiai, o ši triada istoriniose šaltiniuose įvairiai varijuojama, V. Toporovas atliko įdomų darbą "Baltų dievų sąrašai" kur nustatė, jog patikimiausioji triada yra "Patolas, Potrimps, Perkuns" nes kitos yra priklausomos, o šioji pasikartoja nepriklausomuose šaltiniuose. Taigi Patului tenka pirmoji vieta, matyt tai susiję su jo senumu ir tt...

Beje, kodėl vėliava turėtų būti skaitoma iš kairės į dešinę o ne iš dešinės į kairę? 

Aš nieko prieš atsargumą, bet toje „vėliavoje“ (tiksliau jos aprašyme) yra sudėtos labai svarbios Grūnavo žinios apie dievų pobūdį. O tokia tvarka vardija pats Grūnavas (vienas, antras, triečias):
Vėliava buvo balta drobulė penkių uolekčių ilgumo, trijų uolekčių platumo, joje buvo pavaizduoti ligi pusės stoto trys vyrai mėlynais rūbais, ir jie atrodė taip: vienas kaip jaunas žmogus, be barzdos, su varpų vainiku ant galvos, linksmas, – jis buvo javų dievas ir vadinosi Patrimpas (Potrimppo). Antras buvo kaip piktas vidutinio amžiaus vyras, jo veidas buvo lyg ugnis, o karūna iš liepsnų, barzda jo buvo garbiniuota ir juoda, ir jiedu žiūrėjosi į kits kitą, koks kuris besąs, vienas linksmai šypsąs iš antrojo rūstumo, o antrasis pasipūtęs pykčiu. Trečias paveikslas vaizdavo seną vyrą su ilga žila barzda, ir jo spalva buvo visai kaip numirėlio, jis buvo vainikuotas balta skara, susukta kaip į turbaną, jis iš paniūrų žiūrėjo į anuos du ir vadinosi Patulas (Patollo). O toje vietoje, kur buvo skydas, stovėjo pasistiebę du balti žirgai, ir jie laikė skydą savo tarpe, o skyde pavaizduotas iki pusiau stoto žmogus, tik jo galva kaip lokio su pražiotais nasrais.Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software