Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Рано или поздно наступает минута, когда впереди только прошлое, а будущее - позади." Лешек Кумор
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Mintys perskaičius Jūratės Statkutės knygą
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Šarmaitis
Posted 2010-01-14 00:04 (#74100)
Subject: Mintys perskaičius Jūratės Statkutės knygąVeteran

Posts: 279
2005010105
Čia ir kitur buvo daug diskutuojama apie Jūratės Statkutės de Rosales idėjas. Tad nusipirkau ir perskaičiau jos knygą "Senasis aisčių giminės metraštis". Noriu pasidalinti mintimis apie šią knygą.
Pirmiausia pradėsiu nuo teigiamų dalykų. Knygoje yra pateikiama trumpa Jūratės knygos "Baltų kalbų bruožai Iberų pusiasalyje" santrauka. Manau, ši, ankstesnė Jūratės knyga yra tikrai vertinga, nes net trumpoje šios knygos santraukoje, mano nuomone, pateikta pakankamai lingvistinių įrodymų pagrįsti teiginiui, kad ispanų kalba yra patyrusi vakarų baltų kalbų įtaką. Tiesa, jau anksčiau buvo beveik neabejojama, kad vakarų baltų gentis galindai pabuvojo Ispanijoje. Dabar tai įrodyta lingvistiškai. Tik man dar kyla abejonių, kada tie galindai atsidūrė Ispanijoje - su kimbrais II amžiuje iki Kristaus, su vandalais IV amžiuje po Kristaus, ar su gotais IV amžiuje po Kristaus.
Knygoje "Senasis aisčių giminės metraštis" Jūratė cituoja K. Būgos raštus, kada jis mini atvejus, kai baltai viduramžių raštuose buvo vadinami getais. Kadangi manau tai esant labai vertingais duomenimis, tai čia pcituosiu ištisai tą knygos vietą:
"Boleslaus Crispus (c. 1161 an.) ad depopulandas terrarum Prussorum (Getarum Kadlubkas apie 1220 m., Getarum id est Prussorum dzierzwa apie 1296 m.) provincias animum suum bellicose convertit Sc I 753 (Boguchwal, miręs 1253); Gethe seu Prussi I.c. 754; Pollexiani Getharum seu Prussorum genus (Kadl. sub anno 1191); Primo quomodo Cazimirus Gethas vicinos Poloniae superavit, quibus superatis contra Pollexianos processit (I.c. ed. Lipsiae 1712, t. II, 800); Gethas id est Letwanos (Chronicum Polonosilesiacum, apie 1278 m. Monum. Germ. hist. XVIII 558)".
Čia daugelis neigėte Jūratės teiginį, kad Skandinavija randasi ne į rytus nuo Vyslos deltos, dar parašykite, kad į pietus . Tačiau, nė vienas neatkreipėte dėmesio, kad toje Jūratės minimoje Alfonso X kronikoje rašoma, kad ne gotai, o getai kilę iš žemių į rytus nuo Vyslos deltos. Be to, jei gerai supratau, kalbama apie XIV amžių iki Kristaus, kai net Pamarė dar priklausė baltams. Kronikoje, kai kalbama apie Antikos laikus, ko gero dažniau vartotas pavadinimas getai, o ne gotai. Be to, Alfonso X kronika parašyta Jordano veikalo "Getica" pagrindu. Kaip matome, net pavadinimas ne "Gotica". Nerasite nė vieno šiuolaikinio rimto kalbininko, kuris getus laikytų Kentum kalbinės grupės atstovais, tuo labiau germanais. Iš priešistoriniais laikais paminėtų genčių pavadinimų getus kalbininkai dažniausiai priskiria baltams. Taigi, aš manau, kad Jordanas suplakė getų ir gotų istorijas į vieną. Kodėl jis taip pasielgė? Galėjo būti kelios priežastys:
1. Getų ir gotų pavadinimai skamba panašiai, todėl Jordanas pamanė, kad tai galėjo būti ta pati tauta;
2. Jordanas žinojo, kad getai ir gotai yra skirtingos tautos, tačiau norėjo sureikšminti gotus;
3. Getai sudarė sąjungą su gotais kovai prieš Romos imperiją, pirmieji gal net buvo tos kovos iniciatoriai, tačiau, ilgainiui šioje sąjungoje ėmė dominuoti gotai, dėl šių priežasčių Jordanas suplakė getų ir gotų istorijas į vieną vietą. Čia palyginimui galime prisiminti TSRS istoriją - joje buvo ne vien rusų istorija, bet buvo šiek tiek patrupinta ir likusių 14 respublikų istorijų. Manau, šis variantas yra realiausias.
Išvada: Alfonso X kronika ir Jordano "Getica" aprašo getų istoriją iki maždaug 200-ųjų metų po Kristaus, o nuo minėtos datos dėsto gotų istoriją. Reikia skaityti "Geticą".

Edited by Šarmaitis 2010-01-14 00:14
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software