Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Kitos tautos, mūruose, uolose užsirakinusios, vos ne vos išgelbėjo savo liuosybę, lietuviai ir žemaičiai, gyvendami giriose ir laukuose, mokėjo ja ilgą laiką džiaugtis ir nuo visų baisiausių savo neprietelių saugoti viena savo narsybe ir kantrybe." Simonas Daukantas, "Istorija žemaitiška" (1837)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Mintys perskaičius Jūratės Statkutės knygą
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Leliwa
Posted 2010-01-26 14:16 (#74663 - in reply to #74657)
Subject: RE: JORDANO TEKSTASElite Veteran

Posts: 767
50020050105
Location: Kaunas - Lietuvos Širdis
Ibicus - 2010-01-26 12:31 AM

Gal būtų galima nuorodą apie tai? 


B. Kabašinskaitė, "Lietuvių kalbos liaudies etimologija ir artimi reiškiniai", V., 1998, p. 46:

Specifinės liaudies etimologijos atmainos pavyzdys būtų Fraenkelio aiškinimas gùdas „baltarusis", jeigu jis kilęs gotų vardą siejant su pr. gudde "krūmas, miškas" (Fraenkel 174), tačiau veikiausiai gùdas yra savas žodis, kurio pirminė reikšmė - "kas neaiškiai, nesuprantamai kalba", plg. jo vedinius gudùoti, gudžiùoti "neaiškiai, nesuprantamai kalbėti", ir tai, ar kalbama apie kitos tarmės žmones, ar apie kitos tautos ir kalbos atstovus, atrodo antraeilis dalykas, žr. Karaliūnas, TBK 55 t.
 


Čia tai į dešimtuką

Aisčiams(baltams) gotai yra gudai - tie kurie kalba nesuprantamai ir dar duokles iš jų ima (kas tikrai tikėtina, nes rašo Jordanas, kad aisčius nukariavo gotų valdovai).
Viskas etimologiškai tapatu, kaip pas slavus: niemcy - tie kurie kalba nesuprantama kalba, arba nekalba suprantamai ir dar duokles iš jų ima
Taigi gotai tikrai ne aisčiai, o stipresni ir karingesni grobikai iš šiaurės vakarų Europos, kurie į rekrūtus ir į savo žygius prievarta gal ir ėmė vargšus taikius aisčius nuo Baltijos pajūrio.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software