Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "The real hero is always a hero by mistake; he dreams of being an honest coward like everybody else." Umberto Eco (1932 - ), Travels in Hyperreality
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Mintys perskaičius Jūratės Statkutės knygą
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Tuskawas
Posted 2010-05-22 23:03 (#77339 - in reply to #77336)
Subject: RE: Genetinis paplitimasExpert

Posts: 2248
500500500500200101010105
Bolia - 2010-05-22 16:21


Vienareikšmiškai Y-DNR haplogrupę O. Ją turi 80-90% rytų ir pietryčių Azijos vyrų 


Gal turite žemėlapį? Nes kyla rimtų abejonių.... 


sakydamas, kad vienareikšmiškai tai turėjau galvoje mongolus, o ne ir jų satelitus totorius ir kitus vidurio Azijos tiurkus, o hunus irgi turėjau galvoje kaip Šiongnu - Xiōngnú- hon-nu, o ne vėliau prie jų prisišliejusias gentis, tame tarpe ir gotus

o dėl Y-DNR haplogrupės O, tai deja žemėlapio neturiu, tik anglišką wikipediją:
http://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_O_%28Y-DNA%29

dar pateikiu automatinio vertimo fragmentą, nes su nuoroda kažko į haplogrupę G numeta

Ištakos

Haplogroup O is a descendant haplogroup of Haplogroup NO (M214), and first appeared according to different theories, either in Southeast Asia [ 1 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] , or Siberia [ citation needed ] or eastern Central Asia [ citation needed ] . Haplogrupė O palikuonis Haplogrupė iš Haplogrupė NO (M214), ir pirmą kartą pasirodė pagal skirtingas teorijas, arba Pietryčių Azijos [1] [1] [2] [3] [4] , arba Sibiro [ taisyti ] Rytų ar Centrinės Azija [ taisyti ]. approximately 35,000 years ago. maždaug 35000 metų. Haplogroup O shares a node in the phylogenetic tree of human Y-chromosomes with Haplogroup N , which is common throughout North Eurasia . Haplogrupė O akcijų mazgas Phylogenetic tree žmogaus Y chromosomos, turinčios Haplogrupė N , kuris yra bendras visoje Šiaurės Eurazijos .
[ edit ] Distribution [ taisyti ] Platinimas

This haplogroup appears in 80-90% of all men in East and Southeast Asia , and it is almost exclusive to that region: M175 is almost nonexistent in Western Siberia , Western Asia , Europe , and Africa and is completely absent from the Americas , although certain subclades of Haplogroup O do achieve significant frequencies among some populations of South Asia , Central Asia , and Oceania . Šis Haplogrupė pasirodo 80-90% visų vyrų Rytų ir Pietryčių Azijoje , ir tai yra beveik tiktai tame regione: M175 yra beveik nėra iš Vakarų Sibiro , Vakarų Azijoje , Europoje ir Afrikoje , ir visiškai nėra iš Amerikos , nors tam tikrų subclades iš Haplogrupė O tai pasiekti reikšmingų dažnio tarp kai kurių gyventojų Pietų Azijoje , Centrinėje Azijoje ir Okeanijoje .

Among the subbranches of Haplogroup O are Haplogroup O1 , Haplogroup O2 , and Haplogroup O3 . Tarp O pošakių Haplogrupė yra Haplogrupė O1 , O2 Haplogrupė ir Haplogrupė O3 .

Haplogroup O* lineages, which belong to Haplogroup O but do not display any of the later mutations that define the major subclades O1, O2, and O3, can still be detected at a low frequency among most modern populations of Central Asia and East Asia . Haplogrupė O * linijas, kurios priklauso Haplogrupė O bet nerodo bet vėliau mutacijų, kurios apibrėžia pagrindinius subclades O1, O2, O3 ir vis dar galima aptikti žemo dažnio tarp moderniausių populiacijas Centrinėje Azijoje ir Pietryčių Azijoje . For example, a broad survey of Y-chromosome variation among populations of central Eurasia found haplogroup O-M175(xO1a-M119,O2a-M95,O3-M122) in 2.5% (one out of 40 individuals) of a sample of Tajiks in Samarkand , 4.5% (1/22) of Crimean Tatars in Uzbekistan , 1.5% (1/68) of Uzbeks in Surkhandarya , 1.4% (1/70) of Uzbeks in Khorezm , 12.5% (2/16) of Tajiks in Dushanbe , 1.9% (1/54) of Kazakhs in Kazakhstan , 4.9% (2/41) of Uyghurs in Kazakhstan, and 31.1% (14/45) of Koreans . [ 5 ] However, nearly all of these Korean O*(xO1a,O2a,O3) Y-chromosomes probably belong to Haplogroup O2b , which has been found in approximately 30% of many samples of Koreans. Pavyzdžiui, plataus tyrimo Y-chromosomos variantas tarp gyventojų Centrinės Eurazijos rasti Haplogrupė O-M175 (xO1a-M119, O2a-M95, O3-M122) ir 2,5% (vienas iš 40 asmenų) nuo mėginio Tadžikai į Samarkandas , 4,5% (1 / 22), Krymo totoriai ir Uzbekistanas , 1,5% (1 / 68) uzbekai į Surkhandarya , 1,4% (1 / 70) uzbekai Khorezm , 12,5% (2 / 16) Tadžikai į Dušanbė , 1,9% (1 / 54) ir kazachai į Kazachstaną , 4,9% (2 / 41) Uyghurs Kazachstane, ir 31,1% (14/45) iš Korėjos . [5] Tačiau beveik visi šie Korėjos O * (xO1a , O2a, O3) Y-chromosomos tikriausiai priklauso Haplogrupė O2b , kuri buvo rasta apie 30% daugiau ėminių iš Korėjos. There is also a possibility that the so-called Haplogroup O* Y-chromosomes that have been found among these populations might belong to Haplogroup O1*(xO1a-M119), Haplogroup O2*(xO2a-M95,O2b-M176), or Haplogroup O2b-M176. Taip pat yra galimybė, kad vadinamasis Haplogrupė O * Y-chromosomos, kurie buvo rasti tarp šių populiacijų gali priklausyti Haplogrupė O1 * (xO1a-M119), Haplogrupė O2 * (xO2a-M95, O2b-M176), arba Haplogrupė O2b-M176.  
Edited by Tuskawas 2010-05-23 02:05
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software