Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "A silent pig digs the deepest root." Lithuanian Proverb
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Taip vyko lenkinimas
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Lietuvos istorijos forumas Message format 
 
incognito
Posted 2010-04-13 14:37 (#76694 - in reply to #76220)
Subject: RE: Taip vyko lenkinimas500500500500500501010
Aštrusis_dantis - 2010-03-24 13:37
Kad rašomi gudiškai ar lenkiškai aišku žinojo, bet paaiškinkite kaip iš to padarote išvada, kad jų kas nors klausė kokia galūne užrašyti pavardę? 

O ar nepagalvojte, kad galėjo būti ir taip: lietuvis valstietis truputį nutuokdamas, kad jį užrašys lenkiškai pats galėjo ir pasakyti esą jis esąs
Naruszewicz, nes juk užrašoma tai lenkiškai? Juk kaip klausdavo taip ir galėjo atsakyti? Be to faktas, kad yra valstiečių užrašytų su visomis lietuviškomis galūnėms liudija, kad raštininkai galėjo ir atkreipti dėmesį ir užrašyti taip kaip pats žmogus taria.

Ar žinote, ką Poška rašo savo mužike Žemaičių ir Lietuvos? Valstietis prašo gudiškai (gali reikšti ir lenkiškai) parašyti laišką imperatoriui. Tad manau puikiai suvokė, kad jis, valstietis, jo vardas užrašomas nelietuviškai - tai buvo taip savaime įprasta, kad net nepagalvojo, kad gali būti kitaip. 

Iš to, kad beraštis valstietis Rusijos imperatoriui prašo parašyti gudiškai laišką jūs padarote išvada, kad jis puikiausiai suvokė, kad jo pavardę parašys su galūne -ovič arba -ovski? Įdomios pas jus telepatinės galios... 

Na, apie telepatines galias tai nekalbėsiu, bo nežinau tačiau stebius šiame forume esančių T.B, V. ir M. "sugebėjimais" diagnozuoti psichines ligas. O jei rimtai, be ironijos, tai taip, valstietis suvokė kad užrašys jo vardą nelietuviškai. Kodėl ir ne? Kodėl atmetate tokią galimybę?

Dar papildant, filosofas Dekartas (René Descartes) lotyniškai užsirašydavo - Renatus Cartesius. Kaip matote toli nuo originalo. Dlugošas užsirašydavo - Longinus. Pirmasisis baltarusis Rysinski išvertė savo pavardę į Pantherus. Žmogus kuris dabar žinomas, kaip Dionizas Poška, žemaitiškai užsirašydavo Dijonyzas Poszka, o lenkiškai Dionizy Paszkiewicz. Toks savaime suprantamas pavardės iškraipymas kitoje kalboje buvo įprastas, manau šis supratimas per kelis šimtmečius galėjo pasiekti ir valstiečius. Argumentai kodėl taip galvoju? Ta pati Maciejauskienė knyga. Jei iš tiesų Naruszis buvo valstietis ir tapo bajoru Naruszweicz, tai akivaizdu, kad jis žinojo, kad "bajoriškai", kad "garbingiau" turėtų būti Naruszewicz.

Edited by incognito 2010-04-13 14:39
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2020 PD9 Software