Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Vilnius...narrow cobblestone streets and an orgy of the Baroque: almost like a Jesuit city somewhere in the middle of Latin America." Czeslaw Milosz
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Baltų ir slavų etnogenezė
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Lietuvos istorijos forumas Message format 
 
Žygeivis
Posted 2010-04-01 01:09 (#76371 - in reply to #76190)
Subject: RE: Baltų ir slavų etnogenezėExtreme Veteran

Posts: 515
500105
Location: Ignalina
Kitas Rusijos etnografijos muziejaus Sankt-Peterburge etnografo Vitalijaus Galiopos teiginys (gal greičiau - hipotezė), jog senovės slavai (tiksliau jų kalba) išsirutuliojo iš vakarų baltų kažkurios tai kalbos ar tarmės taip pat paneigiamas kalbiniais duomenimis, kurie rodo, jog senoji slavų kalba turėjo tokių archajinių savybių, kurių neturėjo nei vakarų baltų kalbos, nei rytų baltų kalbos, ir atvirkščiai - vakarų ir rytų baltų kalbose yra tokių senovinių savybių, kurių nebuvo senojoje slavų prokalbėje. Daugiausia šiuo klausimu yra parašęs akademikas Zigmas Zinkevičius.

Išvada - slavų prokalbė buvo artima baltų prokalbei (ypač vakarų baltų), bet tai buvo atskiros indoeuropiečių kalbų atšakos.

Vėliau slavų protėviai ilgą laiką gyveno piečiau vakarų baltų, ir ši kaimynystė taip pat suartino kalbas.

Beje, pastaruoju metu vis daugiau įrodymų, jog vakarų baltų kalboms turėtų būti priskirtos ne tik prūsų, jotvingių ir kuršių kalbos (tiksliau - įvairios šių kalbų tarmės), bet ir senosios žiemgalių (skandinavų Seimgaler ir slavų Zimigola (slavų i atliepia baltų ei/ie)) bei senosios sėlių kalbos ir jų tarmės.

Pvz., senojoje sėlių gyventoje teritorijoje pagrindinė upė Žeimena rodo sėlių protėvius buvus vakarų baltais. Turime Žeimena, o ne Žiemena, tai yra pavadinime išsaugotas senasis baltų -ei-. Dar vienas įdomus pavadinimas yra prie Molėtų - Kirneilė - jame irgi, matyt, yra išsaugotas senasis baltų -ei-.

Sėlių ir jotvingių gyventų žemių (iki ateinant senųjų leičių (lietuvių-latvių) genčiai maždaug 5-6 amžiuose) lokalizacija yra nustatyta pakankamai tiksliai - remiantis visų pirma hidronimais, toponimais ir dabartinėmis lietuvių tarmėmis. Tuo metu kalbinė riba tarp jotvingių ir sėlių ėjo piečiau Vilniaus - dabartinių Šalčininkų ir Vilniaus rajonų žemėmis.

Dar 1959 m. rusų kalbininkas V. Toporovas (vėliau tapęs vienu garsiausių pasaulio baltistų) paskelbė labai įdomų straipsnį Lietuvos Mokslų akademijos leidinyje "Lietuvių kalbotyros klausimai, II d." - В.Н. Топоров. О балтийских следах в топонимике русских территорий, p.55-63.

Toporovas atkreipė dėmesį į įdomų faktą - vadinamųjų rytų galindų (голядь) gyventoje teritorijoje (dabartinė Maskvos sritis į pietus nuo Maskvos ir pats istorinis Maskvos centras) akivaizdūs vakarų baltų kalboms būdingi hidronimai su prūsiška ape, o ne lietuviška-latviška upe, bei prūsų stabis, o ne lietuvių akmuo, ir dar nemažai kitų prūsų ir jotvingių kalboms būdingų hidronimų.

Maskvos apylinkių vietovardžių ir hidronimų tyrinėjimai parodė, kad šie vietovardžiai labiau būdingi vakarų baltams, o ne rytų baltams. Taigi, išvada būtų, jog Maskvos (Mazgavos) galindai taip pat kalbėjo vakarų baltų kalba.

Lietuvių kalbotyros klausimai, II d., 1959
В.Н. Топоров. О балтийских следах в топонимике русских территорий, p.55-63.

Археология и этнография
Тюльпаков Б.М. Топоним "Москва" в свете этнических процессов в западном Волго-окском междуречье // История СССР. 1991. №5.

Rytų baltų kalbos (tiksliau įvairios tarmės) - dabar tai lietuvių, latvių ir latgalių tarmės - iš tikrųjų yra "atkeliavusios" iš rytų. Ir, matyt, kaip rodo rusų ir baltarusių tarmių izoglosų tyrinėjimai, iš gana tolimų rytų - kažkur nuo dabartinių Oriolo-Briansko-Kalugos apylinkių ir piečiau jų.

Pagal V. Toporovo tyrimus:

В.Н.Топоров: Значение белорусского ареала в этногенетических исследованиях

Выдержки:

"В первом случае существенна явно наметившаяся тенденция отнесения к зап. балтам, кроме пруссов и ятвягов, ещё и куршей, земгалов и, возможно, селов, диалекты которых ранее рассматривались как вост.-балт. "

"(в другом месте указывались пучки гидронимических изоглосс, связывавших вост. Литву, Латгалию и смежные блр. территории с локусом, лежащим к юго-востоку, приблизительно в треугольнику Калуга - Брянск - Орёл)."

Bandant nustatyti senąją Rytų baltų protėvynę galima panaudoti senųjų baltiškų hidronimų žemėlapius, kuriuose reikėtų išskirti vakarų baltų ir rytų baltų hidronimų paplitimo arealus.

Tokiu metodu išnagrinėjus visą baltų hidronimų arealą būtų galima bent jau apytiksliai nustatyti senąjį lietuvių ir latvių protėvių (kalbiniu požiūriu) gyventą arealą.

P.S. Faktas, kad visoje dabartinėje Lietuvos teritorijoje (ir gerokai į rytus bei pietus) senieji hidronimai būdingi vakarų baltų kalboms, o ne rytų baltų.

Taigi, peržvelgus žinomus duomenis, panašu, kad rytų baltų protėvynė vis tik yra pietrytiniame senojo baltų arealo krašte (kampe).

Baltų vandenvardžių paplitimas Europoje
http://www.muenster.org/litauen/html/geschichte_der_balten.html
http://www.muenster.org/litauen/assets/images/kalba-zemel.jpg
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software