Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Any fool can criticize, condemn, and complain - and most fools do." Dale Carnegie
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Baltų ir slavų etnogenezė
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Lietuvos istorijos forumas Message format 
 
Žygeivis
Posted 2010-04-01 21:57 (#76408 - in reply to #76383)
Subject: RE: Baltų ir slavų etnogenezėExtreme Veteran

Posts: 515
500105
Location: Ignalina
mantas - 2010-04-01 11:04

Žygeivis - 2010-04-01 01:09
Pvz., senojoje sėlių gyventoje teritorijoje pagrindinė upė Žeimena rodo sėlių protėvius buvus vakarų baltais. Turime Žeimena, o ne Žiemena, tai yra pavadinime išsaugotas senasis baltų -ei-. Dar vienas įdomus pavadinimas yra prie Molėtų - Kirneilė - jame irgi, matyt, yra išsaugotas senasis baltų -ei-.
 Hm. Senasis -ei- vs naująjį -ie- dar nėra vakarų baltų požymis. Sakyčiau, čia netolygaus inovacijos sklidimo pėdsakas. Pvz., lietuviai žemaičiai kai kur išlaikę senąjį -ei- (peinas).

Sakyčiau žinomas vakarų baltų leksikonas (apė, stalas vs upė, akmuo) yra aiškesnis požymis. Keista, kad Toporovas taip griežtai teigia sėlius ir žiemgalius buvus vakarų baltais remdamasis tokiais argumentais. 


Žeimenos ir Kirneilės pavyzdžius čia pateikiau aš - ne Toporovas.

Toporovas savo straipsnyje rašo, kad tai vis labiau įsigalintis požiūris įvairių kalbininkų tarpe (dėl sėlių, žiemgalių ir kuršių vakarų baltiškumo).

Skaitykite visą straipsnį (ir kitus Toporovo straipsnius šia tema):

В.Н.Топоров: Значение белорусского ареала в этногенетических исследованиях
http://lndp.lt/diskusijos/viewtopic.php?t=3416

Выдержки:

"В первом случае существенна явно наметившаяся тенденция отнесения к зап. балтам, кроме пруссов и ятвягов, ещё и куршей, земгалов и, возможно, селов, диалекты которых ранее рассматривались как вост.-балт."

P.S. Pavyzdžių, anlogiškų prūsų ir jotvingių hidronimams, iš sėlių gyvento arealo galima surinkti nemažai. Pvz., ežeras Tuolas ir upė Tuola Ignalinos raj. Palyginimui prūsų požemio dievas Pa-tulas (Patollo) - tuolis „velnias“.

Šaltinis - Zigmas Zinkevičius. Jotvingiai ir jų kalba, Voruta. - 2010, vas. 6, nr. 3 (693), p. 1, 10..
http://www.voruta.lt/print.php?id=3400

"Nuo sūduvių gerokai skyrėsi palekiai (lotyniškai Polexani), su kuriais anksti susidūrė lenkai.

Tai rodo Viačeslavo Žinovo 1978 m. rastas Belovežo girių glūdumoje (netoli Novyj Dvor gyvenvietės) rankraštinis žodynėlis Pogańske gwary z Narewu (Pagonių šnektos iš Narevo apylinkių).

Deja, žodynėlio originalas pražudytas. V. Zinovo nuorašas – daugiau negu 100 žodžių su lenkišku vertimu – paskelbtas lietuviškai parašytame straipsnyje leidinio Baltistica 21 tome (perspausdinta: Z. Zinkevičius Rinktiniai straipsniai, I 30-60), pakartotas rusų ir lenkų (angliškai) lingvistinėje spaudoje.

Nepaisant tam tikrų abejonių, kurias gali kelti žodynėlio teksto užrašymo (tai atliko greičiausiai vietinis kunigas) ir jo nuorašo (daryto paties V. Zinovo) tikslumas, šis žodynėlis rodo palekių genties kalbą buvus savitu vakarų baltų idiomu, kurio tik dalis leksikos sutapo su prūsų kalba ar buvo artima jai, kita dalis nors ir skyrėsi, bet turėjo būdingąsias vakarų baltų kalbines ypatybes, pvz. (žodžių rašyba sumoderninta): tuolis „velnias“ (plg. prūsų Pa-tulas – priešdėlinė forma), Perkus „perkūnas“ (kitose baltų kalbose turimos tik priesaginės formos), guti „kryžiuočiai“ (sietina su lietuvių kalbos žodžiu gudai, bet reiškiančiu germanus, o ne slavus), drygi, „rusai, maskviečiai“ (plg. baltarusių дрыгaвiчi „dregoviečiai“ – senovės rytų slavų gentis), Naura „Narevo upė“ (primena Herodoto neurus) ir kt."

Taip pat įdomus darbas:

Alvydas Butkus. Latviai. Kaunas: Aesti, 1995
Gedimino Navaičio Labdaros Fondo Biblioteka
http://www.nemokamosknygos.lt/uploads/files/Latviu%20kalba.pdf

Skyrius
Lietuvių, latvių ir prūsų kalbų bendrybės ir skirtybės
Edited by Žygeivis 2010-04-01 22:27
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software