Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Vilnius...narrow cobblestone streets and an orgy of the Baroque: almost like a Jesuit city somewhere in the middle of Latin America." Czeslaw Milosz
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Baltų ir slavų etnogenezė
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Lietuvos istorijos forumas Message format 
 
BishopaZ
Posted 2010-04-14 19:40 (#76744 - in reply to #76740)
Subject: RE: Baltų ir slavų etnogenezė


Veteran

Posts: 276
2005010105
mantas - 2010-04-14 14:40

Smagu, radote straipsnį vikipedijoje, ėmėte domėtis.

BishopaZ - 2010-04-14 17:18
O kadangi vakarų baltams priskiriami ir kuršiai, tad logiška jog didžioji žemaičių dalis priskiriama vakarų baltams. Manau, užtektų žemėlapį atsiversti. 


Genetiškai jie gal kai kurie ir aukštaičiai, ir sėliai, ir dzūkai, gal net ir gudai ar vengrai (klauskit močiutės), bet mes gi kalbame apie kalbinę priklausomybę, tiesa? Visų jų protėviai iš vis viena ir ta pačia baltų prokalbe kalbėjo.
Tai šiuo atveju kur matote žemaičių tarmėse vakarųbaltiškus žodžius?

2. Tai kas tie lietuviai, nes atsivertus berods 7 ar 9a. Lietuvos genčių žemėlapį žemaičiai yra visisškai atskira gentis nuo lietuvių. :


Kalbine prasme, turiu omeny. Ne gentinė priklausomybė, ne politinės aspiracijos. Siaurąja prasme dar 13a ir Nalšios žemė visiškai atskira nuo lietuvių, nors kalbinio skirtumo turbūt neįžvelgtumėt.

3. Tuo pačiu ir teigiu, jog žemaičiai nėra lietuviai, bet jie yra Lietuvos piliečiai tad lietuviai tik ta prasme. 


Žr. Vytauto atsakymą šiuo klausimu.

4. bendrinės Lietuvių kalbos kūrėjas J.Jablonskis, o ne Basanavičius.  

Prisipažinsiu paskubėjęs spausti SUBMIT .

5. lietuvninkai Mažosios Lietuvos-Prūsijos panašiai į lietuvių kalbą kalbėję žmonės.  


Vėlgi - kalbame apie lingvistiką, ne genetiką. Lietuvninkai - lietuvių kalbos (vakarų aukštaičių) patarme kalbėję žmonės. Lietuviai, savivokos ir kalbine prasme. Galbūt 20a nemaža jų dalis save ėmė asocijuoti su vokiečiais (politiniu supratimu), bet tik tiek. NE vakarų baltų kalbos vartotojai.

 


Jei ką ir radau tikrai ne vikipedijoje :). Va čia visos teorijos , kad lietuvių kalba yra rytų baltų kalba ir užlinksta. Jau vien dėlto, jog visa šita teorija remiasi viena aksioma - bendrinė lietuvių kalba yra rytų baltų kalba.
Bet ar taip yra iš tikro ? Aš čia pasigendu elementarios logikos - pats sakai genetiškai taip - tikri lietuviai maža saujelė Lietuvos gyventojų genofonde. Kaip ta maža saujelė galėjo asimiliuoti tokią didelę masę, kai ji pati buvo linkusi ypač sparčiai lenkėti ? Be to teko berods kažkur skaityti kažkieno pastebėjimus apie senąsias tarmes, tai kaip buvo išsireikšta senoji šalčininkų tarmė buvusi artima baltarusijos salose esančioms/buvusioms lietuvių tarmėms, o pastarosios ne ką mažiau (o gal net ir daugiau) negu žemaičių(kuršiška) tarmė nutolusios nuo dabartinės bendrinės lietuvių kalbos.
Tai kaip čia dabar išeina a?

Galima tęsti ir toliau kur galima sakyt gimė LTU raštija?
Kas suformavo benrinę LTU kalbą ir t.t.

Šį kartą pasitelksiu wikipedia
Lietuvininkai – savita etninė grupė, susiformavusi XVI a. ir gyvenusi Rytprūsių provincijos šiaurės rytinėje dalyje – Įsručio, Labguvos, Ragainės, Tilžės, Tepliavos, Klaipėdos apskrityse.
Tad jie tikrai nebuvo lietuviai nebent tu manai, kad visi kuršiai, nadruviai sembai yra lietuviai, o tai jau būtų šis tas naujo ...Edited by BishopaZ 2010-04-14 19:41
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software