Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Прошлое - родина души человека. Иногда нами овладевает тоска по чувствам, которые мы некогда испытывали. Даже тоска по былой скорби." Генрих Гейне
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Baltų ir slavų etnogenezė
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Lietuvos istorijos forumas Message format 
 
Tuskawas
Posted 2010-04-14 22:16 (#76748 - in reply to #76746)
Subject: RE: Baltų ir slavų etnogenezėExpert

Posts: 2248
500500500500200101010105
Vembras - 2010-04-14 18:21

Emenis -toks žodis neegzistavo. Buvo emmens 1-e katekizme, kituose dviejuose gi jis jau emnen. Tamsus žodis. 


O gal kai kuriuose šaltiniuose egzistavo?


EMĒLNĀ emelno E 646/ amalas/ āmulis/ Mistel/ jemioła/ mistletoe

EMENS emmens I 9/ vardas/ vārds (nosaukums)/ Name/ imię/ name

emmens II 9 Emnes 47 Emnes 49

EMNEN > Emens acc emnen 29

emnen 49 Emnen 59 Emnen 71 Emnen 99 Emnen 103 Emnen 107 emnen 121 Emnen 133 emnen I 5 emnen II 5 emnen II 11 emmen I 11 Emnan 27 emnan 51 emnan 123

Emnan 129

ĒMPALĪGU av empolijgu 75/ panašiai į, lygiai kaip/ līdzībā ar (līdzīgi)/ Art von, ähnlich wie/ na podób/ similarly, alike, equally

 


http://donelaitis.vdu.lt/prussian/EF.htm

O tai ką nuo prūsų kalbos žodis imperija atsirado???

ĒMPĒRI av emperri 107/ kartu/ kopā/ zusammen/ razem/ together

emperri 109

ĒMPĒRINISKĀ empijreisku 57/ bendrumas, apibendrinamumas/ vispārīgums/ Allgemeinheit/ ogólność/ generality

ĒMPĒRINISKĀI av empijreisku 57 MK/ bendrai, apskritai/ vispār/ im allgemeinen/ ogólnie/ in general

ĒMPĒRĪNT pc pt pa n empijrint 115/ sub`urta, s`utelkta/ salasīts (sapulcināts), sapulcināts, sakoncentrēts/ versammelt, zusammengenommen/ zespolono, skoncentrowano/ consolidated

empolijgu > ĒMPALĪGU

ĒMPRĪKI av emprīki 8922/ priešais/ pretim, priekšā/ gegenüber, entgegen, gegen/ naprzeciw, przeciw/ against 
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software