Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "People ask for criticism, but they only want praise." W. Somerset Maugham (1874 - 1965)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Baltų ir slavų etnogenezė
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Lietuvos istorijos forumas Message format 
 
BishopaZ
Posted 2010-04-21 13:32 (#76848 - in reply to #76843)
Subject: RE: Baltų ir slavų etnogenezė


Veteran

Posts: 276
2005010105
Bolia - 2010-04-21 00:23

kaip iš tikro kalbėjo vakarų ir rytų baltai? 


Rytų ir vakarų baltai nėra nei etnosai, nei kultūrinės grupės, nei šiaip kokie junginiai. Tai kalbinės sąvokos, sukurtos jau šiais laikais, išlikusių baltų kalbos paminklų klasifikacijai. Tokių išlikusių yra tik trys - lietuvių ir latvių (gyvos kalbos) bei prūsų (mirusi kalba, bet užfiksuota šaltiniuose). Kadangi prūsų kalba skiriasi nuo kitų dviejų, jai sugalvotas vakarų baltų kalbos terminas. Visų kitų genčių kalbos yra hipotetinės, jų viena kita ypatybė nustatyta pagal tarimą arba senus vietovardžius. Todėl, pavyzdžiui, žemaičių kalba priskirtina rytų baltams, nes žemaičiai kalba lietuviškai. Galbūt kažkada etnosas žemaičiai ir šnekėjo kokia vakarų baltų tartimi, tačiau taip buvo tik tada. Galbūt kažkada, o taip tikriausiai ir buvo, vakarų ir rytų baltų kalbos buvo labai panašios, bet taip buvo tik tada. Dabar yra taip, kaip yra, vakarų - rytų baltų kalbos padalintos pagal šiandieninius požymius. Ir kad kalbotyroje atsirastų naujas terminas "vakarų ir rytų baltų mišinys", pirmiausia reikia tokią kalbą surasti.

kažkokie mistiniai "lietuviai", be to tada žemaičiai saves lietuviais tikrai nelaikė, asimiliavo viską aplinkui.... Gerbiamieji kokiu būdu a? 


Paspėliosiu, galima? Asimiliacija dažniasiai būna greičiausia, kai kartu su emigrantais (kad ir negausiais) ateina politinė priklausomybė. Nadruvą ir Skalvą nuo politinės priklausomybės Lietuvai "atleido" Mindaugas, susilpnintas pilietinio karo ir nebegalėdamas suvaldyti tolimų žemių, o gal tiesiog tokia buvo taikos kaina. Nuo kada lietuviai valdė šias žemes, jau kitas klausimas, galbūt net nuo legendinio Palemono laikų - o tai jau pakankamai ilgas laikas sulietuvėti.

Tačiau žiūrint pagal teritorijas ir Nadruva ir Semba, ir Kuršas ir ta pati Sūduva niekada nebuvo laikoma "natūrali" Lietuvos dalis ir jos gyventojai lietuviais bent jau karų su kryžiuočiais laikais nebuvo laikomi lietuviais...(...)Ir nereikia pykti ženklios migracijos įrodymų iš LDK į Prūsiją NĖRA ir viskas dedam tašką. 


Ar ne keista, kad, kaip Tamsta sakote, gyventojai nebuvo laikomi lietuviais, tačiau pasibaigus karui lietuviai imami minėti visur ir vis dažniau? Vykstant karui pasienis tarp Ordino ir Lietuvos pakankamai plačiai buvo ištuštėjęs, gyventojų likučiai laikėsi tik pavieniui miškuose ir šalia pilių. Tai įrodo Melno taika, kurios metu nustatant sieną nebuvo paminėtos jokios gyvenvietės ar gyventojai, tuo tarpu minimi ne dykroje gyvenantys ir jų liūdijimai. Kas tas dykras (tame tarpe Nadruvoje ir Skalvoje) apgyvendino? Ar tik ne "iš dangaus" nukritę lietuviai, kurie supirkinėjo sklypus ir kurė tokias gyvenvietes kaip Nausėdžiai? Bet tokia migracija, be abejo, negalėjo būti labai masiška, nes gyventojų prieaugis buvo ribotas, o plėtėsi jie visomis kryptimis. Be to nebent tik iki XVI a. pradžios, nes vėlesni sklypų pirkimo aktai rodo, kad dauguma naujakurių jau patys buvo kilę iš naujakurių.
Kas liečia teoriją apie karo pabėgelių sugrįžimą į prarastą tėvynę, tai tą variantą bando išpopuliarinti "Tolkemitos" draugija, kaip mėgstate minėti, be jokių rimtų įrodymų. 


1. Būtent dabartiniai apibrėžimai rytų ir vakarų baltų kalbų su tikromis rytų vakarų baltų kalbomis buvusiomis tarkim 12 a. NIEKO BENDRO NETURI. Be to jei lietuvių kalbą rytų baltų kalba, reiškia jai JOKIOS įtakos vakarų baltai nepadarė.... bet kažkaip abejoju ar yra tuo tikinčių. Žemaičiai pirmiausia yra žemaičiai, praktiškai bet kuris paklaustas pasakys esąs žemaitis ir tik po to lietuvis. Lietuvis čia labiau politinė sąvoka, tad jei politiniai vėjai pasikeis tada atsiras ir sąvoka žemaičių kalba ir žemaičių tautybė. Niekam ne paslaptis, kad LDK laikais ir totoriai ir rusėnai save lietuviais laikė...

2. Būtent gyventojai ir nebuvo laikomi lietuviais, o identifikuojami kaip lietuvninkai, remiantis tavo logika drąsiai galima būtų teigti, jog prūsų iš viso NEBUVO... Be to surašymo metu, mano žiniomis, negalėjai rinktis esąs kas tik nori galimi pasirinkimai apsiribojo a) vokietis b) lenkas c) lietuvis ir viskas.

3. Gerbiamasis jokių dykrų nadruvoje ir skalvoje ir nebuvo, nereikia čia fantazuoti. Pasiklausius tokių superinių "kolonizavimo" istorijų juokas ima, taip lietuviai su savo vežimais dardėjo 500-600 km iki Nadruvos, kad galėtų ją kolonizuoti... tuntais plaukė per Nemuną ištroškę laisvos žemės...

Be pabėgėlių grįžimo ir/ar senųjų gyventojų išlikimo negalėsi paaiškinti hidronimų pavadinimų, ypač tokių, kurie yra vieno kaimo svarbos.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2020 PD9 Software