Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Those who cannot remember the past are condemned to repeat it." George Santayana (1863 - 1952), The Life of Reason, Volume 1, 1905
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Baltų ir slavų etnogenezė
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Lietuvos istorijos forumas Message format 
 
Bolia
Posted 2010-04-22 02:43 (#76858 - in reply to #76848)
Subject: RE: Baltų ir slavų etnogenezė500500500500200100101010
Be to jei lietuvių kalbą rytų baltų kalba, reiškia jai JOKIOS įtakos vakarų baltai nepadarė.... bet kažkaip abejoju ar yra tuo tikinčių. 


Kažką vis painiojat, painiojat, lyg labai susipainiot norėtumėt. Lietuviai ir latviai yra rytų baltai, įskaitant žemaičių, kuršių, žemgalių ir kitų genčių palikuonis. Kas buvo anksčiau - ne iš tos operos. Kažkada egzistavo viena baltų prokalbė, kuri suskilo mažiausiai į dvi dalis, turbūt gyvenant skirtingose kultūrose. Pradžioje skirtumai buvo nedideli, laikui bėgant tie skirtumai gylėjo ir jų vis daugėjo, aišku kalboms sąveikaujant tiek su kaimynų kalbomis, tiek tarpusavyje. Tai, kokias kalbas turime šiai dienai, ir klasifikuojam į vakarų ir rytų baltų, pagal būdingus požymius. Be rytų vakarų, kaikas dar bando išskirti atskiras Dnepro baltų ir slavų grupes, tačiau šių sričių gyventojai baltų kalbomis nebešneka, ir paminklų nebelikę, todėl tai grynai tik teoriniai dalykai.

Lietuvis čia labiau politinė sąvoka, tad jei politiniai vėjai pasikeis tada atsiras ir sąvoka žemaičių kalba ir žemaičių tautybė 


Na politikų užgaidos būna kartais labai spalvingos, bet kalbą žemaičių vargu ar kas išdrįs pakeisti. Šiuo metu žemaičiai kalba lietuviškai. Apie sąvimonę ar pilietybę visai kita kalba.

remiantis tavo logika drąsiai galima būtų teigti, jog prūsų iš viso NEBUVO...  


O čia iš kur? Ar aš kada minėjau, kad prūsai kur nors dingo? Jie minimi įvairiuose šaltiniuose ne mažiau nei lietuviai, tik jau ten, kur ir gyveno. Šiaurinėje Prūsijoje iki XVI a. pab. lietuviai sudarė daugumą, taip atsirado ir Mažoji Lietuva. Bet čia tik mažesnioji dalis Prūsijos, kitur gyveno jau prūsai.

Gerbiamasis jokių dykrų nadruvoje ir skalvoje ir nebuvo, nereikia čia fantazuoti. Pasiklausius tokių superinių "kolonizavimo" istorijų juokas ima, taip lietuviai su savo vežimais dardėjo 500-600 km iki Nadruvos, kad galėtų ją kolonizuoti... tuntais plaukė per Nemuną ištroškę laisvos žemės... 


Tai Jūs prisigalvojate tas istorijas, arba kažikur prisiskaitote, tada iš jų juokiatės ir apskritai spjaunate į tą reikalą. Tai nerimta. Jei Jūsų galvai kažkas netinka, tai paneikite faktais, o ne remkitės vien savo asmenine logika, kuri, be abejo, paremta tik tam tikru žinių bagažu. Dykros pasieniuose ne kartą užfiksuotos šaltiniuose, jos aprašytos su visomis Jus taip erzinančiomis smulkmenomis. Labiausiai, kaip jau minėjau, dykrų situaciją atspindi po Melno taikos nustatyta Lietuvos - Ordino siena, kuri aprašyta su nuorodomis į upes ir atstumais iki jų, tačiau neminima nei viena gyvenvietė. Taipat atsiklausta atokesnių gyventojų, kaip toli ir dažnai jie keliauja į dykrą, bet visai neminimi vietiniai gyventojai. Vienintelį kartą Nadruvos dykroje paminėtos kelios sustiprintos gyvenvietės 1352 metais, t.y. dar prieš prasidedant intensyviausiam karo etapui.
Žinoma dykra nebuvo ir negalėjo būti dykuma, giliai giriose kažkiek gyventojų visada gyveno, jie minimi ir šaltiniuose kaip bitininkaujantys ar šienaujantys, bet tokie gyveno Ordino reizams nereikšmingose pavienėse sodybose ir nebuvo skaitlingi.

Be pabėgėlių grįžimo ir/ar senųjų gyventojų išlikimo negalėsi paaiškinti hidronimų pavadinimų 


Dalis pabėgelių gal ir galėjo grįžti, tai nėra atmestina, bet nėra ir žinoma. Kaip ir tai, ar visi smulkūs hidronimai yra nepasikeitę.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software