Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Kitos tautos, mūruose, uolose užsirakinusios, vos ne vos išgelbėjo savo liuosybę, lietuviai ir žemaičiai, gyvendami giriose ir laukuose, mokėjo ja ilgą laiką džiaugtis ir nuo visų baisiausių savo neprietelių saugoti viena savo narsybe ir kantrybe." Simonas Daukantas, "Istorija žemaitiška" (1837)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Baltų ir slavų etnogenezė
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Lietuvos istorijos forumas Message format 
 
Vembras
Posted 2010-05-13 17:09 (#77126 - in reply to #77097)
Subject: RE: Baltų ir slavų etnogenezė


50050050010050101010
Bendrinė lietuvių kalba vartojama šiuo metu, visi ją žino, tačiau kur nadruvių ar skalvių kalbos paminklai? Ką lyginti? Deja XVI amžiaus ir vėlesni Prūsijoje išlike pavyzdžiai yra arba lietuviški, arba prūsiški. Didesnė lietuvninkų koncentracija šiaurinėje Prūsijos dalyje kaip ir leistų spėti, kad pastarieji apsigyveno artimesnėje kalbinėje aplinkoje, o tai reikštų, kad nadruviai ir skalviai XVI amžiuje jau buvo surytėję (sulietuvėję). 

Sena kaip šimtmečiai daina. Pagrindo šiems teiginiams - 0. Ir atvirkščiai - prielaidai , jog " Rytų Prūsijoje gyveno lietuviškai kalbančios gentys vadintos perkeltiniu prūsų vardu" - pagrįsti galima nors vežimu vežti. Bet geriau skaitykime pasakas apie gausias migracijas iš Lietuvos dykrų į tankiai gyvenamas Nadruvos irgi Skalvos teritorijas.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2020 PD9 Software