Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "The real hero is always a hero by mistake; he dreams of being an honest coward like everybody else." Umberto Eco (1932 - ), Travels in Hyperreality
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Kas buvo pirmieji indoeuropiečiai Rytų Pabaltyje?
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Lietuvos istorijos forumas Message format 
 
mantas
Posted 2010-03-31 21:40 (#76367)
Subject: Kas buvo pirmieji indoeuropiečiai Rytų Pabaltyje?


Elite Veteran

Posts: 764
5002005010
Sveiki,


tęsiant seniai užmirštas (ir neišsamiai tegvildentas) gijas - ar yra koks nors stipresnis argumentas teiginiui esą senieji Kundos/Narvos gyventojai buvo ne indoeuropiečiai?

(Kitaip tariant, kokios gi silpnosios A. Girininko teorijos vietos plg su Rymantienės/Gimbutienės teorija?).

Senosios gijos šiame forume:
http://forum.istorija.net/forums/thread-view.asp?tid=2559&mid=34914...

Velnias berods nemažai prikalbėjo šiuose pranešimuose:

http://forum.istorija.net/forums/thread-view.asp?tid=1083&posts=107...

http://forum.istorija.net/forums/thread-view.asp?tid=1061&posts=180...

, bet iš esmės jokio įtikinamo argumento "prieš Girininką" nematau. Priešingai, p. Velnias pridarė nemažai klaidų:

1) bent jau Narvos kultūros teritorijoje, VKK paliko itin ploną kultūrinį sluoksnį, o ir aplamai viskas rodo juos buvus gyvulių augintojais-klajokliais. Žemdirbystės būta ir iki VKK invazijos, o būtent invazijos metu žemdirbystės lygis smuko. Taigi bent jau Narvos kultūrai VKK žemdirbystės nenešė, nuolatinėse gyvenvietėse apsistodavo trumpai ir retai, inventorius niekur didžiosios dalies nesudaro, o kai kur iš vis nerandamas. VKK savo gyvenviečių neturėjo aplamai niekur Europoje, išskyrus regioną apie Alpes.

2) Inventoriaus tipas nepakinta arba pakinta mažai (keičiasi tik molio sudėtis), bet tai gali būti paaiškinama pakitusiais ekonominiais/gamybiniais įpročiais (sumažėjo sraigių, bei įsisavintas kažkoks procesas kurio metu pvz perkaitinami granitiniai akmenys taip gaunant molio masei liesinti reikalingus granito "trupinius").

3) Išlikusios kelios kaukolės rodo buvus itin vienodą VKK nešėjų antropologinį tipą. Narvos kultūros žmonių antropologinis tipas VKK įtakoje keičiasi, bet ne radikaliai (jis ir iki VKK buvo ganėtinai mišrus). Dar iki VKK Narvos kultūros gyventojai buvo europidai, pasitaikė dolichokraninių.

4) "Indoeuropietiškasis" visuomenės modelis (trijų socialinių sluoksnių hierarchija, stipraus vado institucija, patriarchalinė visuomenė) iš tikrųjų universaliai dėsninga nuo actekų iki egiptiečių ir japonų, taigi čia silpnokas argumentas IE identifikuoti.

Tikėtina, jog tokią vienodą ir staigiai išplitusią kultūrą kaip VKK turėjo nešti panašiai kalbantys žmonės. Ko gero, indoeuropiečiai. Tačiau šis faktas pats savaime neprieštarauja Kundos kultūros gyventojų kalbai buvus irgi indoeuropietiškai.

T.y., mano ginama tezė teigia esą po ledynmečio (X tūkst. pr. m. e.) čia užplūdo ankstyva indoeuropiečių banga (Kundos kultūra), vėliau (IV tūkst. pr. m. e.) suskilusi į skirtingus regionus (Nemuno, Narvos, rutulinių amforų ir tt); o VKK (nuo III iki II tūkst. pr. m. e.) buvę taip pat indoeuropiečiai.

Ikivirveliniai Kundos kultūros "palikuonys" turėjo būti gana giminingi kalbiniu požiūriu, nes nepaisant skirtingų VKK srovių vis tik konvergavo į tos pačios šeimos (baltiškas) kalbas (juk kiti atseit VKK "indoeuropizuoti" regionai nei "baltiškais", nei analogiškai vienalyčiais netapo - plg lotynus, keltus, graikus ir iranėnus).

Tokia teorija paaiškintų baltų kalbų archaiškumą (nes vėlesnės IE bangos plito iš esmės jau indoeuropietiškoje aplinkoje - todėl ir inovacijų mažoka), lingvistines mįsles (kaip gi senoji Narvos kalba ištrinta be jokių pėdsakų, jeigu jau Narvininkai-nebenarvininkai išlaikė žvejų-medžiotojų-žemdirbių ūkininkavimo būdą su visu leksikonu ir apeigomis?), taip pat Narvos materialinės kultūros tęstinumą (anot A. Girininko), skirtingų baltiškų kalbinių grupių savybes (apytikrį sutapimą su senosiomis neolitinėmis kultūromis).

Aplamai, stiprus argumentas "prieš" Girininko idėją būtų pvz. neugrofiniškos ir neindoeuropietiškos kalbos liekanos kažkur narvininkų plote (kaip kokios etruskų, gruzinų, čečėnų ar baskų tautelės, arba kaip senųjų hetitų įtaka "indoeuropiniams" hetitams).

Būčiau dėkingas už apšvietimą. Ką gi būsiu praleidęs?

Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software