Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Будущее археологии лежит в руинах." Эрих фон Деникен
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Žalgirio mūšis - romanas
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Lietuvos istorijos forumas Message format 
 
VirginijusD
Posted 2010-06-19 18:15 (#77878 - in reply to #77872)
Subject: RE: Žygimanto Kaributaičio vėliava500500500500200200
Žygimanto Kaributaičio vėliava Lenkijai nepriskiriama. Dlugošas Lenkijai priskiria tik 50 vėliavų, Kaributaičio vėliava - jau 51-oji. Ties ja vėliavų sąrašą Dlugošas nutraukia ir apie kitas Lietuvos vėliavas pasako apibendrintai. Bet Žygimanto vėliavą aiškiai skiria prie Lietuvos (tai dar pakartoja apibendrinimo pabaigoje). Ji yra viena iš 40 Lietuvai priskiriamų vėliavų.
 

Drįsčiau nesutikti.
Pacituosiu Dlugošą nevalstybine kalba:
Было известно, что польское войско имело в этой битве пятьдесят знамен, которые мы называем хоругвями, составленных из известных и опытных рыцарей, кроме литовских хоругвей, числом сорок. Первой хоругвью была <...> Вторая хоругвь <...> Третья хоругвь <...> Пятьдесят первая — Сигизмунда Корибута, литовского князя, имела знаменем коня с всадником в доспехах на красном поле. Кроме того, были в литовском войске Александра Витовта, великого князя Литвы, хоругви, под которыми стояли только рыцари литовские, русские, самагитские и татары. Эти хоругви, однако, имели более редкие ряды и меньше оружия, чем польские; так же и конями они не могли сравняться с поляками. <...> Назывались же хоругви по именам земель литовских, а именно: <...> некоторые же носили названия по именам литовских князей, которые по повелению князя Витовта предводительствовали ими, а именно: Сигизмунда Корибута<...>

Tai kaip gi nepriskiriama? Priskiriama, ir sąrašą Dlugošas, beje, baigia ne ties ja, a už jos:
"Be to, lietuvių kariuomenėje buvo <...> Šios vėliavos, tačiau turėjo retesnes gretas nei lenkų"
Tas "be to" gal reiškia ne tiek "be 51-os", a be "aukščiau išvardytų (t.y. sąrašo?).
Taigi, Žygimanto Kaributaičio vėliava papuola ir į 50-ties lenkų vėliavų sąrašą (tapdama 51-a), ir į 40-ies lietuvių.
Akivaizdi "Didžiojo" klaida (kas eiliniam kaimo policijos nuovados inspektoriui sąrašą padarytų įtartinu ).
Spėju, klaida susijusi su "Istorijos" nuolatiniu "remontavimu pagal vietą". Kažkaip man labai jau įtartinai ta 51-a lenkų vėliava siejasi su 51-a kryžiuočių. Kažkas iš istorikų yra pastebėjęs vos ne veidrodinį kariuomenių atspindį: ir viena ir kita turi ir šv. Jurgio vėliavą, ir "priekinės sargybos", ir "didžiają", ir "mažają"...
Dlugošui reikėjo įrodyti, kad lenkai vieni sudorojo Ordiną, a tam reikėjo, kad kariuomenė skaičiumi nors prilygtų...
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2020 PD9 Software