Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Mes, lietuviai, esam mįslinga tauta. Mes vis dar savo dvasioje tebesiblaškom tarp buvusių valdovų imperinės pilies ant Gedimino kalno ir susmegusios į žemę vargdienio lūšnos, vis dar nedrįsdami praverti langų ir mesti drąsų žvilgsnį į Lietuvos rytojaus viziją." Vytautas Alantas (1902 - 1990)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Indoeuropiečiai. Hipotezės.
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Lietuvos istorijos forumas Message format 
 
Tuskawas
Posted 2010-09-30 02:17 (#80387)
Subject: Indoeuropiečiai. Hipotezės.Expert

Posts: 2248
500500500500200101010105
Nors ta tema jau forume buvo nagrinėta, bet dar norėčiau sugrįžti prie jos, nes įžvelgiau, kai kurias įdomias tendencijas lygindamas įvairias indoeuropiečių kilmės hipotezes su naujausia genetikų informacija. Pateikiu taip, kaip pats suprantu ir tai tik pamąstymai šia tema. Pateikiu gan grubų (neprofesionalų) mano bandymą apjungti, kai kurias populiariausias hipotezes:

Marijos Gimbutienės Kurganų hipotezė:
Kurganų hipotezę XX a. šeštajame dešimtmetyje pirmoji suformulavo Marija Gimbutienė, kuri "Kurganų kultūrą" suskirstė į keturis vienas po kito sekusius periodus, kurių ankstyviausias (Kurganų I) apėmė Samaros ir Seroglazovo kultūras Direpro-Volgos regione vario amžiuje (IV tūkst. pr. m. e. pradžia). Šios kultūros nešėjai buvo klajokliai gyvulių augintojai, kurie pasak modelio III tūkst. pr. m. e. pradžioje paplito visoje Ponto-Kaspijos stepėje ir Rytų Europoje.

[/IMG]

[/IMG]

Daugelio šalių mokslininkai šiuo metu kurganų hipotezę sieja su R1a Y-DNR haplogrupės išplitimu:

[/IMG]

Tačiau, mano manymu, pagal šią hipotezę būtų sunkoka paaiškinti R1b Y-DNR haplogrupės išplitimą vakarų Europoje, kurios kalbos taip pat laikomos indoeuropietiškomis:

[/IMG]

http://www.eupedia.com/europe/origins_haplogroups_europe.shtml#R1b


Kai kurie Vakarų šaltiniai R1b Y-DNR haplogrupės dominavimą Vakarų Europoje, pritempdami indoeuropiečių atsiradimą prie kurganų hipotezės ar net daugiau prie Anatolijos hipotezės, aiškina maždaug taip: kad R1b nešėjai buvo labai karingi, toliau pažengę technologijose be to poligamiški, dėl to išžudė ar kitaip išstūmė vietinius megalitinius europiečius ( http://www.eupedia.com/europe/origins_haplogroups_europe.shtml#R1b-... ) ir R1b migracija vyko maždaug taip:

[/IMG]

http://www.eupedia.com/europe/neolithic_europe_map.shtml#R1b

Anatolijos hipotezė, indoeuropiečių atsiradimą Europoje aiškina taip:
[/IMG]

Tačiau šiuo metu yra nuomonių, kad hipotezė, jog indoeuropiečiai į Europą atsikraustė iš Anatolijos nėra visa apimanti, tiksliau ji paaiškina tik dalies indoeuropiečių (?) atėjimą į Europą, panašu, kad Anatolijos hipotezė labiausiai atitiktų I2a Y-DNR haplogrupės atsiradimą Europoje:
[/IMG]

http://www.eupedia.com/europe/origins_haplogroups_europe.shtml#I2

Šiuo metu populiarėja Indoeuropiečių kilmės paleolitinio tęstinumo teorija, teigianti, kad indoeuropiečių kalbos kilo Europoje ar greta jos dar paleolito laikais, ten susikūrus pirmosioms viduriniojo ar viršutiniojo paleolito laikotarpio gyvenvietėms. Šią teoriją nuo 1990 metų laikotarpio vysto italų lingvistai Mario Alinei, Gabriele Costa ir Cicero Poghirc bei vokiečių ir belgų preistorikai Alexander Hausler, Marcel Otte. Lietuvoje paleolitinę baltų kilmę daugelį dešimtmečių tyrinėja archeologas Algirdas Girininkas.

Ši teorija teigia, kad indoeuropietiškai kalbantys ateiviai atvyko į Europą prieš dešimtis tūkstančių metų ir ledynmečio pabaigoje diferencijavosi į keltus, italikus, germanus ir kitas gentis, užimdami maždaug dabartines jų užimamas teritorijas. Teigiama, kad ledyno sukeltas europiečių populiacijos išskirstymas po skirtingas teritorijas ir tapo tokio išsiskyrimo dalimi. Remiamasi paleogenetiniais tyrimų duomenimis, rodančiais, kad apie 80 proc. dabartinių europiečių yra kilę iš senosios paleolitinės autochtoninės Europos populiacijos, o archeologiniai tyrimai rodo nepertraukiamą jų raidos tęstinumą. Ši teorija atsirado, kadangi nėra duomenų apie intensyvias vėlesnes migracijas netgi žalvario amžiuje bei analogiška teorija yra įsitvirtinusi aiškinant urališką Fino-Ugrų kilmę nuo paleolito laikų. Tokia indoeuropiečių teorija gerokai skiriasi nuo žinomų Colin Renfrew ir Marijos Gimbutienės teorijų bei modelių, teigiančių, jog indoeuropiečiai pasirodė bei išplito Europoje tik pastarųjų 6 000 metų laikotarpiu.

Šiuo metu, kai kurie šaltiniai teigia, kad R1b Y-DNR haplogrupė atsirado anksčiau negu prieš 18000 metų ir dauguma šios haplogrupės nešiotojų peržiemojo paskutinį ledynmetį Iberijos (Pirėnų) pusiasalyje, taigi indoeuropiečių kilmės paleolitinio tęstinumo teoriją gana tiksliai atitiktų šie Y-DNR haplogrupių judėjimo hipotetiniai žemėlapiai:

[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]

http://www.dnaheritage.com/masterclass2.asp

taigi labai panašu būtų, kad R1b ir I1 Y-DNR haplogrupės atitiktų megalitinius senuosius europiečius:

R1b Y-DNA haplogroup
[/IMG]

http://www.eupedia.com/europe/origins_haplogroups_europe.shtml#R1b

I1 Y-DNA haplogroup
[/IMG]

http://www.eupedia.com/europe/origins_haplogroups_europe.shtml#I1


Apibendrinus išdėstytą, manyčiau, kad visos hipotezės turi kažkokį pagrindą, tačiau, mano galva , žymiai aiškesnis vaizdas šviečiasi tas hipotezes apjungus taigi kviečiu diskusijai

Edited by Tuskawas 2010-09-30 23:03
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software