Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "A silent pig digs the deepest root." Lithuanian Proverb
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Sarmatologo metodas
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Leliwa
Posted 2011-03-04 14:30 (#83234 - in reply to #83233)
Subject: RE: Centro judėjimas į vakarus?Elite Veteran

Posts: 767
50020050105
Location: Kaunas - Lietuvos Širdis
Tuskawas - 2011-03-04 11:10

Leliwa - 2011-03-04 09:29

Tuskawas - 2011-03-04 09:09

Ibicus - 2011-03-04 05:11

tada lietuvių kalba nebūtų archaiškiausia iš baltų kalbų. 


Sen. prūsų, kiek apie ją žinoma, atrodo archaiškesnė už dabartinę lietuvių. Nors čia pats terminas reikalauja tikslesnio apibūdinimo. 


na kažkur buvau skaitęs, kad lietuvių kalba archaiškiausia iš baltų kalbų bet kadangi negaliu nurodyti šaltinio ir nesu kalbinykas tai nesiginčysiu

Jungiantis kalba modernėja 


Deja, ne. Kai prijungiama periferija, vyksta keli procesai - periferijos kalbos "modernėjimas" ir centro kalbos "archaizacija". O jei periferija ribojasi su svetimų kalbų arealais, dar ir importas. 


Norėjau pasakyti, kad jungiantis su slavais lietuvių kalba modernėtų. Nors kas galėtų pasakyti nuo kada krivičiai slavais patapo??? Gal jie tik "sumodernėję" rytų baltai???

Na o dėl centro archaiškėjimo tai tik dar kartą parodo kad baltų genčių (tautų?) jungimosi centras buvo lietuviai, centras archaiškėjo, periferijos modernėjo ir dar importo gavo :


Nuo kurio amžiaus genčių jungimosi centru galima vadinti lietuvius - nuo XI-XIIa. ar jau anksčiau?
Nes centro archaiškumas parodo jo uždarumą, kai beveik nevyksta mainai su išore.
O gal tas centras irgi migravo. Tarkim nuo kokio V-VIIa. jotvingius iš Kauno apylinkių išstūmė aukštaičiai, kuriuos savo ruoštu iš rytų atstumė "modernėjantys rytų baltai" - krivičiai ir dregovičiai. Kalbant apie archajiškumą kalbinį ir kultūrinį, įdomu, o žemaičiai ar archaiškesni už aukštaičius ar ne? 


Manyčiau, kad I-XI a. centro kaip tokio gal ir nebuvo. Pagal antropologinius kaukolių tipus rytų baltai: lietuviai (aukštaičiai ir žemaičiai), jotvingiai, sėliai ir latgaliai priskirtini vienam antropologiniam tipui ir I-XI a. matosi aiški rytų baltų slinktis iš rytų į vakarus. Taigi darytina prielaida, kad visi rytų baltai ankstesniuose amžiuose kalbėjo panašia į lietuvių kalba, o slenkant iš rytų į vakarus ir periferijose asimiliuojant kitas gentis (tame tarpe gal būt ir Y-DNR N1c1 haplogrupės nešėjus (kurie gal būt ir finų kalbomis kalbėjo??? nors kaip ponas Bolia teigia, kad jie nebūtinai turėjo ugrofiniškai kalbėti)) lietuvių kalba modernėjo ir pavirto į jotvingių (greičiausiai lietuviai asimiliavo kokią prūsų ar galindų gentį), žemaičių (lietuvių žemaičių vakarinė periferija po truputį asimiliavo kuršius ir žemgalius ir taip galų gale tapo „moderniaisiais žemaičiais“, kurie pagal antropologinį tipą labiau primena kuršius ir žemgalius) ir aukštaičių (nežinau ką asimiliavo, bet va su sėliais tai tikrai maišėsi, bet jau vėliau) o lietuvių kalba išliko centre ir kaip ponas Ibicusas sako „archaiškėjo“. O hipotetinis centras mano galva irgi visą tą laiką slinko iš rytų į vakarus. 


Kaip supratau, manote, kad jotvingių kalba buvo modernioji Lietuvių kalbos atšaka? O gal atvirkščiai senoji jotvingių kalba, ypač šiaurinių sūduvių ir davė lietuviškai kalbai pamatus. Nes žemaičių tarmė liko nuošaliau nuo lietuvių kalbos evoliucijos, jeigu priimsime, kad vidurio Lietuvoje ir buvo tas katilas, kuriame virė genčių košė tarp rytų baltų ir vakarų baltų - prūsų, jotvingių.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2020 PD9 Software