Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "This only is denied to God: the power to undo the past." Agathon (448 BC - 400 BC), from Aristotle, Nicomachean Ethics
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Socialinė subetnosų kilmė Lietuvoje
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Betonuotojas
Posted 2011-03-12 23:00 (#83401)
Subject: Socialinė subetnosų kilmė Lietuvoje


Valstybiniu mastu 1387 Lietuvoje atsisakius lietuviškos religijos ir santvarkos, dirbtinai buvo sukurta klasinė visuomenė. Parazituojanti klasė ėmė save tapatinti su valstybe, taip kurdama paralelinį valstybinį organizmą ir naują visuomenės modelį.
Bajorija ir „valstybinės institucijos“ (tų klasių požiūriu) funkcionuoti gali tik tuo atveju, jei turi santykinai didelę galią kitų visuomės klasių atžvilgiu. Likusios, vykdančios gamybinę veiklą, tautos skaidymas į klases, nesant kastiniam modeliui, mažai efektyvus. Tiesiog žmonės nesitaikstytų su eksploatacija, nesant idealoginio pagrindimo - krikščionybė nebuvo įsišaknijusi. Mat tarp socialinių sluoksnių barjerai yra nepastovūs. Tam kuriami nacionaliniai barjerai tautoje, išskiriant iš jos subetnosus.
Pavyzdžiui, Lietuvoje visuomenės skaidymasis į klases sutampa su ukrainiečių, karaimų, baltarusų, čigonų, žydų ir kitų slavų – tiurkų kilmės subetnosų išskyrimu. Šis subetnizacijos procesas atsekamas jau nuo 17 amžiaus ir tęsėsi iki pat XX amžiaus. Vertas dėmesio ir naujų etninių darinių susiejimas su atitinkamomis valstybę uzurpavuių klasių poreikius tenkinančiomis funkcijomis: tradiciškai slavų tautomis laikomi baltarusai ir ukrainiečiai skiriami žemės ūkio darbams, tiurkų kilmės musulmonai naudojami kariuomenėje, tiurkų chazarų kilmės satanistams perduodamas ekonominis elitikų valstybės gyvenimas. Nors iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad Lietuvos valstybės sienos siaurėjo kartu su etninėmis lietuvių gyvento arelo teritorija, 17 amžiuje jau pastebimas atskirų subetnosų Lietuvoje išsiskyrimas. Iki 1387 Lietuva suprantama, kaip pagoniška ir 100 procentų lietuviška. Rusai, totoriai, velniai, saracėnai, skitai, vaiduokliai, karaimai, galbūt dar kokie ukrai, jevrai, hobitai, elfai minimi, kaip svetimšaliai ar priedas.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software