Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Уничтожение прошлого, возможно, худшее из всех преступлений." Симона Вейль
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Kodėl slavų tautos buvo tokios atsilikusios
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Apie viską... Message format 
 
Betonuotojas
Posted 2011-03-12 23:04 (#83402)
Subject: Kodėl slavų tautos buvo tokios atsilikusios


Be tautų – etnosų egzistuoja ir tautos – subetnosai, kaip tolimesnis nacionalinio vystymosi etapas. Kaip subetnosų pavyzdžius galiu paminėti amerikiečius, kanadiečius ar australus, kilusius iš anglų, Krymo totorius, karaimus kilusius iš totorių, baltarusus, ukrainiečius, žydus ir lenkus, kilusius iš chazarų – mongolų mikso. Be abejo, atmetus specifines pastarųkų subetnosų susiformavimo sąlygas (kultūrinis – ekonominis ir politinis tiurkų ir mongolų slavų subetnoso atsilikimas), baltarusų, žydų, ukrainiečių, rusų, lenkų ir kitas slavų tautas formavo ir aukštesnių etninių grupių įtaka. Tos aukštesnį socialinį, politinį, kultūrinį ir ekonominį išsivystymą slavų atžvilgiu pasiekusiose etninės grupės – germanai, baltai ir keltai.

Kas lėmė, kad baltai buvo žymiai pažengę už slavus kultūriškai? Visų pirma, tai geografinė padėtis. Kaip žinia, civilizacijos arealo centre gyvenantys žmonės ilgiausiai išlaiko savo kultūrą, silpnėjančią kultūrinio arealo periferijose. Pavyzdžiui, prancūzų kultūros ryškiausi pasireiškimai – Prancūzijos teritorijoje, o prancūzų kultūra silpnėja ir išsigimsta frankofoniško pasaulio periferijose – pvz. Haityje, Čade. Kaip įrodymas yra baltų kalbos, tiesioginis viso Europos indoeuropietiškos kultūros pamatų kūrėjų kalbos tęsinys. Juk niekas nesako, kad australian ingliš ir american ingliš su anglų kalba turi bendrą prokalbę. Tiesiog vėlesni slengai kilę iš kalbos, turinčios senesnę formą. Taip pat keistai skamba nuomonės apie bendrą, skirtingą nuo baltų kalbų, indoeuropiečių prokalbę.

Kita geografinė slavų atsilikimo priežastis (be buvimo kultūrinio arealo pakraščiuose, veikiamoje mažiau civilizuotų tiurkų klajoklių) - tai slavų gyventos teritorijos izoliuotumas. Visos pasaulio didžiosios civilizacijos, tarp kurių ir baltų indoeuropietiškoje, išsivysto arti jūrų. Nes ten yra intensyviausia žmonių visuomeninių santykių, kultūrų, ekonominių santykių dinamika. Judriausios vietos Europoje priešistoriniais laikais – Baltijos ir Juodosios jūros pakrantės Rytuose. O tai yra teritorija, kurioje iki 1430 m. buvo baigta vienyti Lietuvos Imperija. Nors iki Lietuvos Imperijos jos teritorijoje būta ir mažesnių ikivalstybinių darinių – ostgotai, skitai, sarmatai bei lietuvių, tarp kurių buvo ir krikščionių Rytų ortodoksų, miestų valstybių (kaip Kijevo, Turovo, Pinsko, Polocko ir kt. Būtent juose pradėjo formuotis, veikiant graikų misionierių sukurtos bažnytinės kalbos įtakai, etnosocialinis slavų nukrypimas).

Visos Europos kontekste baltų arealo pakraščiuose gyvenusios slavų gentys, ypač neįėjusios į LI sudėtį, jau viduramžiais išsiskyrė savo kultūriniu atsilikimu. Pavyzdžiui, pirmąją valstybę slavai įstengė įkurti tik 1480 m. - Moskoviją, subyrėjus mongolų ulusui. Į Vakarus nuo Lietuvos buvusios Lenkijos Hercogystės slavų valstybe laikyti nederėtų. Visų pirma, visi Lenkijos miestai buvo įkurti ir statyti vokiečių, apgyvendinti taip pat. Nes, kaip žinia, laukiniai slavai nei Rytuose, nei Vakaruose miestų nestatė. Tai rodo baltiški ir germaniški, o Čekijoje net keltiški vietovardžiai, architektūra bei iškastiniai archifaktai. Suslavėjimas minėtose teritorijose pasireiškė vėliau, kaip etnosocialinės degradacijos išdava. Žymiai ankščiau slavų dialektais imta kalbėti kaimų vietovėse, didele dalimi dėl mongolų invazijos pasekoje atsiradusių tiurkų bėglių. Tai taikytina ir slavų kalbų atsiradimui dėl tiurkų, mongolų, finougrų ir germanų kalbinės įtakos apie 16 amžių. Nors kai kurios slavų tautos atsirado dar vėliau – jau XX amžiuje : baltarusai, tuteišai (lenkai), ukrainiečiai, žydai.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2020 PD9 Software