Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Use soft words and hard arguments." English Proverb
- (Added by: Tomas Baranauskas)


2011-ieji - 1831-ųjų sukilimo ir Pliaterytės metai
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Leliwa
Posted 2011-05-02 13:10 (#84115 - in reply to #84112)
Subject: Spekuliacija "lenkiškomis" pavardėmis ir mūsų pergalėmisElite Veteran

Posts: 767
50020050105
Location: Kaunas - Lietuvos Širdis
VirginijusD - 2011-04-30 22:40

Mano prosenelio (mažažemis valstietis iš Žemaitijos) pavardė Pilipavičius... Lenkas? Nu ne, "pagal popierius" lietuvis.
Kaimynės (Vilniuje) pavardė Jagielo... Lietuvė? Nu ne, "pagal popierius" lenkė...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manau, kad spekuliacijos su "lenkiškomis" pavardėmis tėra didelio wilnonašovcų suokalbio maža dalelė ...
Pavartykit bet kurį lenkišką istorijos vadovėlį ar lenko/istorijos dievo veikaliuką - nustebsit: ne tik kad Žalgiris, ir Kleckas, ir Orša, ir Kircholmas - wszystko jų! Lietuviai iš "didžiosios" istorijos kažkur dingsta ~ 1387 m. Ir atsiranda ~ 1918m...
 


Jeigu tamstos senelis "pagal popierius" būtų buvęs Pilypas ar Pilipaitis - tai lenkai jo negalėtų "nusavinti".
Tačiau, kadangi jis -avičius, tai tūlas lenkas pasakys, kad jis lenkų kilmės pagal pavardę, tačiau jau sulietuvėjęs pagal gyvenamą vietą ir kalbą.
Lietuvių slaviškos pavardžių galūnės ir yra tas istorinis palikimas, kuris lenkams sudaro prielaidą prisiimti visus karinius laurus, nes LDK kariuomenėje su tokiomis pavardėmis karių buvo daugiau kaip 75 proc. ko gero. Reiktų žinoma tiksliau paskaičiuoti, bet kas netingit, susiraskit LDK karių sąrašus ir iš analizuokit.
O tie avičiai, ovičiai, evičiai atsirado Lietuvoje, kada? Greičiausiai po krikšto, kai Jogaila ir Vytautas išskerdė dalį tų tikrų lietuvių, kurie neatsisakė senojo tikėjimo.
Tuomet į jų vietą ir jų žemes priskyrė slavų kilmės ištikimus katalikybės sergėtojus, kurie ir toliau vykdė krikščionybės sklaidą. Tai mano prielaidą, kronikos gal kitaip byloja apie tai, deja nestudijavau jų tiek kiek kiti forumistai. Žinoma vėlesniais LDK laikais už karinius nupelnus suteikdavo bajorų titulus, "lenkiškus" herbus ir žemes, todėl labai greitai bajorija ir kariuomenė virto "lenkiškai-gudiškai-slaviška", kas dabar leidžia lenkams traktuoti, kad LDK etmonų pergalės yra tik lenkų karūnos pergalės...


Edited by Leliwa 2011-05-02 13:13
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software