Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Mes, lietuviai, esam mįslinga tauta. Mes vis dar savo dvasioje tebesiblaškom tarp buvusių valdovų imperinės pilies ant Gedimino kalno ir susmegusios į žemę vargdienio lūšnos, vis dar nedrįsdami praverti langų ir mesti drąsų žvilgsnį į Lietuvos rytojaus viziją." Vytautas Alantas (1902 - 1990)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


2011-ieji - 1831-ųjų sukilimo ir Pliaterytės metai
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Ibicus
Posted 2011-05-07 05:26 (#84217 - in reply to #84213)
Subject: RE: Šiame interneto forume mokslininkų nėra (yra sakęs Bolia).


Expert

Posts: 6122
50005005001001010
1. Jei nėra, tada ir užskaityti negalime? 


Be abejo. Bet aptariama drąsi mergina - ne mūsų laikų duktė. Jūs pastoviai kartojate tą pačią metodologinę klaidą.

2. Įdomu kuo remiatės? 


Nuosava asmenine patirtimi.

Gal yra kokie darbai, ne kosmopolitų pageidautina, nes tie ne objektyvūs. Mano anksčiau minėtas Filosofijos žodynas sako apie tris požymius tautos (viena kalba, viena gyvenamoji teritorija, vieni papročiai - tradicijos = vienos moralės normos). Iš čia: tautos - tai tam tikroje teritorijoje istoriniu laikotarpiu susidariusios bendruomenės, kurias, be jau nurodytų jungiamųjų, dar jungia tikslas - išlikti ir vystytis);  


O kam? Tautos jau seniai susiformavo, dabar kristalizuojasi kultūrinės superimperijos. Kur kas įdomesnis procesas.

3. Paprieštarausiu - kada kalbame apie siekį rašyti Emilija Pliateryte, kalbame apie dabartį, o praeitis čia yra kaip tik tam tikras fonas, kuris arba paneigs tokią galimybę (taip rašyti, įrodydamas, kad ji buvo ne Lietuvos, o kokios tai kitos šalies narė), arba ne, ko dėka bus galima taip rašyti. 


Na koks skirtumas kaip rašyti? Kad ir kaip rašytumėt, praeity jau nieko nebepakeisite. Šiaip, visa ši diskusija turi tik vieną prasmę, žiūrint iš valstybinės patriotinės propagandos pozicijų. Tačiau abejotina, ar iš to bus naudos - juk dauguma Lietuvos gyventojų apie Pliaterytę ničnieko nežino ir vargu ar girdėjo.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software