Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "We can draw lessons from the past, but we cannot live in it." Lyndon B. Johnson (1908 - 1973), December 13, 1963
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Aisčiai
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Lietuvos istorijos forumas Message format 
 
Kriwis
Posted 2011-03-25 21:13 (#83679)
Subject: AisčiaiExpert

Posts: 1941
50050050020020010101010
Eugenijus JOVAIŠA. Baltiškosios savimonės aspektai proistorės tyrimuose  


Nežinau ar kolegos jau skaitė šį straipsnį. Tačiau aš aptikau daug įdomių minčių.
Pirmoje eilėje gan konstruktyvi kritika kolegų istorikų atžvilgiu ir svo požiūrio išdėstymas į Lietuvos senąją istoriją....
Antras dalykas priminimas kai kurių šaltinių
Taigi:
Vysla yra labai didelė upė. Ji skiria Vitlandą (Witland) nuo Vendų krašto. Vitlandas priklauso aisčiams (Ėstum). Vysla teka iš Vendų žemės ir įteka į Aismares (Ėstmere). Aismarės yra apie penkiolika mylių platumo. Paskui atiteka iš rytų Elbingo (Ilfing) upė į Aismares iš to ežero, ant kurio kranto stovi Drūsa. Į Aismares jos subėga kartu: iš rytų, iš Aisčių žemės, – Elbingas ir iš pietų, iš Vendų žemės, – Vysla. Ir tada atima Vysla Elbingui vardą ir teka vėliau iš šių marių šiaurės vakarų kryptimi į jūrą. Todėl ji ir vadinama Vyslos žiotimis. 

Taigi turime
Vitlandą (Witland)???

Ir dar:
Įdomus ir mūsų istorijai reikšmingas pranešimas, kurio platus tekstas leidžia giliau pajausti Vulfstano piešiamos visuomenės niuansus. Kas gi krenta į akis? Pirmiausia, Vulfstanas Sambijos gyventojų nevadina prūsais. Jis žino ir vartoja jau I amžiuje jiems duotą vardą „aisčiai“[17]. Kaip jų nevadina Jordanas apie 551 metus parašytame veikale „Apie getų, arba gotų, kilmę ir veiklą“[18] („Už jų, Okeano pakrantėje, gyvena aisčiai, labai taikinga gentis“) ir Einhardtas savo 833–836 metais rašytame „Karolio Didžiojo gyvenime“[19] („Šios tautos yra apgyvenusios šiaurinę pakrantę ir visas [įlankoje esančias] salas, o pietinėje pakrantėje gyvena slavai, aisčiai ir įvairios kitos tautos“. Šį aisčių vardo naudojimą mums prieinamuose šaltiniuose iškėliau dėl tos priežasties, kad vakarų (!) Rusijos mokykliniuose vadovėliuose mėginama piršti mintis, kad I–V amžių Sambijos aisčiai apie VI amžių (sakoma, kad gotų migracijos išdavoje) virto Sambijos prūsais, kurie yra gotų, kitokių genčių ir aisčių, perėjusių Europos platybes, mišinys[20]. Tad senieji aisčiai ir VI amžiaus prūsai gal ir neturi daug bendrumų? 

Nuorodėlė:
http://www.istorijoszurnalas.lt/index.php?option=com_content&view=a...

Na taip, čia užkabinama plati vaga.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software