Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Mes, lietuviai, esam mįslinga tauta. Mes vis dar savo dvasioje tebesiblaškom tarp buvusių valdovų imperinės pilies ant Gedimino kalno ir susmegusios į žemę vargdienio lūšnos, vis dar nedrįsdami praverti langų ir mesti drąsų žvilgsnį į Lietuvos rytojaus viziją." Vytautas Alantas (1902 - 1990)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Scandza vertimas
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Vembras
Posted 2012-01-30 20:50 (#88071 - in reply to #88034)
Subject: RE: Vagotai


50050050010050101010
Štai ką rašo K.Buga 1913 gruodžio 21 Peterburge:
[...] Gudo vardas yra vienas seniausiųjų. Juo senovėje buvo vadinama viena germanų giminės tauta, būtent garsieji ir narsieji gotai. Tacito ( 97 m. ) ir Ptolemajaus ( 180 m. ) gadynėje gotai save vadinę gutōs,[...].
Lietuviškoji gudo vardo lytis yra kur-kas senesnė ne rusų ir lenkų; ji senesnė net už pačių gotų kalbos lytį gutōs. Lyginamoji gramatika rodo, jog germanų žodis gutōs žiloje senovėje buvo tariamas ghudōs. [...]
Su taisiais germanais, kuriuos mes šiandie vadiname vokiečiais ( Deutsche ), lietuviai pasižino neseniai.[...]
Latvių dainos drauge su kitais faktais verčia mus spėti, jog vokiečio vardu senų senovėje buvo vadinami švėdai, senovės rusų varingai ( воряги ). Tie švėdai varingai, kurie Naugardo Slavėnuose 862 m. įsikūrė valstybę, retkarčiais atlankydavę ir Lietuvą. [...]

Kaip matote - čia tie Jūsų vagotai ( jei tikėsime 1913-ų laidos Buga ) yra buvę švėdai.
1914 m. Buga tebėra tuo įsitikinęs - tik įveda greta varingų dar ir ruosius.
Tačiau jau 1914 metų vasarą ( liepos mėn. ), Buga beskaitydamas VI a. istoriko Jordano raštus ( sic! ):
[...] aptikau esant lietuvišką ir prūsišką vokiečio vardą skandinaviškos kilmės. Tuomet man pasirodė lietuvių vók (iet ) is ir prūsų *miks (a) -s esą vienos kilmės su Skandinavijos pietų rytuose gyvenančiomis tautomis, vardais Vagoth ir Mixi. [...]
Taigi - keista - bet Tamstos šaltinis nemeluoja.Edited by Vembras 2012-01-30 21:10
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software