Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "History is Philosophy teaching by examples." Thucydides
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Scandza vertimas
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
zirgas7
Posted 2012-02-09 13:41 (#88502 - in reply to #88484)
Subject: RE: GotiskandzaElite Veteran

Posts: 676
5001005010105
Bolia - 2012-02-09 02:02

tekste yra sakoma, kad Langobardai išėjo iš ten pat iš kur ir kiti Germanai 

Jūs eilinį kartą iškraipote teksto prasmę. Jei labai tiksliai, tai kronikoje sakoma:
"Gotai, vandalai, rugiai, heruliai ir turcilingiai taip pat ir kitos atkeliavusios ginkluotos barbarų tautos iš Germanijos persirado".
Suminimos tik tos tautos, kurios brovėsi Italijon. Toliau rašoma:
"Priskaitom tap pat vinilų, kurie yra langobardai, gentį, kurie po to sėkmingai Italiją užvaldė, kilmę iš germanų vadų, nors priežastis išėjimui buvo kitokia, iš Skadinavijos atėjusių manoma".
Taigi autorius akivaizdžiai nieko užtikrinto nežino apie langobardų kilmę, tik lygina su kitomis tautomis ir iškelia menamą versiją. Apie bendrą kilmės vietą nieko neparašyta.


Tai iš kur Jūs kildinate šias abi gentis? 

Manau kad langobardai kaip gentis susiformavo Elbės žemupyje, o gotai - Vyslos žemupyje. Taip pat manau, kad gotiškos kultūros iškilimui galimai įtakojo platūs kontaktai su kitais Baltijos krantais ir nedidelių, bet karingų grupuočių migracija į jų žemes. Viena iš galimų tokių vietų - Gotlandas. The Goths indeed, and the Wandals, the Rugii, Heroli, and Turcilingi, [4] and also other fierce and barbarous nations have come from Germany. In like manner also the race of Winnili, [5] that is, of Langobards, which afterwards ruled prosperously in Italy, deducing its origin from the German peoples, came from the island which is called Scadinavia, [6] although other causes of their emigration [7] are also alleged. [8]

Gotai Iš tiesų, ir Wandals, Rugii, Heroli ir Turcilingi [4], taip pat kiti aršūs ir barbariškas tautas atvyksta iš Vokietijos. Panašiai taip pat rasė iš Winnili, [5], kad yra Langobards, kurios po kurio laiko valdė prosperously Italijoje, apčiuopti savo kilmę iš Vokietijos tautų, atėjo iš salos, kuri yra vadinama Scadinavia [6], nors kiti jų priežastys emigracija [7] taip pat teigė. [8]Aiškiai parašyta, kad Winiliai kaip ir kitos paminėtos tautos atėjo iš Germanijos. Jos visos atėjo iš tos pačios Germanijos t.y. iš tos pačios vietos. Vėl kabinėjates prie žodžių.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software