Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Политика на семьдесят, а, может, и восемьдесят процентов - это дискуссия на тему истории." Юлиуш Мерошевский
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Scandza vertimas
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
zirgas7
Posted 2012-02-21 03:34 (#88712 - in reply to #88573)
Subject: RE: GotiskandzaElite Veteran

Posts: 676
5001005010105
Štai kaip baltai išlaikė tas pačias administracines struktūras. Būdami nutolę 2000 km ir 1000 metų.

http://www.treccani.it/enciclopedia/grimoaldo_res-545d776b-87ee-11d...(Dizionario-Biografico)/
GRIMOALDO. - Principe longobardo di Benevento, secondo di questo nome. Alla morte del principe Grimoaldo (I), collocabile ai primi di aprile 806, G., che all'epoca ricopriva l'incarico di "storesaiz" o "stolesaiz", gli successe nel governo del Principato.
Lo "storesaiz" era un funzionario di livello intermedio, con mansioni a oggi non del tutto chiare: forse equivalenti a quelle di tesoriere (quale thesaurarius è detto infatti G. in Erchemperto, p. 237, e negli Ann. Beneventani, p. 113 - in cui è soprannominato "Falco" - e in Chron. mon. Casinensis, p. 593) o a quelle di responsabile del raduno della trustis regia ("storesais" in Chron. Salernitanum, pp. 490, 496; "storesaiz" in Chron. S. Benedicti Casinensis, p. 480; "storesayz" nel Catalogus regum Langobardorum et ducum Beneventanorum, p. 494). Erchemperto (p. 237) riferisce semplicemente che alla morte di Grimoaldo (I), un alter Grimoaldo si occupò di difendere i diritti dei Beneventani, un uomo mite che si impegnò subito a stabilire patti di pace con tutti i popoli vicini, e in particolare con i Franchi e con i Napoletani, cui "donavit pacem".

GRIMOALDO - Lombardas Princas Benevento, antrasis, šio pavadinimo. Po, Princo Grimoaldo I mirties, gali būti pateiktas balandžio 806, G., kuris tuo metu turėjo poziciją "storesaiz" arba "stolesaiz", pradžioje mirties, jis buvo Kunigaikštystės tarnautojas.
. "Storesaiz" oficialus tarpinį lygį, su darbo vietų šiandien nėra visiškai aiškus, galbūt lygiaverčiai į iždininką kuris thesaurarius sakė, kad tai yra G. Erchemperto, p. 237, ir į Onos Benevento , p. 113 - kuris yra vadinamas "Erelis" . Krn pasaulis Casinensis , p 593), arba asmenys, atsakingi, kad būtų surinkta trustis direktoriaus "storesais", Krn Salernitanum. , 490 pp, 496; "storesaiz", Krn St. benediktinų Casinensis , p 480. "storesayz" Catalogus Regum Langobardorum et ducum Beneventanorum , p 494). ,
Erchemperto (p. 237) paprasčiausiai nurodo į Grimoald I) mirties, pakeisti Grimoaldo paėmė už ginti Benevento, švelnus žmogus, kuris kažkada pažadėjo sukurti sąlygas taikos su visais kaimynais teises, ir ypač frankų ir Neapolitans, kurių "donavit Pacem".

www.lkz.lt
×stórasta (l. starosta, brus. cтapacтa) sm. (1), stõrasta (1) NdŽ, stòrasta (1), storastà (3b) KŽ; N, J, L, Š, Rtr, LTII129
1. M, NdŽ, Ser psn. po 1861 m. reformos – viršaičiui pavaldus mažiausio administracinio vieneto (kaimo) pareigūnas (ppr. valstietis), seniūnas: Bus išrinka … šiandien viršininko, stõrastos, lauksargių JI621. Lekia angi stòrastą su delge GrvT107.
2. NdŽ istor. bajorų renkamas seniūnijos valdytojas, teisėmis prilygęs vaivadai: Tame krašte (Žemaičiuose) yra vyriausiu pardėtiniu storasta, nu lenkų karaliaus patvirtintas, kursai iki savo gyvos galvos rėdo S.Dauk. Jonas Karolius Chodkevičia, Žemaičių visuotinis storasta, traukė jus (jėzuitus) į savo miestelį Skuodą M.Valanč. Storasta karės laiku buvo didžiu vyresniuoju, arba etmonu M.Valanč.
3. BB1Moz37,36(paraštėje), Ch1Mr13,9, J valdovo vietininkas, tam tikros krašto srities valdytojas: Stórasta ir vietininku ciesoriaus buvo Pilotas Pontiškis DP26. Padavė jį storastai Pontijui Pilotui VlnE198.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software