Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Any fool can criticize, condemn, and complain - and most fools do." Dale Carnegie
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Scandza vertimas
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
zirgas7
Posted 2012-02-27 13:53 (#88778 - in reply to #88738)
Subject: RE: GotiskandzaElite Veteran

Posts: 676
5001005010105
Bolia - 2012-02-23 01:28

Nuo šito žodžio ir kilo abu tie žodžiai 

Alia nesvarbu visai kokio senumo žodis ar šaknis. Kaip Vembras jau nurodė, paralelių yra ir germanų kalbose, kurių žodynų pavartyti nepanorote. Net sanskrite yra ši šaknis.
Bet mes kalbame ne apie žodį, o apie jo reikšme. Lietuvių kalboje "storas" niekada nebuvo titulas ar pareigybė, bent jau to niekas neužfiksavo. Cituojamas www.wordreference.com
Stör:
Im Zusammenhang | Bilder
Pocket Oxford-Duden German Dictionary © 2008 Oxford University Press:
Stör der; Störs, Störe sturgeon
'Stör' konnte auch in diesen Einträgen gefunden werden.
Deutsch:
Castor- - investieren - Pastor - Stör - Störfall - Transistor
Englisch:
interrupt


Vėl cituojamas yra www.lkz.lt
×storastijà sf. (2) administracinis vienetas, tvarkomas storastos: Storastijà didesnė kaip vaitija, mažesnė kaip valsčius J.
×stórasta (l. starosta, brus. cтapacтa) sm. (1), stõrasta (1) NdŽ, stòrasta (1), storastà (3b) KŽ; N, J, L, Š, Rtr, LTII129
1. M, NdŽ, Ser psn. po 1861 m. reformos – viršaičiui pavaldus mažiausio administracinio vieneto (kaimo) pareigūnas (ppr. valstietis), seniūnas: Bus išrinka … šiandien viršininko, stõrastos, lauksargių JI621. Lekia angi stòrastą su delge GrvT107.
2. NdŽ istor. bajorų renkamas seniūnijos valdytojas, teisėmis prilygęs vaivadai: Tame krašte (Žemaičiuose) yra vyriausiu pardėtiniu storasta, nu lenkų karaliaus patvirtintas, kursai iki savo gyvos galvos rėdo S.Dauk. Jonas Karolius Chodkevičia, Žemaičių visuotinis storasta, traukė jus (jėzuitus) į savo miestelį Skuodą M.Valanč. Storasta karės laiku buvo didžiu vyresniuoju, arba etmonu M.Valanč.
3. BB1Moz37,36(paraštėje), Ch1Mr13,9, J valdovo vietininkas, tam tikros krašto srities valdytojas: Stórasta ir vietininku ciesoriaus buvo Pilotas Pontiškis DP26. Padavė jį storastai Pontijui Pilotui VlnE198.
4. kerdžius: Per Jurgį stõrastai duodė (duodavo) po du kiaušiniu [už karvę] Grv.

Kita ne sena citata iš istorija.net saito:
Šitus žodžius ne „sugalvojau“ iš savo gimtosios kalbos atminties, ne iš gyvos tautosakos pajėmiau, o surinkau iš aprobuoto http://www.lkz.lt/ žodyno. Nes pastebėjau, kad historikai yra šventraščio, o ne garbės žodžio žmonės (язычники).

> niekas neužfiksavo
Kaip rodo www.lkz.lt kažkas iš kalbininkų užfiksavo, gal net pats K.Būga.
Vokiško žodžio storr mano žodynai nerodo visai. Rodo Stör, kuris tariasi kitaip ir reikšmė visai kita ir su longobardišku valdytojo vardu nieko bendro neturi. Kaip matosi iš susirašinėjimų saitas www.lkz.lt yra didžiausia rakštis mūsų pangermanistams. Manau jau atėjo laikas jų paklausti, tai kur yra germanų buvimo Italijoje įrodymai iki Karolio Didžiojo laikotarpio?

Edited by zirgas7 2012-02-27 14:01
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software