Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Anybody can make history. Only a great man can write it." Oscar Wilde
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Scandza vertimas
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
zirgas7
Posted 2012-02-29 17:24 (#88852 - in reply to #88850)
Subject: RE: GotiskandzaElite Veteran

Posts: 676
5001005010105
Vembras - 2012-02-29 17:01

Mūsų atveju sufiksas yra -ост, ir jis tikrai nėra retas slavų kalbose, tame tarpe ir žodyje старость. 


Kalbėjau apie -оста. Tokių formų - labai nedaug. Rusų k. yra короста - bet tai, panašu, skolinys. Lenkų, bulgarų, čekų - panašiai.

Kad tokių yra ir baltų kalbose - nieko keisto, visi žinom apie šių kalbų šeimų artumą. Neramina galūnė -a?  


Nėra tų žodių - tame ir pakasa. Lietuvių, kaip ir slavų kalbose, tokių žodžių su -osta - labai mažai ( arba tik starosta ) .

Kai dar slavai mažai skyrėsi nuo baltų. 


Nesu šios teorijos gerbėjas.

Kažkur girdėjau, kad tarpukaryje gyvavo išaiškinimas, jog žodis kunigaikštis kilo iš kunigas + aistis. Gal šalia surastų vietą ir storas aistis? 


Čia panašiai, kaip good=gud-as Aš ten matau kūnas+akstis ( kūnas laikantis akstį - valdžios simbolį ( atrodo ant kažkurio majestolinio antspaudo turime tą situaciją ?). Tai mūsų atvejį išguldau taip : storas+akstis, kur -k- iškritęs bus su amžiumi. LKZ rado 8 žodžius su -osta

josta sf. = juosta: Kepurės josta N.
kniostà scom. (4) žioplys, liurbis: Šitas kniostà visą dieną kniostinės, ir arklių neras Sld. Būta vyro
karostà (karõstas sm.?) sf. (2) žr. 1 karonė: Kad rodytum in oro, tai anas apleist karostà (orig. karostù) VoL382.
losta sf. Q318 žr. 2 lostas: Pirma losta rūdžių, paskui eina anglių losta A1883,259.
mosta sf. BBIz38,21 žr. 1 mostis 1.
sósta sf. (1) PrL, NdŽ žr. sostas: 1. Lex41, Q219,483, CI744, CII1135, N, S.Dauk, KŽ Kai prijosit margą dvarą, ten mūsų seselė: margo[je] sósto[je] besėdinti, graudžiai beverkianti (d.) Gr.
sórosta sm. (1) žr. storasta 3: Įsako ką ciesorius, karalius, stórosta arba kuris kitas viešpatis žemės, ir zotag teip tur būt DP39.
starosta sm. Q315, L, Rtr, KŽ žr. storasta 1.

Jei starosta kilo iš slavų kalbų, tai sorosta irgi turi būti iš slavų.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software