Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "История учит, используя запрещенные педагогические приемы." Веслав Брудзиньский
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Scandza vertimas
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Tuskawas
Posted 2012-03-10 02:25 (#89047 - in reply to #89025)
Subject: RE: GotiskandzaExpert

Posts: 2248
500500500500200101010105
Leliwa - 2012-03-09 11:01

Tuskawas - 2012-03-08 22:55

Leliwa - 2012-03-07 19:31Šiandien radau lenkiška Gotiscandza:

http://pilewski.pl/badania/geneza.php

Paskaitykit ir žemėlapius pažiūrėkit, kaip iš lenkų varpinės ta Gotų tėvynės problema atrodo.

 


Olialia Ačiū Leliwai už tokią nuorodą

Aišku aš lenkų kalbos nelabai moku, taigi gal ką blogai toje pastraipoje išsiverčiau su google vertėju (jei kas geriau moka lenkų galėtų pataisyti):

Na dzień dzisiejszy posiadamy Haplogrupę R1b1b2, będąc rdzennymi Bałtami. Na podstawie przeprowadzonej analizy o sytuacji ludów południowego Bałtyku, pozwala nam stwierdzić tożsamość, że jesteśmy potomkami Gotów ze wskazaniem na Gepidów. Haplogrupa Słowian to R1a, Ugro-Finów N1c. Goci, jak na razie, nie posiadają tablic identyfikujących ich dokładną Haplogrupę.
 


Kaip aš supratau lenkai baltams kaip gimtąją priskiria haplogrupę R1b1b2, slavams R1a, ugro-finams N1c? Olialia galim prisiminti mano juokais išsakytą klausimą iš kur Vistulos deltoje R1b skylė?

[/IMG]

Na tai viskas aiškų pasidarytų jei patikėtume lenkais ir baltams priskirtume haplogrupę R1b1b2, tokiu atveju turėtume puikų pasiteisinimą dėl tos "skylės", taigi baltai=gotai išvyko iš Vistulos deltos kartu į žygį pasivadinę kitų baltų genčių nobilius ir leičius ir nuvyko nukariauti Italijos bei Ispanijos, gal dėl to ten ir yra labai didelė R1b1b2 Y-DNR koncentracija, o Jūratė ir žirgas7 ten aptinka daug baltiškų adstratų
O pasitraukus didelei daliai baltų, jų tarpus užpildo R1a slavai, kai kur pakeisdami baltų kalbas į slavų, o kur vis dar liko pakankamai baltų nobilių su leičiais perimdami baltų kalbas.... Na čia yra visiškas mano skubotas spėjimas juo labiau, kad duomenų apie haplogrupę R1b1b2 baltų teritorijose, apart įdėto žemėlapio, nelabai aptinku, įdomu iš kur lenkai ima? Reikės daugiau pasidomėti :sm46: 


Matote, šis mano surastas puslapis, sieja lenkų ir gotų istoriją su paties autoriaus giminės geneologija:
1. "Z tego ludzkiego tygla wywodzi się ród Klec Pilewskich i gdyby nie wkroczenie nauki o genealogii genetycznej nasza wiedza o historii rodu miała by swój początek tylko na XIII-tym wieku, a tak możemy ją rozgrzebywać w mrocznej przeszłości jeszcze dalej. Na dzień dzisiejszy posiadamy Haplogrupę R1b1b2, będąc rdzennymi Bałtami."
***Tas ponas Sławomir Klec-Pilewski teigia, kad jo giminė turi Haplogrupę R1b1b2 (matyt yra išsityręs) ir yra jie, jo manymu, yra giminingi baltams.
Taigi labai tolimų išvadų daryti negalima, bet netiesiogiai galima teigti, kad gotai irgi turėjo tokią haplogrupę R1b1b2 (nors mokslas kol kas tyli).

2. Pridedamame komentare žemiau, turbūt tai istoriko ar žurnalisto pastabos, rašoma:
"Fińskie żródło jest istotną informacją, że Gocka obecność na południowym Bałtyku miała miejsce około 400 roku. Przykładem ich póżniejszej obecności jest epitafium na grobie Bolesława Chrobrego &ldquo:Regnum Sclavorum, Gothorum sive Polonorum” w wieku XI. Istnieje również hipoteza, że dynastia Piastów obaliła dynastię Gotów, a sam Mieszko I miał jeszcze trzech poprzedników w dynastii Piastów i spokrewniony był z Gotami."
***Suomių šaltiniuose yra patikima informacija, kad gotai pabaltyje buvo apie 400 metus. Vėlesnio jų buvimo pavyzdys XI a. yra, tai, kad Boleslowo narsiojo antkapyje yra įrašyta: Karalius Sklavinų (slavų), gotų, kurie vadinami polianais-lenkais (polonorum). Egzistuoja hipotezė, kad Piastų dinastija nuvertė Gotų dinastiją...
Tokiu būdu, matyt Mieško I protėviai ir yra susigiminiavę su gotais - atėjo gauja basiakų, išžudė gotų diduomenę, o moteris ir dūkras paėmė jėga į žmonas
Taip pat teigiama, kad Mieško I turėjo ir kitą vardą Dago (-bert) (Dienas renkantis?) ir tipo galėjo būti vikingas-variagas. Ir lenkiama ten, kad dauguma vikingų ir variagų turi genetinę gotų tąsą. Galbūt ir lenkus tie variagai galėjo į žmones išvesti (valstybę sukurti), kaip Kijevo Rusią sukūrė?
Taip pat minimi Gepidai, kurie atsiskyrė nuo ostrogotų masyvo ir pradėjo savarankišką versliuką.
Gal tai ir yra Brutenio ir Vaidevučio tauta, kuri užslinko pas atsilikusius čiabuvius Prūsijoje ir jiems padėjo tvarką įsivesti.

3. Dar truputį dėl Statkutės gudų:
Štai kaip rašo lenkų komentatorius:
"Podążając za Ptolemeuszem i jego wzmiance o Galindaei, która odnosi się do ludu gockiego. Podczas krzyżackiego podboju Galindów, także Sasinów, już nie było. Odeszli na południe Europy. Być może istniały jeszcze osady z nimi i chociaż bez znaczenia strategicznego, to dało pretekst Krzyżakom do improwizowania ich podboju w celu posiadania całego obszaru uważanego za Galindię. Również dotyczy to do Sasinii.
W IX wieku pamięć o Galindach była jeszcze wśród hiszpańskich Wizygotów, w wymienianiu imiona Galindo."
***Ptolemejus paminėjo Galindus, kuriuos laiko gotų tautos dalimi ( įdomu ar tikrai yra toks Ptolemejaus parašymas). Kai kryžiuočiai puolė prūsų žemes, Galindų ir Sėsnų ten jau nebuvo. Jie (kartu su gotais) buvo iškeliavę į Europos pietus. Gal dar ir buvo kai kur gyvenvietės su galindais, sėsnais, bet ne strateginės svarbos, tai davė kryžiuočiams pagrindą imituoti pergalingą užkariavimą ir prijungti visą Galindos teritoriją. Tas pat buvo su Sėsnomis. IX a. atmintis apie Galindus liko gyva tarp Ispanijos Vizigotų, paminimi GALINDO vardai.

Versija: Taigi gotams išėjus, polianai užėmė jų gyvenamas teritorijas ir imitavo jų dinastijos nuvertimą (kaip ir vėliau kryžiuočiai padarė su galindais).
Taigi lenkai pigiai prasisuko ir pasisavino gotų istoriją ir tapatybę, kad galėtų visokiems germanams ir švedams įrodyti, kad čia jų "iskonna ziemia" ir, kad anie nepretenduotų į Pomeraniją ir dalį Prūsijos.
Štai jums ir "nesavanaudiškai objektyvi" lenkų gotiškumo versija. 


Su Jūsų straisnio kritika visiškai sutinku, bet vis tik tas R1b1b2 Y-DNA priskyrimas baltams man tikrai įdomus teks giliau tuo pasidomėti Be to jei jau lenkas stengiasi bet kokiais būdais įrodyti savo kilmę iš baltų tai irgi kažkokį požiūrio pasikeitimą rodo Bent jau tą, kad baltai suvokiami kaip vietiniai tose srityse?

PS. Ačiū už lenkiško teksto vertimus

Edited by Tuskawas 2012-03-10 02:33
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software