Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Працуй пільне, будзе дома Вільня." Беларуская прыказка
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Scandza vertimas
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Leliwa
Posted 2012-03-12 21:02 (#89066 - in reply to #89065)
Subject: RE: GotiskandzaElite Veteran

Posts: 767
50020050105
Location: Kaunas - Lietuvos Širdis
Tuskawas - 2012-03-12 14:26

Leliwa - 2012-03-11 11:19

Tuskawas - 2012-03-10 16:15

aurimass - 2012-03-10 13:07


gal Lenkijos teritorijoj vakarietišką (?) R1b1b2 paliko germanai (???) pševorskiečiai ? 


žinoma galėjo ir germanai palikti, ir kryžiokai, nors skaitoma, kad germanams ta haplogrupė nėra gimtoji bet jie turi tikrai didelį tos haplogrupės procentą.

R1b1b2 labiau laikoma keltiška ar baskiška haplogrupe (didžiausias tankumas), nors atsižvelgiant į tai, kad ji 5-10% tankumu paplitusi ir po visą rytų Europą ir vakarų Aziją, gal ja galima laikyti autochtoniška peleolitine haplogrupe. 


Ar jau skaitėte KALEVI WIIK - "Europiečių šaknys"?
Ten autorius labai sistemiškai sudėlioja germanų etnogenezę:
68 pav. iliustruoja kalbinę virvelininkų sudėtį - GERMANAI (Skonė, Jutlandas, Ž.Saksonija, Meklenburgas, Brandenburgas ir Pomeranija iki Odros;
toliau į rytus BALTAI (už Odros iki Pripetės pietuose ir iki Okos rytuose, bei Rygos įlankos šiaurėje); SLAVAI (žemiau baltų iki Karpatų pietvakariuose, Dniepro dešinys krantas pietuose ir iki Volgos rytuose); KELTAI (centrinė Vokietijos teritorija, žemiau germanų); FINO-UGRAI virvelininkai (virš baltų pietų Suomija, iki Ladogos ež. ir iki Uralo upės rytuose).
Taigi jis teigia, kad virvelininkai turėdami panašią kultūrą jau kalbėjo keliomis kalbų grupėmis: germanų, baltų ir slavų ir net SU (fino-ugrų-samių), o žemiau germanų dar kalbėta kletų kalba (Michelsbergo kultūra).
Germanų gimimą jis sieja su kelių kultūrų sąveika: Germanų genetinės šaknys yra siejamos su iš Iberijos baskų atsibasčiusų ir Ukrainos teritorijose buvusių (slavo-skitų?), bei Šiaurės Europos autochtonų medžiotojų -žvejų SU (fino-ugrų-samių) susimaišymu CENTRINĖS EUROPOS ŠIAURĖJE.
Esminis dalykas yra tai, kad jis atskiria germanų kalbos šaknis nuo tautos šaknų.
WIIK teigia, kad germanų kalba susiformavo Balkanuose (ankstyvoji prokalbė Anatolijoje ar net Tol. Rytuose), o genus nulėmė šviežias kraujas Europos Šiaurėje prie Baltijos jūros, kuros susidūrė baskai, SU (fino-ugrų-samių), keltai, baltai, slavai-skitai?.  

Pasiskaitinėjau ir Wiiką

Viską ką jūs čia išdėstėte apie Wiiko darbą yra labai įdomu ir daug teisybės tame yra, tik va jis labai jau tuos finus kaip ant šakių kelia. Šiaip tai sutinku, kad germanų formavime dalyvavo keltai R1b1b2 (kurie formavosi iš proprobaskų paleolitinių autochtonų), šiaurinė IE grupė R1a1 ((germano-balto-slavai) arijai?) ir šiauriniai paleolitiniai autochtonai I1 (kurie finais anei iš tolo nekvepia ir greičiausiai kalbėjo kažkokia mirusia kalba), net ir N1c1 negalima laikyti grynai fino-ugriška haplogrupe, nes yra nustatyta, kad baltų teritorijos N1c1 haplotipas yra senesnis negu estų ir finų ir greičiausiai nebuvo susijęs su finais, o finiškas N1c1 haplotipas ir fino-ugrų kalbos į Pabaltijį atkeliavo tik su šukinės-duobinės keramikos kultūra. Kodėl taip yra Jūms turbūt Tamsta Bolia plačiau galėtų paaiškinti.

Taigi germanų, o vėliau gotų kraujas iš dalies yra Iberijos baskų R1b1b2 ir senųjų Samių medžiotojų-žvejų iš vienos pusės, o iš kitos arijų balto-slavo-skitų R1a.
Gotai, deja, greičiausiai nebus baltais pripažinti, kaip to nori "gudų" šalininkai

 
nebūčiau toks kategoriškas kaip Tamsta, R1b1b2, R1a1a bei I1 haplogrupes turi ir germanai ir slavai ir baltai tik kiek skirtingomis proporcijomis, taigi gotais galėjo būti bilekurie Aišku koks skeptikas pasakytų, kad baltai turi N1c1 o vakarų slavai ir germanai ne, todėl baltai negali būti gotais, bet yra ir toks dalykas, kad N1c1 haplogrupei Nemunas kaip koks barjeras, gal ta haplogrupė plito Kundos kultūros areale? O mes nežinome ar pas prūsus, jotvingius ir juo labiau vakarų galindus buvo N1c1 haplogrupė ar ne? taigi iš dabartinių turimų apie haplogrupes duomenų nuspręsti, kad baltai nebuvo gotais turbūt negalima. Sutinku, su Tamstos dėstymu, tik paskutinį sakinį pataisyčiau:
"taigi iš dabartinių turimų apie haplogrupes duomenų nuspręsti, kad baltai nebuvo gotais vien tik negalima".
Reiktų apjungti ir kitus faktus, ypač kalbinius ir archeologinius.
Kol kas tik gerb. Statkutė gali iš vieno žodžio "a fronte" vertimo padaryti istorinę klaidą ir teigti apie gotų baltiškumą.
Deja, daugiau jokių kitų argumentų ji neranda ir nepateikia.
Visas gotų baltiškumas pastatomas ant vertimo klaidos interpretacijos, Skančios lokalizacijos Prūsijoje ir gotų-galindų palikimo Ispanijoje.
Gotų baltiškumo vizijos teigiamas poveikis, kad dalis istorikų ir mėgėjų ėmė domėtis gotų tema ir dabar aria knygų ir minties dirvonus.
Gal kas iš to išeis? Arba patvirtinsime arba atmesime. Taigi visi teigiami įrodymai ar pagrįsti paneigimai yra labai svarbūs.


Edited by Leliwa 2012-03-12 21:05
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software