Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Events in the past may be roughly divided into those which probably never happened and those which do not matter." William Ralph Inge (1860 - 1954)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Klausimas del Gatte
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
incognito
Posted 2012-02-06 17:29 (#88378 - in reply to #88215)
Subject: RE: Klausimas del Gatte500500500500500501010
zirgas7 - 2012-02-02 15:17
Pradėjęs šią temą negalvojau, kad ji nueis taip toli. Norėjau išsiaiškinti neaiškų dalyką, nes nesu specialistas.
Šiaip diskusijoje teiginiai nuneigiami argumentais, o ne Internetinėmis nuorodomis, kad ir į labai iškilių asmenų darbus. Pažiūrėjau visas 3, ten tik buvo faktų konstatavimas. Argumentų nėra. O su jais diskutuoti deja mes jau neturim galimybių.  

Žinoma, jūs turite teisę suabejoti autoritetingų mokslo vyrų darbais , bet pirma jūsų (bei Vembro) kvalifikacija turėtų būti aukštesnė nei autoritetingų mokslo vyrų, kad ir Kuzavinio, o to nėra. Kitaip rašant: pirma, kito specialisto darbu įrodykite, kad žodis gatvė nėra germanizmas, o tik po to pateikite savo samprotavimus.

Kol kas aš nematau paneigtų šių p.Vembro teiginių:

1. Trumpojo -u- iškritimą

grūstuvas - grūstvė, martuvė - martvė ....

2. dvibalsio -au- monoftongizaciją

gauti-gavo

3. Jei dar trumpiau - nei vieno stebuklo.

Anaiptol - awo, gatwo, uhtwo, wahtwo, widuwo, taihswo, unwaurstwo. Beje, widuwo italų k. tapo vedova, čia tarp kitko kas dėl itališkų skolinių iš gotų.

Sic! Aš rašiau apie "mẽnamas" germaniškus guotus: gatwo-gata-gate-gazza.  

Norite paaiškinti germanų prokalbę besiremdamas... lietuvių kalba?

Ne paslaptis kur jūs tą šved. gate suradot?  

Pasiimkite bet kokį švediškai rašytą Švedijos miesto planą ir manau suprasite, kas yra tas gatan.

Edited by incognito 2012-02-06 17:55
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2020 PD9 Software